ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΜΙΣΜΕΝΟ ΤΖΟ !

ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΜΙΣΜΕΝΟ ΤΖΟ !

ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΓΙΑ

ΤΟΝ ΚΟΙΜΙΣΜΕΝΟ ΤΖΟ !

facebook sharing button

Share this post