ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ LOCKDOWN!!! ΤΑ ΤΑΝΚΣ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΒΓΗΚΑΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΑΕΡΑ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ LOCKDOWN!!! ΤΑ ΤΑΝΚΣ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΒΓΗΚΑΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΑΕΡΑ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ LOCKDOWN!!! ΤΑ ΤΑΝΚΣ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΒΓΗΚΑΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΑΕΡΑ

Tanks bij het treinstation van Amersfoort 22 mrt. 2020

KORAKAS

Share this post