Αυτή θα είναι η νέα ταυτότητα .

Αυτή θα είναι η νέα ταυτότητα .
Χαίρεται 
 
 
Α Κορ. 5,5    παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός, ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ. 
 
Γύρω μας διεξάγεται ένας πολυεπίπεδος αόρατος πόλεμος  ,για τον έλεγχο της καρδίας μας  .
Η καρδία του καθενός μας ,είναι το  κέντρο αποφάσεων της ύπαρξης μας ,εκεί αποφασίζω ελευθερά το καλό ή το κακό .
Αυτή είναι και εκεί βρίσκεται  η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ μου ,μέσα  στην καρδία μου ,το κέντρο της ψυχής μου.
Μπορεί και πιθανόν αυτή την επιλογή να μην την ξέρω ,ότι την έχω ήδη κάνει και που έχω παραδώσει την καρδία μου .
Το εξωτερικό σχήμα μου , μπορεί να κρύψει αυτή μου την απόφαση ,ποιόν και τι τελικά υπηρετώ .
Οι πράξεις μου όμως ξεσκεπάζουν το εξωτερικό σχήμα μου  ,είναι οι καρποί της καρδιάς μου .
Συνεχής πλύσης εγκεφάλου ,βασανισμός του σώματος ,αλλά και της ψυχής ,ώστε το  πονηρό να μπει και να καθυποτάξει την καρδία ,να την υποχρεώσει να κάνει το κακό, να αμαρτήσει και να χάσει τον Θεό.
 
Τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς….ἐφ᾿ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε.
 
Γύρω μας πολλοί αυτοί που ο Κύρος λέει  ελάχιστους  ,που δεν παραδίδουν την καρδία τους στο κακό 
 Σώμα και ψυχή βασανίζονται καθημερινά εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός, ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ.
Σε νοσοκομεία ,σε ψυχιατρεία ,σε διάφορα άσυλα  ,σε κέντρα αποτοξίνωσης  ,σε φύλακές  
εκεί είναι οι ελάχιστοι .
Ο σκοπός της Εκκλησίας ,ίνα ώσιν εν.
 
Ο σκοπός της Εκκλησίας ,δηλαδή όλων μας ,είναι η στήριξη αυτών των ελαχίστων ,αδυνάμων  πνευματικά πολεμιστών .
Να ενωθούμε με τον Κύριο πνευματικά και να στηρίζουμε  τους ελαχίστους ,ενωμένοι  σαν ένα  ίνα ώσιν εν.
Αδέλφια του Κυρίου  ,αυτοί που  δεν παραδίδουν το ΠΝΕΥΜΑ τους  στην υπηρεσία του κακού .
Για αυτό ασθενούν ,βασανίζονται ,υποφέρουν  ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.
Αν δεν τους αναγνωρίσουμε ,αν δεν τους δει η καρδία μας ,τότε  είναι γιατί  δεν βλέπουμε τον Χριστό και ούτε αυτός εμάς, ουκ οίδα υμας.
 
Λουκ. 22,32   ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ ἵνα μὴ ἐκλίπῃ ἡ πίστις σου· καὶ σύ ποτε ἐπιστρέψας στήριξον τοὺς ἀδελφούς σου.
 
Αν πέρασα τον όλεθρο της σαρκός ,όπως τον πέρασε και ο απόστολος Πέτρος ,με την βοήθεια της Εκκλησίας ,με την κεφαλή να προσεύχεται για αυτόν ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ ἵνα μὴ ἐκλίπῃ ἡ πίστις σου.
Επειδή κάποιοι προσευχήθηκαν για σένα ,για μένα ,για όλους μας  και επιστρέψαμε  και παλεύουμε  μεσα στην κιβωτό .
το Εν πνεύματι βάπτισμα του πυρός .
Κάποιοι  βιώνουν αυτόν τον όλεθρο ,την οδύνη ,αυτό είναι το Εν πνεύματι βάπτισμα του πυρός 
Θα κριθούμε  στο τέλος πόσο νοιασθήκαμε  και πόσο στηρίξαμε  αυτούς που είναι εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός, ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ
 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ
Ο καθένας μας ξεχωριστά για αυτό θα κριθεί ,αν μαλάκωσε η καρδία του ,αν άνοιξαν τα μάτια της καρδιάς του .
 Αν μπόρεσε να ΑΝΑΚΡΙΝΕΙ ,να δεί με τα μάτια της  καρδίας του ,σε αυτούς τους ελάχιστους ,που δεν παραδίδουν την καρδιά τους στο κακό ,αλλά διαλέγουν για αδελφό τον Χριστό ,να έχουν δίπλα τους τον Χριστό .
Το κακό τους βασανίζει ,τους κτυπά ,τους τυραννά ,αλλά δεν του παραδίδονται ,δεν το υπακούν ,υπομένουν ,με τον Χριστό ,για τον Χριστό .
στήριξον τοὺς ἀδελφούς σου.
Πόσο στήριξα υλικά ,πνευματικά  ,βοήθησα  ,ασχολήθηκε με αυτούς τους ελαχίστους ως άνθρωπος ,ως Εκκλησία ,για την δόξα του Θεού και όχι τα μάτια και την μάταιη δόξα του κόσμου .
Αν μπόρεσα να τους διακρίνω μέσα στο πλήθος  ή αν οι μέριμνες ,οι ασχολίες , η πώρωση και η σκληροκαρδία μου έκλεισε τα πνευματικά μου μάτια  και τους έκρυψε από τα μάτια της ψυχής ,από την καρδία  μου .
Κύριε, σὺ πάντα οἶδας, σὺ γινώσκεις
 
