Αποκάλυψη: Ο ιός SARSCOV2 έχει 19 βάσεις νουκλεοτιδίων κοινές με πειραματικό εμβόλιο της Moderna για τον ΗΙV!

Αποκάλυψη: Ο ιός SARSCOV2 έχει 19 βάσεις νουκλεοτιδίων κοινές με πειραματικό εμβόλιο της Moderna για τον ΗΙV!

Επιστήμων χημικός τέως συνεργάτιδα της PFIZER επιβεβαιώνει την θεωρία του Λυκ Μοντανιέ: Ο ιός SARSCOV2 έχει κοινή αλληλουχία βάσεων με τον HIV!

Share this post