Βατικανό, φωλεά εχιδνών;

Βατικανό, φωλεά εχιδνών;

Ο Χριστός είχε δίκιο αποκαλώντας το ιερατείο φωλεά εχιδνών…

Εδώ είναι εμφανές ότι δοξάζονται α/ ο εωσφόρος, β/ τα ερπετά.

Το υποτιθέμενα “χριστιανικό” ιερατείο, μόνο στον Χριστό δεν στέκεται… Αποφεύγει τον σταυρό λες και είναι πανούκλα, και απεικονίζει τον Χριστό ως εξάμβλωμα… δείτε, φρίξτε και ΞΥΠΝΗΣΤΕ

https://katohika.gr/

Share this post