Έχω πληροφορία ότι οί αποθήκες πυρομαχικών τής Κύπρου είναι στοχευμένες μέ πυραύλους όπως καί σέ Ελλάδα… Καλύτερα νά γνωρίζουν τό μυστικόν σού καί νά μήν μπορούν νά τό εξουδετερώσουν παρά νά μήν τό γνωρίζουν καί νά είναι αυτοεξουδετερωμένον….

Έχω πληροφορία ότι οί αποθήκες πυρομαχικών τής Κύπρου είναι στοχευμένες μέ πυραύλους όπως καί σέ Ελλάδα… Καλύτερα νά γνωρίζουν τό μυστικόν σού καί νά μήν μπορούν νά τό εξουδετερώσουν παρά νά μήν τό γνωρίζουν καί νά είναι αυτοεξουδετερωμένον….

Έχω πληροφορία ότι οί αποθήκες πυρομαχικών τής Κύπρου είναι στοχευμένες μέ πυραύλους όπως καί σέ Ελλάδα… Καλύτερα νά γνωρίζουν τό μυστικόν σού καί νά μήν μπορούν νά τό εξουδετερώσουν παρά νά μήν τό γνωρίζουν καί νά είναι αυτοεξουδετερωμένον….

Άς υποθέσουμε ότι οί φανερές από δρόμους, χωράφια καί δάση αποθήκες πυρομαχικών διαθέτουν κάλπικα πυρομαχικά ή είναι άδειες, κάτι που δέν ισχύει ή δέν ισχύει πάντοτε σέ Ελλάδα καί Κύπρον… Βεβαίως, τίς ιδέες μού πάρακατω εάν δέν τίς αξιοποιήσουν οί Έλληνες αλλά οί εχθροί μάς δέν πταίω εγώ αλλά οί Έλληνες που μέ περιφρόνησαν καί αγνόησαν ενώ οί εχθροί είπαν: «ευχαριστούμε φίλε εχθρέ»… διότι τίς λέγω διά τούς Έλληνες αφού τά πυρομαχικά είναι στοχευμένα…

Πρώτον, οί Τούρκοι θά βομβαρδίσουν τίς αποθήκες πυρομαχικών τής Κύπρου καί μετά θά τής κηρύξουν τόν πόλεμον, υποστηρίζωντας όπου καί όποτε είναι κάπως πειστικόν που δέν θά είναι ότι αυτοκαταστράφηκαν ή τίς καταστρέψαμε…

Αφού τό μάθετε αυτόν καί είναι δεδομένον πρέπει νά κάνετε τώρα κάτι, διότι εσείς οί είσαστε οί άμεσοι αρμόδιοι καί όχι εγώ, ενώ συνάμα είμαστε όλοι αρμόδιοι νά μεριμνήσωμεν περί τούτου… Τού φρονίμου ολίγα, τού φρονίμου τό παιδί πρίν πεινάσει μαγειρεύσει, τού στρατιώτη τό μυαλόν πρίν χάσει τά πυρομαχικά τά Χώνει!…

Οί Τούρκοι θά κάνουν τά ίδια σέ πυρομαχικά τής Ελλάδος εάν μπορούν, άμεσα ή μέσω άλλων καί βεβαίως η ΣΙΑ διατάσσει τούς Ελληνοκύπριους καί τούς Έλληνες πού θά βάλουν τά πυρομαχικά, άμεσα ή έμμεσα μέσω μασσωνικών πολιτικών καί στρατιωτικών, είς τά πλαίσια τής αγαστής συμμαχικής αγάπης χαχαχαχα!… Κυριολεκτώ!…

Η ΣΙΑ μέσω οίων τρομοκρατών, κρατών, εξωγήϊνων δυνάμεων ή ιδικών τούς αόρατων δυνάμεων μπορούν νά κτυπήσουν θέσεις πυρομαχικών καί όπλων που νά φαίνοντε ότι είναι όμοια μέ όπλα τής Τουρκίας…. Παλειά τούς τέχνη κόσκινον, μπορούν νά εξεγελούν ή νά κάνουν νά φοβούντε νά ειπούν τήν αλήθεια οί πεπληρωμένοι εμπειρογνώμονες πυρομαχικών μετεκρήξεων, άσε που μπορεί νά είναι καί μαζζωνάκια….

