Έχετε υποψιαστεί γιατί οί Αμερικανοζιωνικοί επιμένουν τόσον πολύ μέ τήν Ουκρανία; Τί σχέση έχει μέ τήν Ελλάδα καί τά εμβόλια;…

Έχετε υποψιαστεί γιατί οί Αμερικανοζιωνικοί επιμένουν τόσον πολύ μέ τήν Ουκρανία; Τί σχέση έχει μέ τήν Ελλάδα καί τά εμβόλια;…

Έχετε υποψιαστεί γιατί οί Αμερικανοζιωνικοί επιμένουν τόσον πολύ μέ τήν Ουκρανία; Τί σχέση έχει μέ τήν Ελλάδα καί τά εμβόλια;… Η ΠΛΗΡΗΣ ΦΟΡΙΑ ΜΟΥ… ΑΥΤΟ ΣΟΥ ΤΟ ΑΦΗΣΑ ΔΙΑ ΤΟ ΤΕΛΕΩΣ!…

Διατί σάς έβαλα εξώφυλλον τίς Γραμμές τής Νάσκας = Ναύσκας = Ναυσικά = Ναυτικά καί βεβαίως τό Ναυτικόν Δίκαιον που συνέχεια τίς τελευταίες ημέρες σάς γράφω διά νά συνειδητοποιήσουν όσοι μπορούν…

Δέν είπαμε ότι συνειδητοποιήθηκε από παλαία πώς ό,τι είναι νά γίνει κατά μαγικόν τρόπον ή μή μαγικόν τρόπον προηγείται τό Ταχυδρομείον καί όστις ελέγχει τό Ταχυδρομείον κατά μαγικόν τρόπον ελέγχει τόν κόσμον;

Τά ταχυδρομεία είναι τό Ναυτικόν Δίκαιον ή «Δίκαιον». Κάθε τί είς τόν κόσμον πράγμα ή άνθρωπος, ζώον ή καί φυτόν ακόμη θεωρείται από τό σύνστημα σκάφος, πλοίον, πειρατική αρμάδα, ευγενοδόλια αρμάδα όπως αυτών που έσφαξαν τούς γηγενείς Εσπερίδειους = Αμερικανούς καί πρίν τούς Ελληνοβυζαντινούς έν έτει 1204 μ.Χ… Θυμάστε; Τά ίδια γινόντουσαν έκτοτε π.Χ…

Ό Αμερικανός πρέσβης παρέδωσε έγγραφον επιστολήν είς τό Υπουργείον Εξωτερικών τής Ρωσσίας μετά από απαίτηση τής Ρωσσίας. Αυτός είναι ό κανονικός τρόπος προδιεξαγωγής πολέμου. Σάς είχα γράψει ότι καί στρατεύματα νά κινηθούν προηγείται τό ταχυδρομείον, νάτα λοιπόν η επιστολή είναι Ναυτικού Δικαίου Ταχυδρομείον όπως καί τά Ηλεκτρονικά Ταχυδρομεία διαφόρων ονομάτων, από ττουϊτερ έως εμαίλ κ.α…

Η Ρωσσία θά φυλάξει διά τήν Ιστορία τήν αρνητική απάντηση τών Η.Π.Α. νά μήν επεκτείνει τήν Νατοϊκή επιθετική τής στρατιωτική φόρα είς τά χορχίδια τών Ρώσσων, ώστε νά δικαιολογείται καί μεταδικαιολογείται ό πόλεμος που θά αρχίσει η Ρωσσία καί που «πρόβλεψε» ό Κκίσσινγκερ πέραν τών 10 ετών ότι θά πιέζουν τήν Ρωσσία ώσπου νά κάνει πόλεμον καί νά φαίνεται ότι θά πταίει αυτή. Σ’ αυτόν τόν πόλεμον πρόσθεσε τό Ισραήλ θά αρπάξει τουλάχιστον τήν ήμισυ Μέση Ανατολή, πρόσθεσε τότες ό βρυκόλακας αυτός, τόν είδα σέ βίντεο… Τό απόσυραν πρίν πολλά έτη…   

Διατί είς τό εξώφυλλον τής Ναύσκας οί Γραμμές; Διότι πρώτον είναι η σημαία τού Ναυτικού Δικαίου που σ’ αυτόν συμπεριλαμβάνεται η Γή ώς σκάφος είς τό Διάστημα μέ όλα τ’ άλλα μικρότερα, ομοιομεγεθή καί μεγαλύτερα σκάφη…

