Αυτά έπαθε ό Τσιόρδας μετά τόν εμβολιασμόν τού! Τό εμβόλιον μετατρέπεται σέ χυμικόν ψεκάσιμον όπλον!

Αυτά έπαθε ό Τσιόρδας μετά τόν εμβολιασμόν τού! Τό εμβόλιον μετατρέπεται σέ χυμικόν ψεκάσιμον όπλον!

Αυτά έπαθε ό Τσιόρδας μετά τόν εμβολιασμόν τού! Τό εμβόλιον μετατρέπεται σέ χυμικόν ψεκάσιμον όπλον!

Δέν ήξευρα ότι εξαφανίσθην ό τσιοφτάκος μετά τόν εμβολιασμόν τού. Ούτε ήξευρα ότι εμβολιάστηκε, αφού γνώριζα ότι όλον αυτόν τό τσούρμον σέ Ελλάδα καί Κύπρον θά εμβολιαστεί…, τό θεωρούσα δεδομένον. Λόγω τεκταινόμενων υπηρεσιών δέν έχω χρόνον νά αναγνώθω τά δεδομένα καί τά ανεμενόμενα, λάθος μού αλλά καί σωστόν μού! Λάθος μού διότι μού διαφεύγουν πληροφορίες, σωστόν μού διότι εκμεταλλεύομαι τόν χρόνον δι’ άλλα χρήσιμα ποιηθέντα… Εντούτοις, πάντοτε γνωρίζω πώς άμα σκάσει βόμβα θά τήν ιδώ είς τά Κατοχικά Νέα καί θά τήν σχολιάσω, όχι όλες αλλά καμπόσες…

Ένας είς τήν ομάδα τού εμβολιασμού τής Κύπρου μετά από τρείς ημέρες εμβολιασμού ασθένησε σοβαρά, τό γνωρίζουμε αλλά τό διαψεύδουν επειδή θά καταφρονηθούν από τούς οπαδούς… Ούτε τό όνομα τού γνωρίζω, αυτούς όλους τούς καταφρονώ. Από μικρός άμα ήθελα τούς αχάριστους τούς λησμονούσα κυριολεκτικώς όσον καιρόν καί εάν τούς γνώριζα. Διάλεγα ποίους αχάριστους νά λησμονήσω καί ποίους όχι, έχω τούς λόγους καί τά κριτήρια μού. Τούς εχθρούς μού δέν τούς λησμονώ, τούς συγχωρώ αλλά τούς έχω καί είς τά υπόψιν, εάν κάποιος Μετανοήσει διά τήν μαλακία τής κακίας τού θά τό καταλάβω… καί θά χαρώ…!

Λοιπόν, ό κύριος τσιόφτας τσόρδας εμβολιάστηκε καί τόν κατάπιε η γής… Ασθενεί όπως ό άλλος είς τήν Κύπρον; Μά τούτον είναι παράδοξον πολλαπλασίως, υπερπολυπαράδοξον!.. τώ όντι…

Εάν δηλητηριάζουν από τήν πρώτη ημέρα, τόν πρώτον επί πρώτω προπώ τούς αντιπροσωπεύοντες «τούς», τότε κάτι ΜΑΣ διαφεύγει καί πιθανώς κάτι τίς διαφεύγει καί είς «τούς» «ίδιους»…. Άμα δλητηριάζεις τόν αντιπρόσωπον σού πώς θά σ’ εμπιστεύεται είς τό εξής αυτός καί οί άλλοι όπως οί Μήτσοι τής Τάκηδος, οί Αναστάντες Βρυκόλακες τού Άδη καί η λοιπή συμπαρέα… Τότε τί ειλεί;…

Κάτι άλλον συμβαίνει κάτι λοιπόν παίζεται…

Μία πιθανότητα είναι ό τσιορδάκος νά έλαβε τό εμβόλιον χωρίς άμεσα δηλητήρια αλλά μέ ενεργοποίηση τού μικροψήγματος… καί αφού επιχείρησαν τήν επίδειξη «τούς» σέ εμβολιασμένους καί ανεμβολίαστους μαζζώνους μαξώνους μαξόνους, τόν ανέσυραν διά νά νά συνέλθει από τήν επίδειξη τής ισχύος τού 5g σέ συναλληλομετάδοση μέ τό μικροψήγμα εντός τσιορδάκου… ό μήτσος είναι οβριός τό γνωρίζουμε, πιθανώς νά τόν προστατέψουν μαζύν μέ άλλους κυβερνώντες εφόμοιους, οί οποίοι όλοι μαζύν θύμωσαν είς τόν μή οβριόν τσιορδάκι τσιράκι…

Η άλλη πιθανότητα είναι ότι η γαστρίμαγρη απληστία τής απληστείας «τούς» δέν «τούς» αφήνει περιθώρα μηδαμής αυτοεγκράτειας καί αυτοσυγκράτησης τών λυσσαλαίων πόθων «τούς», ώστε νά προδίδουν τίς θέσεις «τούς» πρίν αναθερμανθεί η απάτη «τούς»….

