Έρχεται πείνα και λιμός για δυο δισεκατομμύρια ανθρώπους

Έρχεται πείνα και λιμός για δυο δισεκατομμύρια ανθρώπους

Θα σταματήσουν εν μέρει, οι παραδόσεις σιτηρών σιδηροδρομικώς στις ΗΠΑ, καταστρέφοντας τα κοπάδια γαλακτοπαραγωγής και τις επιχειρήσεις κρέατος σε όλη τη χώρα. Το αποτέλεσμα θα είναι πείνα και λιμός για δυο δισεκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό που ακολουθεί είναι το χάος και οι εξεγέρσεις…

Share this post