Δεύτερον, τά πυρομαχικά πρέπει νά είναι διασκορπισμένα ούτως ώστε εάν επιτύχει ό εχθρός νά κτυπήσει μία αποθήκη νά μήν καταστραφούν όλα καί οί πέριξ κατοικημένες περιοχές νά γενοκτονηθούν….

Τρίτον, τά πυρομαχικά πρέπει νά ευρίσκοντε σέ υπόγεια σέ μικρές ομάδες, διότι καί νά μήν αιφνιδιάσει ό εχθρός καί νά κηρύξει πόλεμον, μέχρι ν’ αδειάσουν οί αποθήκες θά πυραυλωθούν, οβιδωθούν καί βομβαρδιστούν… λόγω αργοπορίας, καταστροφής τών πέριξ δρόμων καί συσσώρευση φορτηγών ή έτερων αυτοκινήτων μέ πυρομαχικά τά οποία θά ομομβροντηθούν… Όποιος διαφωνεί νά δηλώνει τήν Ηλιθιότητα τού!…

Τέταρτον, μέχρι νά φορτωθούν καί διαμενηθούν τά πυρομαχικά κατά κλάδους καί σέ όπλα ό εχθρός κερδίζει έδαφος καί εάν είναι έτοιμος προελαύνει… Γίνεται συμφόρηση επιφέρωντας μοιραία αργοπορία… Καλύτερα, τά πυρομαχικά νά είναι διασκορπισμένα σέ διάφορες γειτονιές, έναν βλήμα ώδε καί δύο παρά πέρα ή σέ σπίτια μέ υψίστης ασφαλείας υπόγεια, σέ αγρούς, λαγκάδια, βουνά, χωράφια καί ό καθένας νά γνωρίζει πού πρέπει νά φορτώσει τίς βόμβες τού….

Ακόμη καί εάν τό γνωρίζουν αυτόν οί Τούρκοι θά πρέπει νά κάνουν διασπορά βομβών διά νά τά καταστρέψουν καί όχι μέ μία τοπική συγκεκριμμένη ομομβροντία νά τά καταδιαλύσουν όλα καί μέ βεβαιότητα είς τήν διασπορά πολλά πυρομαχικά εάν όχι τά πλείστα θά επιβιώσουν πρός ανταποδοτική βίας χρήσιν!…

Είναι ευκολότερον νά γνωρίζει κάθε πολεμικόν όχημα πού θά πάει νά φορτώσει πυρομαχικά διά έναν έως τρία οχήματα παρά νά είναι συνωστιμένα όλα σέ στρατόπεδα μέ πυρομαχικά καί συνάμα δέν κινδυνεύουν μέ πλήρην καταστροφή… Μήπως δέν είναι αυτόν που κάνουν οί καταδρομείς καί τό πεζικόν που αραιώνει όσον μπορεί ούτως ώστε οί απώλειες σέ ποσότητα στρατιωτών νά είναι μικρότερη από κάθε βόβμα καί ριπή;…

Σέ περίπτωση που καταστραφούν δρόμοι καί δέν μπορούν νά προσεγγίσουν τά στρατιωτικά οχήματα νά φορτώσουν, η ευθύνη θά επιφορτωστεί σέ ειδικά μικρά τετράχρονα μικροαυτοκίνητα μοτοσυκλέττας νά μεταφέρουν τά πυρομαχικά σέ προσεγγιστικούς χώρους, ήτοι νά μπορεί νά πάει καί τό στρατιωτικόν όχημα είς τά πυρομαχικά καί άλλα αυτοκίνητα νά μπορούν νά τά πάρουν σ’ αυτά, ετοιμότητα Πλήρης!…

Εάν μή τί άλλον εάν δέν καταστρεφούν από τήν πρώτη ώρα τά πυρομαχικά έχουμε ελπίδες αργότερα ή τουλάχιστον πρίν γενοκτονηθούμε νά τούς κάνουμε κάποια ζημιά, συμβάλλωντας είς τήν πιθανή μετέπειτα καταστροφή τού εχθρού!…

