Ανεξέλεγκτα τα δουλεμπορικά κυκλώματα:114 ΜΚΟ στη Λέσβο με 7.356 υπαλλήλους!

Μπίζνες Καλά Οργανωμένες. Αυτό προκύπτει από απάντηση της υπ΄αριθμ. 4989/05-04-2018 Ερώτησης του βουλευτή Νομού Λέσβου, κ. Χαράλαμπου Αθανασίου, σχετικά με τον…..

αριθμό και τη δράση των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται εκτός του ΚΥΤ Μόριας, το συνερωτώμενο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής απάντησε τα εξής:

«[…]Από τη Συντονιστική Επιτροπή Καταγραφής, Συντονισμού και Αξιολόγησης ΜΚΟ της Γενκής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία συστάθηκε με την ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 4151.4183/166/20-01-2016 (114 Β΄), στη νήσο Λέσβο έχουν καταγραφεί, από τον Φεβρουάριο του 2016 μέχρι σήμερα, 114 ΜΚΟ, οι οποίες δραστηριοποιούνται εκτός Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και 7.356 εθελοντές . Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο (απασχολούμενο προσωπικό, προσωπικά στοιχεία, υλικοτεχνική υποδομή, οικονομικός – διαχειριστικός έλεγχος) των εν λόγω ΜΚΟ είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλοι, κατά περίπτωση, δημόσιοι φορείς».
«Θυμόμαστε όλοι την απάντηση του κ. Βίτσα, αλλά και στο παρελθόν του κ. Μουζάλα, στην εν λόγω ερώτηση. Συγκεκριμένα, αναφέρει το Υπουργείο Ναυτιλίας ως το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την εποπτεία των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται εκτός των κέντρων ενώ το ίδιο αποτελεί το καθ’ ύλην αρμόδιο για τις ΜΚΟ που δρουν εντός των κέντρων.Σήμερα, λάβαμε την απάντηση του Υπουργείου Ναυτιλίας το οποίο μεταθέτει την ευθύνη εποπτείας των ΜΚΟ τόσο εντός όσο και εκτός των ΚΥΤ στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Τελικά, ποιος είναι αρμόδιος για το ζήτημα αυτό;
Είναι περισσότερο από αυτονόητο ότι, οι 7.356 υπάλληλοι στις 114 ΜΚΟ ούτε εθελοντές ούτε φιλάνθρωποι είναι. Πρόκειται για κοινούς μισθοφόρους της Νέας Τάξης και ειδικότερα του Βρυκόλακα Τζώρρτζ Σόρος, ο οποίος έχει δηλώσει μα θρασύτητα ότι ο ίδιος διοχετεύει πολλά δις στις δράσεις των ΜΚΟ. Ας αφήσουμε τα αστεία. Οι δήθεν “εθελοντές” που ανέχεται τη δράση τους το χαχόλικο Ελληνικό κράτος των φλαμπέ-ροζέ ΣΥΡΙΖΑίων είναοι νεοταξικά πρακτοράκια της με σκοπό την εξαφάνιση των εθνών και την επικράτηση της μηχανής του κιμά της παγκοσμιοποίησης. Τελεία.
Οι 7.356 υπάλληλοι των 114 ΜΚΟ είναι εγκαταστημένοι μόνο στη Λέσβο. Προφαναώς ο αριθμός των υπαλλήλων του Σόρος και ΣΙΑ είναι πολλαπλάσιος αν συνυπολογιστεί και ο στρατός των υπαλλήλων στα άλλα νησιά του Αιγαίου και στον Έβρο. Προφαναώς έχουμε να κάνουμε με μια πρωτόγνωρη μεταμοντέρνα κατάληψη Ελλαδικού χώρου από “δουλεμπορικά” κυκλώματα που υποσκπάπτουν την υπόσταση της χώρα μας κάνοντας “Μπίσνες Καλά Οργανωμένες”
odosdrachmis.gr

Share this post