Αυξομείωση θερμοκρασίας τεχνητής εποχής μέ HAARP εξάρσθει/αποεξάρσθει κορωνοϊόν. Θά τό καταλάβεις;

Αυξομείωση θερμοκρασίας τεχνητής εποχής μέ HAARP εξάρσθει/αποεξάρσθει κορωνοϊόν. Θά τό καταλάβεις;

Αφού ό κορωνοϊός έγινε ή τροποποιήθηκε σέ εργαστήριον μπορεί νά τηλεχειριστεί…

Ρυθμίζεται η κατάλληλη θερμοκρασία σέ κάθε περιοχή αναλόγως καί αυξάνεται η μεταδοτικότητα, αναπαραγωγικότητα, εύνοια τού κορωνοϊού… Τό σενάριον αυτόν δέν είναι διόλου δύσκολον μέσα σ’ έναν εργαστήριον μέ τά σημερινά δεδομένα βιοχυμοηλεκτρονοτεχνολογίας….

Η Άνοιξη είναι μία εποχή οπού μέ τήν κατάλληλη θερμοκρασία καί υγρασία ανθάλλει τήν κονδυλοποίηση τών βλαστών…. Αυτόν ήδη γίνεται σέ τεχνητά περιβάλλοντα μέ κουβούκλια, όπως έναν τροπικόν κλίμα έξω από ανάκτορα τής Βιέννης….

Μέ τήν ίδια λογική η ελονοσία αυξάνεται μέ τήν υγρασία, τά έλη καί τόν κατάλληλον συναγή άλλον καιρόν, αυτόν δύναται νά παραχθεί σ’ έναν κουβούκλιον όπως αυτόν τής Βιέννης….

Μέ τήν ίδια λογική μία οία άλλη ίσωση δύναται νά παραχθεί, νά αυξηθεί καί νά ελαττωθεί είς τόν κατάλληλον εσσωτερικόν ή εξωτερικόν καιρόν, τεχνητώς υπό τήν επήρρεια τής τεχνητής κατασκευής κατά τόπους ιδιαίτερης θερμοκρασίας καί καιρού ή τυχαίως υπό τήν επήρρεια τής φύσης….

Εάν αυτά δέν σάς φαίνονται λογικά τότε δέν έχετε καταλάβει σέ τί μυστικούς καί φανερούς τεχνολογικούς καιρούς ζείτε…

Δημιουργώντας θερμοκρασιακής αύρας κατάλληλης διά τόν κορωνοϊόν ό δημιουργός δύναται νά επιφέρει έξαρση ή αποέξαρση τού κορωνοϊού ή άλλου ιού ανά πάσα στιγμή! Μήν λησμονούμε ότι ό κορωνοϊός δέν είναι βαρέων βαρών ιικόν όπλον…. Υπάρχουν ιικά όπλα πολυπλοκότερα, φονικότερα, δυσκολότερα, ραγδαιότερα…

Μέ τό HAARP φέρειπειν ώς αυτούσιον όπλον ή συμβολισμόν άλλων όπλων καί συνδοιασμών άλλων όπλων ελέγχεται ό καιρός εκείνος ός ευνοεί τήν τάδε ή τινά επιδημία….

Ό συνδοιασμός HAARP, 5G, Ελέγχου Καιρού «κάλλιστα» μπορούν νά γεννούν σέ μικροκλίματα ή σέ μεγαλοκλίματα εντός μίας χώρας ή πόλης ή περιοχής τίς κατάλληλες συνθήκες δι’ έξαρσιν οίας επιλεγόμενης ίωσης ή άλλης άγνωστης επήρρειας…. μέ οία αποτελέσματα έχουσι έν γνώσει τούς από τά εργαστήρια υπερτεχνολογίας βιολογικών, αυρικών, ιικών, χυμικών ή χημικών όπλων καί ποικιλέξαρσων διαφορετικών συμπτωμάτων καί επήρρειων ανά μεταξύ τούς όπλων…

Εάν ισχύει αυτόν τότε ούτε η μάσκα, ούτε τά εμβόλια, δύνονται νά σταματήσουν μία οία τεχνητή επιδημία ή πανδημία…

Τό μυστικόν τών μυστικών εδώ είναι ό συνδοιασμός άγριων καθαρών ειδικών βοτάνων, συνδοιασμών αυτών καί ό βιοσυντονισμός μέ μηχανές καί άλλα ιδιαίτερα μέσα….

Έαν ό κορωνοϊός π.χ. δέν ευνοείται σέ υψηλή θερμοκρασία μέ υγρασία αλλά σέ υψηλή θερμοκρασία μέ χαμηλή ή καθόλου υγρασία καί χαμηλή θερμοκρασία καί μέσης τιμής υγρασία, τότε τό ρυθμίζουν αναλόγως καί τό μόνον πράγμαν οπού δύναται νά ρυθμίσει τό αυτοκλίμα σού ίσως έν μέρει ή πλήρως έν συνδοιασμώ μέ τήν ψυχολογία σού, τούς βιοσυντονισμούς εκείνους πέραν τών βοτάνων καί άλλα μυστικά….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Share this post