Τρίτον, ΜΑΣ είπαν ότι είναι άσκηση… τί νά σημαίνει άραγες τό τοιαύτον; τί νά σημαίνει;…

Άσκηση σημαίνει δοκιμασία… Δοκιμασία σημαίνει πείραμα… Τί θά λέγατε εάν τό υγρόν εμβόλιον γίνει αύριον ψέκασμα χυμικού σκευάσματος βομβισμού; Τί θά λέγατε δηλαδή εάν όλα όσα υπόσχεται τό εμβόλιον μέσω εμβολιασμού δύναται νά φέρει τά όμοια αποτελέσματα… μέσω βιολογικού ψεκαστικού πολέμου;… Λόγω εμπειρίας καί πληροφορίας σάς ενημερώνω ότι όταν δοκιμάζονται οί ασθένειες επιδημίας όπως άλσχάϊμερ, τρελλές αγελάδες, έϊτς καί άλλες οπού η κάθε δοκιμασία γίνεται σέ συγκεκριμένον διαφορετικόν μέρος κάθε φορά ώστε οί μετρήσεις τών αποτελεσμάτων νά είναι απτές, δύνονται άμα δυναμωθούν εκατόν φορές, νά υπάρχει καί αυτή η δυνατότητα τής υπερφόρτισης μέ εμβόλιμη εξαναβολική πρόσθεση ισχύος, τότε φέρει πολλαπλά απτά αποτελέσματα… Αυτά ΜΑΣ έγραψε ένας πράκτωρ τής ΣούπερΣία σέ βιβλίον τού, βεβαίως απόθανε είς νοσοκωμείον από κάταγμα ποδός, φυσικόν επόμενον ήταν…. Τώρα κατάλαβες πώς δένει η σκέψη μού;….

Τέταρτον, γνωρίζουν πώς είτε τό γνωρίζουμε είτε δέν τό εξεύρουμε, είτε τό κάνουν φανερώς ή σχεδόν φανερώς θά νικήσουν καί δέν «τούς» εγνοιάζει εάν «τούς» πάρετε είδηση…

Πέμπτον, ό τσιορδάκος εάν ήταν διπλός πράκτωρ ή δι’ άλλους λόγους ή επειδή γνώριζε στοιχεία τά οποία δέν ήθελαν νά γνωρίζει πλέον, όπως ό Τρότσκυ, έπρεπε νά εξουδετερωθεί, ή νά χάσει τήν μνήμη τού, ή νά τού επιδείξουν τί σημαίνει άναμα 5g είς τό σώμα τού, ενώ τόν επιβεβαίωσαν ότι θά τού ρίξουν είς τήν φλέβα ύδωρ καί ρακή…

Αυτά οπού σάς λέγω ίσως δέν τά καταλάβετε ότι ισχύουν είς τόν τσιορδάκον αλλά θά τά καταλάβετε ενδεχεμένως σ’ άλλους… κάπώς τόν χειρίζονται τόν βαρυπληρωμένον…

Έκτον, ό Αντίχριστος μαγνητίζει τούς πάντες ήτοι ό διάβολος καί ό,τι καί νά κάνει επειδή ορκίστηκαν υποταγήν έως θυσίας αίματος φοβούνται καί εισίν πρόθυμοι νά τόν υπηρετούν…
Εύδομον, τούς λώλωσε Ό Θεός καί «αυτούς» κ’ ΕΜΑΣ καί δέν εξεύρουν τί τούς γίνεται όσοι εισίν γεγραμμένοι είς τόν βιβλιδάριον τών νεκρών…

Όγδοον, τώρα άμα σού ειπώ πώς σκέπτεται ό διάβολος; Δέν θέλει νά επιτύχουν οί Αντίχριστοι τόν θρίαμβον αλλά ό υιός τού Αντίχριστος, είπαμε είναι ζηλόφθονος καί ανθρωποκτόνος δέν θ’ άφηνε τοιαύτη «δόξα»… αυτά δέν σού τά έλεγα έξ’ αρχής επειδή έπρεπε νά σέ φέρω σέ ύψος μύησης τών όσων προσωπικά διαντιλαμβάνομαι διά νά τά κατανοήσεις… Τί σημαίνει αυτόν; Κάποτε είχα έναν συνέταιρον ός εθύμωσε επειδή έκαμα μία επιτυχημένη συμφωνία επιχείρησης. Μαλλώσαμε καί πήγε αυτός είς τήν ίδια εταιρεία καί έκαμε μετασυμφωνία είς τήν συμφωνία μού μέ χαμηλότερες απολαβές! Μπορείς νά συνειδητοποιήσεις ότι έζησα τέτοια εμπειρία ζηλοφθονίας; Μπορείς νά καταλάβεις εάν ό διάβολος συμφωνούσε μέ αυτήν τήν ζηλοφθονία; Θά μπορούσε ό αρχηγός τής ζηλοφθονίας νά διαφωνούσε μέ τέτοια ζηλοφθονία; Συνεπώς ό διάβολος θέλει νά κάμει κάποιες συγκεκριμένες επιτυχίες ό ίδιος… Αυτόν νά τό έχεις υπόψιν…

Κ’ έναν έσχατον… πρίν τήν έλευσιν τού Αντιχρίστου, οί μασσώνοι θά καταστραφούν καί αποδομηθούν, τό έχει είς τό I pet goat ii καί τό προλέγουν τά πρωτόκολλα τής σιών τής συναγωγής τού σατανά! Τί θά κερδίσετε εάν τά γνωρίζετε όλ’ αυτά αλλά δέν σωθεί η ψυχή σάς; Είναι ώς νά καυχιέστε ότι αποθάνατε υγειείς ενώ άλλοι άρρωστοι…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Share this post