Πέμπτον, τό πού είναι τά πυρομαχικά μάς τό γνωρίζουμε, τό γνωρίζουν οί εθχροί καί περαστικοί περιηγητές καί άλλοι κατασκόποι… Συνεπώς, τί καί άν γνωρίζουν ότι έχουμε διασπείρει τά πυρομαχικά μάς αφού καί όταν δέν είναι διεσπαρμένα τό γνωρίζουν; Χαχαχα! Τό πολύ πολύ νά τούς προξενήσουμε πονοκεφάλους μετατρέπωντας εφησυχαστικές στρατηγικές που είς τά πιθανά σφάλματα τούς μπορεί νά εύρουμε ή ιδούμε τρόπους στρατηγικής νίκης μάς!…

Είναι καλύτερα νά γνωρίζει ό εχθρός ότι έχεις έναν μεγάλον λιοντάρι σπίτι σού παρά ότι δέν έχεις τίποτε ή νά μήν γνωρίζει τί έχεις… Άς έχεις τό λιοντάρι κι’ άς τό γνωρίζει, άν δέν τό γνωρίζει πάλαι καλά, αλλά σέ κάποιες περιπτώσεις είναι φοβικότερον νά τό γνωρίζουν, αλλά νά γνωρίζεις τί μπορεί νά σκοτώσει τό λιοντάρι σού αφού τό γνωρίζουν…

Χωρίς πυρομαχικά σέ περίπτωση προσβολής τούς πρίν διανεμηθούν καί διασκορπισθούν ό πόλεμος τελείωσε καί ό οίος αρχηγός θά πρέπει πρίν τελειώσει τίς φωνές βιαστείτε νά βιαστεί νά παραδώσει τήν χώραν μήπως καί προλάβει έν οίκτω περισσότερες γενοκτονίες, εάν δέν τρέξει νά φύγει χεσμένος καί πληρωμένος;…. χαχαχαχα!…

Άρα τέ, ό πόλεμος αρχίζει από τήν διαρκή ετοιμότητα τών πυρομαχικών, ασφάλεια καί Προδιασπορά τούς, διότι οί βόμβες τρέχουν περισσότερον από τά πόδια τών ηλίθιων καί βεβαίως τά μυαλά τών πανηλίθιων καί είμαστε πολύ κοντά, δέν υπάρχει χώρος απόστασης εκτός εμβέλειας αποθηκών… χαχαχαχα!…

Εάν δέν νά φθάσεις έγκαιρα καί δίχως περαιτέρω τροχαία ταλαιπωρία είς τό γήπεδον διά τήν μεγάλη αθηναϊκή αναμέτρηση, φθάσε μία ώρα πρίν ξεκινήσουν οί άλλοι οδηγοί καί εάν θέλεις νά φύγεις χωρίς τροχαία ταλαιπωρία φύγε πρίν τό τέλος τής αναμέτρησης καί πρίν φύγουν άλλοι προνοούντες… Αυτόν δέν διαφέρει από τό παράδειγμα γενοκτονίας τών πυρομαχικών καί τών συσσωρευμένων στρατιωτών σέ περίπτωση μαζικής άδειασης τών αποθηκών…

