Αφαιρούμε τη φράση ¨Αστυνόμευση¨ ως ένδειξη δυσαρέσκειας για τα μέτρα κατά της Εκκλησίας και των ημερών του Πάσχα.

Αφαιρούμε τη φράση ¨Αστυνόμευση¨ ως ένδειξη δυσαρέσκειας για τα μέτρα κατά της Εκκλησίας και των ημερών του Πάσχα.

Εφεξής , το αναγνωριστικό μας θα είναι αντί για Ομάδα Υψηλής Αστυνόμευσης , [ Ομάδα Υψηλής Πολιτικής ] και η διάρθρωσή μας η παρακάτω :

Α-Ο τομέας Εσωτερικής Ασφάλειας και Γεωπολιτικής Στρατηγικής στον οποίο θα υπάγονται :1-Το «Συμβούλιο Εσωτερικής Ασφάλειας και Γεωπολιτικής Στρατηγικής »( I.S.C.S.C ) . 2- Το Τμήμα Πολιτικής Επιθεώρησης. 3- Το Τμήμα Δικαστικής Αστυνόμευσης

Β-Ο Τομέας Εθνικής Ασφάλειας και Υψηλής Στρατηγικής στον οποίο θα υπάγονται :1-Το νεοσύστατο σώμα ¨ΦΡΟΥΡΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ¨2-Το σώμα ¨ΝΕΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ¨3- Το σώμα Εθελοντών «Κωνσταντίνος ΚΑΤΣΙΦΑΣ»2-Η ομάδας ¨Μαύροι Πάνθηρες Κύπρου¨3- Το Δίκτυο Ειδικών Αποστολών Εξωτερικού .

Γ- Το σώμα των Επίλεκτων : Άτομα που δρουν κατά μόνας και απευθύνονται μόνο στον Διοικητή . Έχουν αναλάβει έναν τομέα ή μια περιοχή .

Τα τμήματα ,οι ομάδες και το δίκτυο , διαρθρώνονται σε υπο-ομάδες και αναδιαρθρώνονται  ανάλογα με την αποστολή που αναλαμβάνουν . Τα μέλη μας και οι συνεργάτες μας είναι ελεύθεροι να εκφράζουν την γνώμη τους σε οποιαδήποτε ΜΜΕ επιθυμούν , όχι όμως να δρουν εκτός του καταστατικού.

Η Πολιτική της Ομάδας και η Στρατηγική της χαράσσεται , μόνο από το Διοικητή της , την Τριανδρία των ¨στρατηγών¨ ( στην οποία δε συμμετέχει) ,τους δύο Υποδιοικητές και τους Τομεάρχες για τον Τομέα τους .

 Οι ανωτέρω είναι έμμισθοι οι δε λοιποί , αμείβονται κατά περίπτωση .

ΣΚΟΠΟΣ είναι η  ,σε παγκόσμια πρωτοτυπία , συνεχής λειτουργία της ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ .

Κατά λοιπά ισχύει το γνωστοποιημένο καταστατικό μας

Αθήνα  20 Απριλίου 2020

ΟΜΑΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ( Υποδιοικητής )

Share this post