Αν λέτε αυτή την προσευχή θα λάβετε οτιδήποτε ζητάτε όσο απραγματοποίητο και αν φαίνεται.

Αν λέτε αυτή την προσευχή θα λάβετε οτιδήποτε ζητάτε όσο απραγματοποίητο και αν φαίνεται.

Αν λέτε αυτή την προσευχή θα λάβετε οτιδήποτε

ζητάτε όσο απραγματοποίητο και αν φαίνεται.

Share this post