Μπορούμε νά έχουμε βλήμματα έναν καθ’ ένας ειδικός στό σπίτι ή σέ αγρόν ή κάπου που νά ελέγχει τέλος πάντων, καί άν φοβάστε ότι θά κλέψουν κάποια, κάντε τό μέ αυτά που καί νά κλέψουν δέν μπορούν νά χρησιμοποιήσουν καί εάν δέν ισχύει αυτόν, όσα καί νά κλέψουν, άμα τά βομβαρδίσουν όλα τότε θά καταλάβετε πώς καλύτερα νά έκλεβαν κάποια, αλλά ναί γνωρίζω, μπορεί νά σκοτώσουν κάποιους πολιτικούς, υπεράνω όλων όχι η Πατρίδα αλλά οί πολιτικοί καί άλλοι ταγοί τού χρήματος καί εξουσίας καί συνάμα τά έξοδα διά υπερανθεκτικά υπόγεια μικρών διασκορπισμένων αποθηκών θά μπορούσαν νά προκύψουν από αποκοπή τών υψηλόμισθων δημοσίων υπαλλήλων, αλλά «μάνα μού τούς έν κρίμαν χεχεχεχε» καί θά πρέπει συνάμα νά κρυπτούν έγκαιρα πολλοί «σπουδαίοι» απ’ αυτούς διότι ποίοι θά μάς κυβερνάνε άμα νικήσουμε τόν πόλεμον ή συμβιβαστούμε;… Άρα τέ διατί νά πολεμήσουμε; Διά νά μάς κυβερνάνε αυτοί πάλαι καί νά είμαστε εμείς πάλαι οί μαλάκες; Χαχαχαχα, ναί γνωρίζω οί μαλάκες, αδικούντε, φορολογούντε, εμβολιάζοντε, πολεμάνε, αποθαίνουν καί ξανά πρός τήν Δοξομαλακία τραβάν! Χαχαχαχα! Κανονικοί τρανσβεστί βλακείας…

Μήν τά βάλετε υπόψιν αυτά δέν ανταποκρίνοντε είς τήν πραγματικότητα αλλά είναι δοκίμιον από μυθιστήρημα αχαλίνωτης πραγματικότητος καί σενάριον κινηματογραφικής ταινείας τής Ιστορίας που δέν έγινε… Πρός Θεού οί άρχοντες μάς είναι αριστοάψογοι… ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ!!!! ΚΑΘΕ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗΣ ΕΔΩ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΑ!!!!!

Ξέχασα νά σάς ειπώ ότι είς τό μυθιστόρημα αναπτύσσεται η ιδέα ότι δέν πρέπει νά προκαλούμε τούς Τούρκους, ώστε τά στρατόπεδα νά μήν έχουν αδιαφανή μεταλλικά ή ξύλινα προστατευτικά υλικά αλλά συρματοπλέγματα διά νά μήν έχει απορίες ό εχθρός τί υπάρχει μέσα ή τί διακινείται καί τί γίνεται καί συνάμα νά μπορούν νά κτυπηθούν από φορητούς πυραύλους διά γυμνού οφθαλμού, ενώ οί Τούρκοι βάζουν τσίγγους καί άλλα υλικά καί ενώ πολλά στρατόπεδα είναι άδεια δέν γνωρίζουμε ποία καί πού είναι ανά κάθε ημέρα τ’ άρματα τούς….

Αυτόν κατά τούς ειδικούς αποκλείει τόν πόλεμον καί σύμφωνα μέ τίς εκτιμήσεις τούς μπορούμε ν’ αντέξουμε είς τήν κατάληψη τούς μία ολόκληρη ημέρα!… Τότε διατί νά μήν τούς προκαλέσουμε διά ν’ αντέξουμε δύο ημέρες, διότι μπορεί νά πέσει τήν δεύτερη ημέρα μετεωρίτης, νά γίνει τσουνάμι, σεισμός, νά επέμβουν εξωγήϊνοι, εσωγήϊνοι καί γήϊνοι ή Ό Θεός, πρίν μάς σκοτώσουν μία ημέρα πρίν….

Όταν είσαι αδύναμος ούτως ή άλλως είσαι ηλίθιος έστω καί επειδή είσαι μικρός καί δέν έχεις άλλα περιθώρια, αλλά τό νά σκέπτεσαι ηλίθιως σέ κάνει πολλαπλώς βλάκα…

Όλ’ αυτά θά τά βάλουν υπόψιν οί εχθροί είμαι βέβαιος, τό εάν δέν τά βάλετε εσείς/εμείς κακόν τού κεφαλιού σάς/εμάς… Εάν τά εφαρμόσουν αυτοί θά τά κρίνετε καλά, αλλά επειδή τά λέγει ένας ασήμαντος δέν είναι, χαχαχαχα!… Εσείς είσαστε οί ειδικοί!….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

https://katohika.gr

Share this post