Άναψε μόνο του το καντήλι στην Αγία Τράπεζα . Το θαύμα έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας .

Άναψε μόνο του το καντήλι στην Αγία Τράπεζα . Το θαύμα έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας .

Άναψε μόνο του το καντήλι στην Αγία Τράπεζα . Το θαύμα έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας .

Share this post