Καί δεύτερον, διότι οί Γραμμές τής Ναύσκας είναι δι’ εμένα σύμβολον Στρατηγικής!… Τώρα μέ παρακολουθάνε οί εχθροί όφεις που προσποιούνται τούς φίλους τής Ελλάδος… καί γράφουν κάτι περίεργα ειδικώς είς τά ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΜΟΥ όπως εχθές! Ψάξε καί βρές!… Ψάξε καί δές!…

Διατί επιμένει μέ τήν Ουκρανία η Αμερικανοσιώνα;…

Σέ πληροφορώ:

Η Ουκρανία ήταν η χώρα τής Χαζζαρίας. Η Χαζζαρία ήταν πολύ μεγαλύτερη από τήν νύν Ουκρανία, αλλά ηττήθηκαν εκεί οπού τώρα είναι η Ουκρανία. Ηττήθηκαν από τούς Ρώς, αυτούς που τώρα λέμε Ρώσσους. Ενισχύθηκαν από τούς Βυζαντινούς διά νά νικήσουν τούς Χαζζάρους αφού πρωτίστως εκχριστιανήθηκαν από τούς Βυζαντινούς!…

Μετά τήν διάλυση τής Χαζζαρίας, οί Χαζζάροι προσέφυγαν είς τό Βυζάντιον, τήν Ανατολική Ευρώπη καί τίς Μωαμεθανικές χώρες τού Καυκάσου τής πρώην Σωβιετικής Ενώσεως!

Οί Ρόθτσιηλντ, Ρόκεφελλερ, Κκίσσινγκερ, Σώρες, μήτσοι τής τάκης, παπαψευδοανδρέηδες, Ομπάμηδες, Μπούσιηδες, Κλίντηδες, βασιλείς τής εβρόπης καί άλλοι κατάγονται από τούς Χαζζάρους. Οί Χαζζάροι είναι Vavυλώνιοι που ανέβηκαν μέσω Περσίας όταν η Vavυλώνιοι ήσαν αυτοκρατορία καί οί οποίοι σμίκτηκαν μέ τούς Ιουδαίους σατανιστές οί οποίοι δέν είναι Ιουδαίοι καί ψεύδονται αλλά η συναγωγή τού σατανά, όπως μάς λέγει η Αποκάλυψη είς τό κεφ. 3…

Είς τά εδάφη που άκμασαν οί Χαζζάροι ζούσαν είς τήν Αρχαιότητα οί Σκύθες, είχαν αυτόν τό όνομα ώς νομάδες επειδή είχαν σκιστά ομμάτια, όπως σήμερα αλλά δέν είναι Μογγολοειδείς. Είναι καυκάσια πρόσωπα = ελληνικά αλλά σχιστομμάτικα καί είναι αυτοί που σήμερα καλούμε Τουρκογενείς. Οί άλλοι που ήρθαν είς τήν περιοχή είναι οί Κιμμέριοι τού 8ου καί 7ου αιώνος π.Χ. Ασσυριοβαβυλωνιακής καταβολής.

Μέ όλ’ αυτά συνειδητοποιούμε διατί τό Ι pet goat III = 6 I pet goat 666 = 6666 = στίχοι τού Κορανίου δίδει έμφαση είς τήν «κοιτίδα» τού τουρκισμού ή καί ψευδοτουρκισμού Τουρκία, διότι οί Χαζζάροι είναι ίδιας καταγωγής μέ τούς Τούρκους που μέ τήν σειρά τούς ώς επί τώ πλείστον είς τήν χώρα μέ αυτόν τό όνομα αυτήν τήν στιγμή είναι Ελληνογενείς από εξισλαμισμούς καί υπερπαιδομαζώματα… Όλοι αυτοί θέλουν νά ενωθούν σέ μία θρησκεία μέ τόν οικουμενισμόν τής συναγωγής τού σατανά τού ψευδοϊουδαϊσμού όπως προφυτεύει η Αποκάλυψη…

