Διάβολος[ίδιος καί μέσω φερέφωνων]: δέν είμαι ό διάβολος! Διάβολος: δέν είμαι ό Μπαχομέθ-Μπαχοφέθ-Βαθομέθης. Μέχρι καί τούτο διαβάσαμε…

Διάβολος[ίδιος καί μέσω φερέφωνων]: δέν είμαι ό διάβολος! Διάβολος: δέν είμαι ό Μπαχομέθ-Μπαχοφέθ-Βαθομέθης. Μέχρι καί τούτο διαβάσαμε…

Διάβολος[ίδιος καί μέσω φερέφωνων]: δέν είμαι ό διάβολος! Διάβολος: δέν είμαι ό Μπαχομέθ-Μπαχοφέθ-Βαθομέθης. Μέχρι καί τούτο διαβάσαμε…

[Διαβάλλω σημαίνει είμαι ό διάβολος καί λέγω δέν είμαι ό διάβολος, σέ διαβάλλω καί λέγω δέν σέ διαβάλλω, μέχρι νά μέ αποδεκτείς καί λατρεύσεις ή καταστρέψω νομιζόμενος ότι δέν μέ λατρεύεις]

Τό ξέρεις ότι ό διάβολος δέν λέγει αλήθεια;

Τό ξέρεις ότι ό διάβολος είναι ψεύδος ότι δέν λέγει αλήθεια;

Τό ξέρεις ότι αμφότερα τά ανωτέρω ερωτήματα-[φωτοδεσμομηχανικώς-κβαντικώς] είναι αληθινά;…

Ό διάβολος λέγει αλήθεια όποτε τού συμφέρει καί όση τού συμφέρει. Όταν κάποιος δέν λέγει ποτέ γρήγορα θά φανή ψεύστης! Ό απατεώνας δέν θέλει νά φανή ψεύστης, επομένως λέγει αλήθεια ή μάλλον….: καί αλήθεια!…

Τώρα αντιλαμβάνεσαι όταν σού έλεγα ότι ό συνδοιασμός τής απάτης: είναι α) μέρος αλήθειας β) μέρος ψεύδους γ) μέρος πλάνης δ) τό ανάμεικτον τούς ήτοι η απάτη, αήττητος ό Νόμος τής Τετραπιθανότητος!

Παράδειγμα: Μπορεί ό μήτσος τής τάτζιης νά ισχυριστεί ότι δέν υπάρχουν πυρκαίες; Όχι βέβαια, αφού είναι ολοφάνερες! Μπορεί νά ισχυριστεί ότι δέν τίς άναψε μέσω άλλων, δέν είναι στημένες, δέν τό προγνώριζε, ότι είναι τυχαίον ότι τότε στό Μάτι καί τώρα στήν Πεντέλη τρείς ημέρες πρίν έκαναν τραγουδιστική έμμεση καί άμεση επίκληση στό θηρίον 666 οι Iron Maiden καί οί μηχανιστικοί κοπαδοί από αφέλεια, αρεσκεία, φανατισμόν, διασκέδαση, καύλα, αλά καύλα αλά ούνα αλά ντούε αλά-αλλά τρέ!!!! Τό ένα φέρνει τ’ άλλο τό έναν συνδοιάζει τό άλλο τό ένα προγραμματίζεται πριν τό άλλο, τό έναν καλεί τό άλλον…. καί ό νοών νοείτω…

Βγαίνει ένας καί λέγει ό Μπαφομέθ δέν είναι ό διάβολος καί κατά τήν γνώμη τού τό είπε ό σατανιστής Ελίφας Λέβι που έχω έναν υπεραδιαστικόν βιβλίον τού… καί προσπαθούν από μάγον μέ μπαρουφομαλακίες καί σατανικές λατρείες που αναφέρει παγάνων καί διαβολοσαμάνων, νά μάς τόν παρουσιάσουν ώς Αριστοτέλη, Πλάτων, Σωκράτη έως καί Εμπεδοκλή, Αναξαγόρα, Αναξίμανδρο!!!! Βρέ βρέ τούς ψεύστες!…

Βεβαίως τί κάνουν ηθελημένως ή μή; Ανακατεύουν τό κόκτεϊλ μέ αλήθεια, ψεύδος καί πλάνη = Απάτη = δέν έχει έδαφος είναι κενόν βάραθρον ατελείωτης κόλλασης = α+πάτη = απάτητον!…

Λέγει ότι ό Μπαχομέθ είναι σύμβολον ενεργειών τής φύσης, όπως ασυνάρτητα καί φαντασιόπληκτως υποσατανικώς τίς εννοούν οί παγανισταί. Εντάξει, αφού είναι σύμβολον διατί τόν ανακατεύεις μέ οντότητα = ήτοι τόν διάβολον;

Τό σύμβολον δέν είναι ζωντανόν, είναι μία εικόνα, μία φαντασία, μία απεικόνισης αλήθειας ή ψεύδους ή ουδέτερου προαφηρημένου ή ανάμεικτον!

