Ένας σεισμός έχει ως αποτέλεσμα την κατάρρευση…. ζούμε την κατάρρευση του δυτικού εποικοδομήματος..”Λιμοί σεισμοί καταποντισμοί”…Άγνωστο αν είναι το Τέλος του Κόσμου, είναι σίγουρα όμως το Τέλος του Δυτικού Κόσμου.

Ένας σεισμός έχει ως αποτέλεσμα την κατάρρευση…. ζούμε την κατάρρευση του δυτικού εποικοδομήματος..”Λιμοί σεισμοί καταποντισμοί”…Άγνωστο αν είναι το Τέλος του Κόσμου, είναι σίγουρα όμως το Τέλος του Δυτικού Κόσμου.

Λιμοί σεισμοί καταποντισμοί….η Βαβυλώνα καταρρέει….. ὅτι ἦλθεν ἡ ἡμέρα ἡ μεγάλη τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ τίς δύναται σταθῆναι;

Στο άνοιγμα της 6ης σφραγίδας της Αποκάλυψης μέγας σεισμός γίνεται…Ο 7ος Άγγελος της Αποκάλυψης εκχέει τη φιάλη του θυμού του Θεού και σεισμός εγένετο μέγας. Και ο Χρσιτός απευθυνόμενος στους μαθητές (μισητή έννοια για τη Νέα Εποχή ο όρος μαθητής που φρόντισε να τον εξαφανίσει) προειδοποιεί: καὶ ἔσονται σεισμοὶ κατὰ τόπους, καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ ταραχαί.

Ένας σεισμός έχει ως αποτέλεσμα την κατάρρευση…. ζούμε την κατάρρευση του δυτικού εποικοδομήματος….των κυρίαρχων θεσμών του : κράτος, πολιτική, νόμοι, εκκλησίες, εκπαιδευτικό σύστημα,ιδεολογίες, τέχνη, πολίτευμα εξανεμίστηκαν…..

Πολιτεία -Κράτος, από τις 3 εξουσίες λειτουργεί μόνο η εκτελεστική, εκκλησίες, εκπαιδευτικό σύστημα,νομικός πολιτισμός-Ανθρώπινα Δικαιώματα, συνδικάτα σωματεία-εργασιακά δικαιώματα, ο θεσμός της εργασίας σαρώθηκαν επέρχεται η οικονομική κατάρρευση που ακολουθεί την πολιτειακή θεσμική καταβαράθρωση...Στην κορυφή της Βαβέλ στις ΗΠΑ διαρχία..χάος ταραχές εθνικός διχασμός αντίστοιχα φαινόμενα ανύπαρκτης εσωτερικής ασφάλειας και σε άλλα μητροπολιτικά κέντρα όπως σε μεγάλα αστικά κέντρα Γαλλίας που θυμίζουν Κολομβία. Αρχή αποδόμησης…..καὶ ἔσονται σεισμοὶ κατὰ τόπους, καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ ταραχαί.

”βλέπεις ταύτας τὰς μεγάλας οἰκοδομάς; οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ μὴ καταλυθῇ.”Ο αστικός πολιτισμός των μεγαλών μητροπολιτικών κέντρων που σηματοδοτεί το δυτικό τρόπο ζωής κατέρρευσε σαν τραπουλόχαρτα.. Ερημοποίηση, κοινωνική αποστασιοποίηση στρατιωτικός νόμος απαγόρευση κυκλοφορίας κατάρρευση συστήματος υγείας, παιδείας ,κατάργηση εργασίας….Παρακολουθούμε έντρομοι την κατάρρευση του εποικοδομήματος….τη πτώση της δυτικής Βαβέλ που μόλυνε όλη την οικουμένη με την παγκοσμιοποίηση της Αποστασίας δεν υπάρχει σπιθαμή εδάφους που να μην μολύνθηκε να μην εμποτίστηκε με την έφοδο κατά του ουρανού….

Άρχισε το ξήλωμα από την κορυφή, διαρχία στις ΗΠΑ….

Κατάρρευση συντριβή….. πανικός όλοι κοιτάζουν να σωθούν να βγουν έξω από τις πρωτεύουσες από τις μητροπόλεις και τεράστια μποτιλιαρίσματα παρατηρούνται στις εξόδους τις παραμονές των lοckdown.. επιδημιολογικοί πρόσφυγες ενός ακήρυχτου πολέμου….., ”καὶ αἱ πόλεις τῶν ἐθνῶν ἔπεσαν”

Αποκ.16-18 καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί, καὶ σεισμὸς ἐγένετο μέγας, οἷος οὐκ ἐγένετο ἀφ᾿ οὗ οἱ ἄνθρωποι ἐγένοντο ἐπὶ τῆς γῆς, τηλικοῦτος σεισμὸς οὕτω
μέγας. 16-19 καὶ ἐγένετο ἡ πόλις ἡ μεγάλη εἰς τρία μέρη, καὶ αἱ πόλεις τῶν ἐθνῶν ἔπεσαν. καὶ Βαβυλὼν ἡ μεγάλη ἐμνήσθη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ δοῦναι αὐτῇ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ.16-20 καὶ πᾶσα νῆσος ἔφυγε, καὶ ὄρη οὐχ εὐρέθησαν,

ἀρχαὶ ὠδίνων ταῦτα.  Οταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως….

Κι ενώ το καλοστημένο δυτικό σύμπαν καταρρέει …..ήταν μια σπιθαμή γης που εξελίχθηκε σε θρυαλλίδα εξελίξεων…..Ο Covid είναι το σημείο του 19 και του 20.. ποιό θα είναι του 21; λάθος ανάγνωση γίνεται σκεπτόμενοι ανθρώπινα λέμε θα βρεθεί το αντίδοτο και όλα θα επανέλθουν.Θα υπάρξει κλιμάκωση και το διάδοχο σχήμα θα είναι χειρότερο από το πρώτο… ο covid δεν ήταν άλλωστε μια ακόμη γρίπη αλλά επέχει λόγω της αντιμετώπισής του θέση σημείου..

Άγνωστο αν είναι το Τέλος του Κόσμου, είναι σίγουρα όμως το Τέλος του Δυτικού Κόσμου.

dimpenews.com

Share this post