Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς

Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς

Άλλο το «μολών λαβέ» όταν το λέει ο Έλληνας προς τον εχθρό, και άλλο το «μολών λαβέ» από το στόμα του Ιούδα που παραδίδει την Ελλάδα στα χέρια των βαρβάρων.

Η “αγία” δικαιοσύνη της Βαβέλ.
Όσο το βάρος των χρημάτων τόσο το δίκιο τους.

Όπου τα βρωμερά πάθη τους εκεί το Σύνταγμά τους.

Αυτή η βασιλεία ουκ έχει Θεό.
Αυτοί είναι γεννήματα γουρουνιών και εχιδνών κατά το πνεύμα των Αγίων.

http://<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/7OSQROM9T2w” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>
SOCRATESNIOS

Share this post