Αμερικανικός Ερυθρός Σταύρος: “Οι μπολιασμένοι δε μπορούν να δίνουν αίμα γιατί το μπόλι καταστρέφει τα αντισώματα .” Ελλάδα κανονικά φυσικά δίνουν αίμα .

Αμερικανικός Ερυθρός Σταύρος: “Οι μπολιασμένοι δε μπορούν να δίνουν αίμα γιατί το μπόλι καταστρέφει τα αντισώματα .” Ελλάδα κανονικά φυσικά δίνουν αίμα .

Αμερικανικός Ερυθρός Σταύρος: “Οι μπολιασμένοι δε μπορούν να δίνουν αίμα γιατί το μπόλι καταστρέφει τα αντισώματα .” Ελλάδα κανονικά φυσικά δίνουν αίμα .

Share this post