Ένα Εμβόλιο που επεμβαίνει στο ανθρώπινο DNA-RNA εφαρμόζεται ΧΩΡΙΣ Μακροχρόνια Μελέτη Παρενεργειών

Ένα Εμβόλιο που επεμβαίνει στο ανθρώπινο DNA-RNA εφαρμόζεται ΧΩΡΙΣ Μακροχρόνια Μελέτη Παρενεργειών

Αποσπάσματα Συνέντευξης στον Focus Fm103,6

-18/8/2020 του κ. Δημήτρη Γάκη, Χειρούργου (τέως

Διοικητής Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ).

 

facebook sharing button

Share this post