Καρδιογνώστης είναι ο Θεός  ,ἀνακρίνει μὲν πάντα και μόνο αυτός μπορεί να φανερώσει σε άνθρωπο  ,τι κρύβει  κάποιος άλλος  στην καρδιά του. 
Έρχονται όμως τα σημεία  ,τα βάσανα οι πειρασμοί του κάθε ανθρώπου ,να μας δείξουν τι κρύβει ,τι τον πολεμάει να τον καθυποτάξει και να τον σύρει στον άδη .
 
Ματθ. 24,24   ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσι σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς.
 
Εκλεκτοί είναι αυτοί που δεν παραδίδουν την καρδία τους στον σατανά , θα προσπαθήσει με πολλούς τρόπους να τους διαστρέψει και να τους διαβάλλει ,να κερδίσει την καρδία τους .
Είναι αυτοί που καταμετρήθηκαν εις τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ·
Αυτοί που θα πλανηθούν από τους ψευδοχριστούς  καὶ ψευδοπροφῆτες  όταν δώσουσι σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα είναι αυτοί που είναι γύρω γύρω στην αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τοῦ ναοῦ ἔκβαλε ἔξω καὶ μὴ αὐτὴν μετρήσῃς, ὅτι ἐδόθη τοῖς ἔθνεσι.
Αποκ. 2,29         Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.
 
Είτε πάω ,είτε δεν πάω στην Εκκλησία ,για ένα πράγμα θα κριθώ ,τι έκανα για  τους ελάχιστους αδελφούς του Χριστού .
Αν εργάζομαι σε ένα ίδρυμα ,σε ένα νοσοκομείο ,σε ένα κέντρο ψυχικής υγείας ,σε μία φυλακή , εκεί που παλεύουν οι ψυχές με το κακό και εγώ τις βοηθώ ,τις στηρίζω , είμαι ήδη εις τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ·
 
Η ξεχασμένη δύναμη της Εκκλησίας 
 
Η Εκκλησία με τα Μυστήρια ,με την συνδρομή του Αγίου Πνεύματος και τον δικό μου ελάχιστο  αγώνα ,υπακοή ,νηστεία από υλικά και πνευματικά ,προσευχή ,υπομονή  ,ελεημοσύνη ,δημιουργεί τους  Πολίτες της Βασιλείας των ουρανών .
βοηθάει να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής μου ,να ξεβουλώσουν τα πνευματικά μου αυτιά ,να ακούω τι το πνευμα λεγει ταῖς ἐκκλησίαις
Μου υποδεικνύει  με σημεία τους ελαχίστους  τοὺς προσκυνοῦντας που περνάνε από δίπλα μου ,που είναι δίπλα μου ,αυτούς που μπορούν να με τραβήξουν μαζί τους στον παράδεισο .
 
Υπηρεσία έκδοσης ταυτοτήτων για ουρανοπολίτες .
Ο ξεχασμένος ρόλος της  Εκκλησία από τα μάτια του κόσμου   ,αλλά που συνεχίζει να  τον επιτελεί  Μυστικά  
 και Μυστηριακά  ,είναι να δημιουργεί αγίους  ,Ουρανοπολίτες .
Εξετάζει ΚΑΡΔΙΕΣ ,τις καθαρίζει ,τις φωτίζει ,δια πυρός εν Πνεύματι  και μετά  εκδίδει ταυτότητες .
 
 
Αποκ. 11,1    ἔγειρε καὶ μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ·
 
Μετρά πρώτα και μετά  εκδίδει τις νέες ταυτότητες που πάνω τους γράφουν , ελάχιστος αδελφός του Χριστού 
Πολίτης της Βασιλείας των Ουρανών .
 
Αν προλάβαιναν την εκδοση των νέων ταυτοτήτων ,τότε θα  ήταν καταστροφή ,σήμαινε ότι χάσαμε την καρδία μας σαν λαός .
Δεν θα προλάβουν  ,γιατί θα επέμβει ο Χριστός  για να εκδώσει την δική του  ταυτότητα , του ανήκουμε ,ακόμα είμαστε ουρανοπολίτες .
 
“Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου.
 
Καλή Φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
Γ.Μ 

Share this post