Αυτά προβλέπει ο νόμος για τον εμβολιασμό ηλικιωμένων!

Αυτά προβλέπει ο νόμος για τον εμβολιασμό ηλικιωμένων!

ΣΧΟΛΙΟ: ΧΟΥΝΤΑ – ΝΑΖΙ -ΦΑΣΙΣΤΕΣ = ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ….

Πότε θα πληρώνουν πρόστιμο 50 ευρώ αντί για 100 ευρώ οι άνω

των 60 ετών

Κατατέθηκε χθες το πρωί στη Βουλή η τροπολογία για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των ανεμβολίαστων άνω των 60 ετών και την επιβολή προστίμου 100 ευρώ ανά μήνα σε όσους δεν σπεύσουν να προγραμματίσουν τον εμβολιασμό τους έως την 16η Ιανουαρίου 2022.

Σύμφωνα με την προωθούμενη ρύθμιση, ειδικά για τον μήνα Ιανουάριο το πρόστιμο καθορίζεται στα 50 ευρώ, ενώ, αν τα υπόχρεα πρόσωπα εμβολιαστούν εντός του πρώτου 15νθημέρου των επόμενων μηνών, το μηνιαίο πρόστιμο θα μειώνεται κατά 50%. Για παράδειγμα, αν ο υπόχρεος εμβολιαστεί στις 10 Μαρτίου, το συνολικό πρόστιμο που θα πληρώσει θα είναι 200 ευρώ.

Η αιτιολογική έκθεση επισημαίνει πως «η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της ανάγκης επέκτασης του υποχρεωτικού εμβολιασμού σε ομάδα του πληθυσμού, η οποία, με βάση τα διαθέσιμα και επικαιροποιημένα επιστημονικά και επιδημιολογικά δεδομένα, πλήττεται περισσότερο από τη συνεχιζόμενη διασπορά της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 και των επιθετικών του μεταλλάξεων.

Συγκεκριμένα, αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπει ότι για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας εμβολιάζονται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού Covid-19 όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους εντός της ελληνικής επικράτειας και έχουν γεννηθεί έως την 31/12/Ι961.

Επιπλέον, προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού για τη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα, καθώς και οι συνέπειες που επέρχονται σε περίπτωση παραβίασης της σχετικής υποχρέωσης. Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι αναγκαία και επιτακτική για την ανάσχεση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους:

– Τα υπόχρεα πρόσωπα πρέπει να έχουν λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως την 16η Ιανουαρίου 2022 με ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου κατά τα ειδικότερα

– Η συμμόρφωση με την υποχρέωση εμβολιασμού αποδεικνύεται διαζευκτικά μέσω ψηφιακού πιστοποιητικού Covid 19 της Ε.Ε. ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή βεβαίωσης νόσησης ή ισοδύναμου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης τρίτης χώρας

– Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης εμβολιασμού επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ μηνιαίως, ενώ προβλέπεται απομείωση αυτού κατά το ήμισυ στις οριζόμενες περιπτώσεις

– Για την επιβολή του προστίμου διαβιβάζονται όλα τα αναγκαία προσωπικά δεδομένα από τον φορέα ΗΔΙΚΑ στη Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων για τον προσδιορισμό του ΑΦΜ των υπόχρεων φυσικών προσώπων και στη συνέχεια στην ΑΑΔΕ, η οποία βεβαιώνει αμελλητί το σχετικό πρόστιμο

– Οι πόροι που συγκεντρώνονται από την επιβολή των προστίμων αξιοποιούνται αποκλειστικά στην ενίσχυση του ΕΣΥ

Σύμφωνα με την τροπολογία, εξαιρούνται της υποχρέωσης «όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από τη νόσηση και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν διενέργεια του εμβολίου, σύμφωνα με τα στοιχεία Δια/Γ.Π.οικ. 50933/13.8.2021, κοινή απόφαση του υπουργού και του αναπληρωτή υπουργού Υγείας (Β 3794), όπως εκάστοτε ισχύει.

newsbreak.gr

Share this post