Καί αφού είναι σύμβολον τράγου μέ μορφή διαβόλου όπως άλλωτε παρουσιάζεται πάντοτε ό διάβολος πρίν τόν Ελίφας Λέβι τόν σατανιστή, πώς καί δέν είναι απεικόνιση τού διαβόλου;…

Πρώτον, είναι ερμαφρόδιτος, δεύτερον παρουσιάζεται ώς αρχών καί βασιλεύς καί θεός, άρα είναι ό διάβολος, διότι Ό Χριστός καί Η Αγία Τριάδα δέν είναι!…

Μία δυσνόητη, νεοευφυής, διεισδυτική αντίληψη εάν δέν έχει υπόβαθρον, είναι ανεδαφική ήτοι απάτητη = απατεωνίστικη, δέν αντέχει σέ “χωριάτικες” ερωτήσεις όπως σύγκριση συμβόλου καί οντότητος! χαχαχαχα! Δέν τό ξέρουν αυτόν οί φαντασιόπληκτοι ή ακριβοπληρωμένοι “Θεοσοφισταί”! που παρουσιάζονται έξω από τά εισαγωγικά τής φυλακής τού σατανά!…

Σήμερα ανέγνωσα έναν θαύμα τού Αγίου Εφραίμ τής Νέας Μάκρης. Ένας πατέρας ανησυχούσε πολύ διά τόν υιόν τού διότι έμπλεξε μέ μία εταιρεία η οποία δέν απόρριπτε Τόν Χριστόν, αλλλά Τόν αναμείγνυε μέ ψυχολογία καί φιλοσοφία-σοφιστεία όπως τίς εννοούν καί προπαρασκευάζουν οί “Θεοσοφισταί” καί μέ διαλογισμούς. Ό πατέρας απελπισμένος, δέν ήξερε καί εάν είχε δίκαιον, πήγε στό Μοναστήρι, κάθισε μόνος σέ μία απόσταση από τήν λάρνκα τού σκηνώματος τού Αγίου Εφραίμ καί παρακάλεσε από μέσα τού Τόν Άγιον νά δείξει εάν αυτή η εταιρεία είναι αγαθή ή όχι καί νά σώσει τό παιδί τού εάν δέν είναι. Έρχεται μετά από λίγες ημέρες ό υιός τού καί τού λέγει: δίκαιον είχες πατέρα, πάμε στόν Άγιον Εφραίμ νά προσκυνήσουμε. Ό επικεφαλής μέ έδιωξε επειδή είπε ότι δέν ταιριάζω στό προφίλ τής εταιρείας[“εκκλησίας”] καί έχω τίς υποψίες μού γι’ αυτόν καί άλλα πρωτοκλασάτα μέλη τούς…

Βλέπεις πάντοτε η τής μάσας ονία σού λέγει δέν απορρίπτουμε κανένα θεό καί ύστερα, μέ υποβολή καί εκπαίδευση σέ κάνουν ν’ απορρίψεις ή αιρετικοποιήσεις αυτό που είναι ό κάθε Θεός, απορρίπτεις τίς εντολές Τού Χριστού καί υποψιάζεσαι τόν μπαχομέτι ή τόν διάβολον ή τήν ίσιδα ή τόν απόλλων γιά Θεόν, έτσι απλά μέ χιλιάδες ονόματα… Βεβαίως σέ όλα αυτές τίς κτιστές οντότητες ή σύμβολα δέν ξέρουμε ποίες είναι οντότητες ή σύμβολα αλλά ό διάβολος κρύβεται πίσω από πολλά σύμβολα καί αίρεση σημαίνει νά προσδιορίζεις μία θεότητα είτε είναι οντότητα είτε φαντασία είτε σύμβολον όπως σ’ εκπαιδεύουν καί όπως αρέσει είς τόν διάβολον ήτοι θεόν ή θεούς, αρκεί νά μήν πιστεύεις Τόν Θεόν διά Θεόν… αλλά οποιονδήποτε άλλον ώς θεόν συμπεριλαμβανομένου τού γείτονα, τού εαυτού σού, τού χρήματος σού, τού σκύλλου ή τού αυτοκινήτου σού, τού ινδάλματος σού…

Αθεοσοφιστές Αθεόφοβοι πλάνοι, πλανεμένοι καί αυτοπλανεμένοι οί “Θεοσοφισταί”….

Χωριάτικη απάντηση: όταν έχεις δυό μήλα μήν πιστεύεις όταν σέ πείθουν ότι τό ένα είναι αχλάδι. Ό μπαχομέτης καί διαβολέτης είναι δύο μήλα τής μηλιάς τού δράκου τής κακίας…

Κάπως έτσι σού λένε ότι ό παιδοβιαστής είναι παιδό.φιλός, ότι ό πρωθυπού.ργος είναι πρωθυπου.ργός καί Πατριώτης, ό,τι τό ράσο κάνει τόν παπά καί ό παπάς τό ράσο, ότι ό κομμουνιστής, ό φασίστας καί ό ναζιστής διαφέρουν, ότι ό,τι λάμπει είναι χρυσός καί ποτέ σκοτοφωτοδιαβολο.φόρος… εξαθλίωσης, εξαπάτησης, εξάρτησης, εξάρθρωσης, εξόντωσης, εξαφάνισης σού…………………………….

Όποιος αυτοκαλείται Θεοσοφιστής δέν σημαίνει είναι ή μήπως είναι = Θεο.σοφιστής = Θεο.εμπαίκτης καί όχι Θεόσοφος, όποιος καπνίζει νομίζει μαγειρεύει… Ά ρέ Σώκρατες “άνοστε” καί τά έλεγες!… Μέχρι κ’ εσένα μεταλλαξοαίρεσαν!!!!…. Δέν αφήνουν κανένα πίσω άμα πεθάνει τόν παρουσιάζουν αλλιώς καί τόν λένε πως είναι ό Μανωλιός-[Εμμανουήλ = Χριστός] καί άλλαξε καί φόρεσε τά ρούχα τού αλλιώς! Καί νά τά φόρεσε αλλιώς τί κοιττάς τά ρούχα αντί Τόν Ίδιον, αλλά Ό Εμμα.νου.ήλ = Έν.εμού.νούς Ήλ[Θεού] δέν φοράει ποτέ απεχθή καί ανωμαλοεξιταριστικά ρούχα….

Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί δαίμων καί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά.

Παναγιώτης Δίας

Share this post