Οί Χαζζάροι πλουτοκράτες θέλουν νά εκδικηθούν τούς Ρώς είς τά ίδια εδάφη που ηττήθηκαν από τούς Ρώς καί αυτά τά εδάφη είναι τά Ουκρανικά!!!! Ό Ντένις Σμίνγκαλ πρωθυπουργός καί Βολοντιμίρ Ζελένσκυ πρόεδρος τής Ουκρανίας είναι χαζζαροεβραϊκής καταγωγής…

Είς τό σχέδιον τούς είναι πρώτον μέν νά συναρωγήσει η Ελλάδα διά τήν πτώση τής Ρωσσίας καί δεύτερον νά πέσει καί γενοκτονηθεί αμέσως μετά, συνεπώς γνωρίζετε διά ποίους πρέπει νά Προσευχόμαστε νά νικήσουν καί ποίους νά μήν υποστηρίξουμε μέ τίς ίδιες μάς τίς ζωές… Παγίδευσαν οί χαζζαροειδείς τήν Ελλάδα μέ τό ΝΑΤΟ καί δέν μπορούν νά κτυπήσουν τά όπλα τού ΝΑΤΟ εντός Ελλάδα, λόγω θρησκείας καί φιλίας τών λαών όχι τών πολιτικών, αλλά εάν δέν έχουν άλλη επιλογή οί Ρώσσοι θά κτυπήσουν επιλεγμένα μέρη τής Ελλάδος που έν τέλει εάν νικήσουν θά είναι διά τό καλόν τής Ελλάδος, σημειώστε τό νά τό θυμάστε!

Διατί όμως θυσίασαν τόσες ζωές μέ τά εμβόλια έξω από Ορθόδοξες χώρες όπως η Ελλάδα καί η Κύπρος οί χαζζαροειδείς; Θυμάστε τόν Αγαμέμνωνα νά θυσιάζει τήν Ιφιγένεια διά νά φυσήξει ούρειος άνεμος πρός τήν Τροία; Ό σατανάς ήθελε θυσία, δοκιμή, προετοιμασία ψυχολογική, πείραμα, εκφοβισμόν καί πειθαρχία τών ευρωπαλειοπαιδοειδή σ’ Ευρώπη καί σέ χώρες οπού μετανάστευσαν σέ διάφορες Ηπείρους, σύν καί άλλους διά νά φαίνεται καί είναι παγκόσμια η θυσία!…

Πρίν τόν Β΄ΠΠ οί εβραιοχαχχαζζαροειδείς ραδιουργούσαν παραπλανητικώς ότι θά κάνουν κράτος σέ Κρήτη καί Κύπρον καί τόσον πολύ πιστεύτηκαν που γράπτηκαν βιβλία καί έν Ελλάδι περί τούτου. Ήθελαν τούς εχθρούς τούς Άραβες νά μήν πάρουν χαπάρι ότι σκοπός τούς ήταν εκεί που τούς πήρε ό Μωϋσής ήτοι είς ευρύτερη Παλαιστίνη/Φιλισταία…

Καί τώρα παραπλανούσαν διά τήν Περσία; Τό Ιράκ ήταν η χώρα τών Vavυλώνιων καί τό κατάστρεψαν διότι σκοπεύουν νά τό αρπάξουν μαζύν μέ άλλες χώρες, άλλα λένε όμως οί προφυτείες!…

Κάποτε είχα απορήσει διατί οί Ρώσσοι που κατασκευάζουν όπλα που σέ τρελλαίνουν δέν κατασκευάζουν ψυγεία! Τό ίδιον διερωτήθηκε καί ό Ομπάμα περιπαικτικώς, προφανώς γνωρίζει! Οί Ρώσσοι είχαν τήν δυνατότητα νά κατασκευάζουν μικρές καθημερινές μηχανές, αυτοκίνητα, τουλάχιστον διά τίς Ανατολικές χώρες καί τήν ίδια τήν Ρωσσία! Τά κέρδη θά ήταν πολλαπλάσια καί τά όπλα πολλαπλάσια, διότι θά τούς χρειαστούν καί δέν θά τά έχουν…

Οί Αμερικανοζιωνιστές έχουν ασπίδα τήν Ευρώπη που θέλουν νά γενοκτονήσουν καί νά εισέλθουν είς τό γήπεδον εξεκούραστοι ώς αλλαγή ποδοσφαιρικού αγώνα!… Τό έκαναν καί είς τούς Α΄καί Β΄ΠΠ!…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Share this post