Έγινε το «η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες» ποινικό αδίκημα;

Έγινε το «η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες» ποινικό αδίκημα;

Το σύνθημα του Ανδρέα Παπανδρέου «η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες» θεωρείται πρόκληση σε βία από την «ελληνική» δικαιοσύνη.

Share this post