Δικογραφία επ’ αυτοφόρου συλλήψεως εάν δέν φορείς μάσκα, ό μοναδικός καί τελευταίος τρόπος νά τό αποφύγεις, έν ενώσει! Σ’ έχουν κηρύξει εγκληματία βλάκα…

Δικογραφία επ’ αυτοφόρου συλλήψεως εάν δέν φορείς μάσκα, ό μοναδικός καί τελευταίος τρόπος νά τό αποφύγεις, έν ενώσει! Σ’ έχουν κηρύξει εγκληματία βλάκα…

Αυτό κάνεις μέ τή μάσκα, πώς κατέντησες έτσι ρέ άνθρωπε;

Κατωτέρω θά διαβάζετε τή δικογραφία επ’ αυτοφόρου συλλήψεως εάν δέν φορείς μάσκα, πρίν τόν μόνον τρόπον νά τόν αποφύγεις διαπαντός….

Ασπούμε ότι συλληφθείς επ’ αυτοφόρω άνευ προσώπου καλύπτρας σέ παραπέμπουν είς τό αστυνομικόν τμήμαν πρός προσωποκράτηση!… Καί τί έγινε ρέ; Πόσους θά πάρουν; Πόσους χωράνε τά κρατητήρια όλων τών αστυνομικών σταθμών τής Ελλάδος καί τής Κύπρου;…. Χίλιους; Δύο χιλιάδες;…. Καί τί θά σού κάμουν μετά; Άντε νά σέ φοβερίσουν ολίγον, μετά θά σέ εξαπωλύσουν….

Προτιμάς νά υπαγαίνεις κατ’ αναλογία μία φορά κάθε έναν έτος ή καί περισσότερον είς διανυκτέρευση έν κρατητηρίω ή νά σού επιβάλουν τή μασκοκαλύπτρα άπαξ διαπαντός καί μέ αυτόν νά λάβουν τό έναυσμα καί τήν αυτοπεποίθηση νά σέ εμβολιάσουν μέ αχρηστεία άπαξ διαπαντός;….

Υποτίθεται ότι διά νά τά αναγνώθεις αυτά γνωρίζεις πολλά άλλα από όσα είπα προηγουμένως καί όσα είπαν άλλοι καί όσα είπες ενδεχομένως εσύ…. Δέν θά κάτσω νά τά απαρριθμήσω εννοείται…

Άμα πάνε ρέ μία δύο δέκα ημέρες είς τό τμήμα κάποιοι καί γελούν θά σπάσει η υπόθεση καί θά διαμαρτυρηθούν καί οί αστυνομικοί. Όπως βαριούντε μέ τήν ομόνοια τών λαθρομεταναστών σέ χώρα, αυτοί μάς διδάσκουν μέ τίς πράξεις τούς διότι δέν έχουν περιθώριον υποχώρησης διά νά επιβιώσουν. Έν τέλει, μάς τούς έφερε Ό Θεός διά νά αφυπνιστούμε μέ τό παράδειγμα τούς!… Έχετε αναγνώσει διά τή Τέχνη τής Παρατήρησης;… Σάς έχω γράψει πολλά, αρκετά από τούς διαβόλους τών Πρωτόκολλων τής Σιών….

Θυμάσαι τί έγινε προσφάτως μέ τίς ειδικές δυνάμεις είς τήν Λέσβον προσφάτως, όταν ό Μήτσος τής Τάκης υποχώρησε είς τήν αντίσταση τών κατοίκων καί απέσυρε τούς αστυνομικούς τής μμάαδ;… Θυμάστε όταν μπήκαν είς τό ξενοδοχείον τούς καί πήραν όλα τά υπάρχοντα τούς καί τά εξαφάνισαν; Οί αστυνομικοί διαμαρτυρήθηκαν ότι δέν ξανά πάνε είς τή Λέσβον κι’ άν θέλει ό πρωθ’ υπουργός μήτσος τής πολύ τάκης νά πάει ό ίδιος….

Υποτίθεται καταλάβεις τί σού λέμε, υποτίθεται ότι καταλάβεις τή αλητίκη = «αλητίκη» πεζή ποίηση…. πεζός θά σωθείς καί σωθείς θά πάς πάραπερα…

Υποτίθεται αντιλαμβάνεσαι τή πολυποιηματική καί τά σήματα τής από τά μώρς ώς τά παραμώρς ώς τά άν έχεις νούν κατάλαβε!…. Υπό Τίθεται Θέμα εάν κατά λάβεις;….

Όταν ασκούμαστον είς τόν κρυφόν παγκράτιον εφαρμόζαμε όχι τήν ομοιοπαθητική αντίδραση μόνον αλλά καί τήν ομοιοενεργειακή αντίδραση, έχετ’ ακούσει περί τοιαύτης προηγουμένως;…..

Όμοια λαβή αντί ομοίας λαβούσης λαβής…..

Τά κρεβάτια τούς είς τά νοσοκωμεία είναι σκοπίμως περιορισμένα ούτως ώστε νά γεμίζουν μέ τίς ψευδοαρρωστήσεις μέ τήν ψευδο κορώνα ιούσα…. Αφού γεμίσουν, οί όντως ασθενείς αποθαίνουν ένεκα ελλείψει χώρου σέ διαθέσιμα κρεβάτια, καί όταν αυτοί αποθαίνουν τούς ψευδοχρεώνουν τή ασθενεία τής ψευδοκορώνης ιούσας… Άλλες φορές αί έν λόγω κλίναι εισίν εύκαιρες αλλά τίς δηλώνουν γιομάτες, θυμάστε τήν Τσιπροειδή όταν επισκέφθηκε νοσοκωμείον άδειον από κορώνους κορώνους ψεύδους ιόντες;….

Υπό Τίθεται ό τι κατά λάβεις!….

Λοιπόν, μέ τή ιδία τακτική στρατηγικής θά συνσπειρώσωμεν τάς κρατητήριας τών αστυνομικών σταθμών μέ ανυπάκουους τής καραγκιοζομάσκας τούς καί θά πρέπει νά μάς αφήσουσι διά νά τοποθετήσουν τούς επόμενους συλληφθέντες, ή νά αφήσουν τούς άλλους ήσυχους, χαχαχαχα! Δέν δουλεύει τό σύνστημα τούς εάν μέ προθυμία τή βγάζουμε στό τμήμα μέ χάζι καί γέλια όπως οί τότε αρχιδάτοι μαστούρηδες καυγατζήδες ρεμπέττες. Αυτή είναι η ομοιοενεργειακή αντίδραση παγκράτιας καί παμμάχειας μάχης…. αντιστάσεως!

Θά μάς βάλουν όλους φυλακή; Άς μάς βάλουν. Πού μπορούν νά μάς βάλουν; Μόνον είς τούς οίκους μάς. Τότε άς μάς βάλουν εκεί αλλά νά βγαίνουμε σωρηδόν έξω καί νά κάνωμεν ότι δέν λέγει ό ψευδονόμος τούς, ποίους θά συλλαμβάνουν καθημερινώς καί ποίους θά μήν συλλαμβάνουν;…. Καί πού θά τούς πέρνουν;….

Εάν αντισταθούμε τότε καταρρέει τό μέτρον τής ασωτίας τού νόμου τούς….

Αρκεί νά τό πάρουμε είδηση ότι έχουμε ξανά Κατοχή!… Άν δέν τό καταλάβουμε ή δέν ενωθούμε καί ό κανένας απομονώνεται είς τή προσωπική idiot = ιδιωτική τούς ζωή, τότε μπορούν ώς ενωμένοι ολίγοι νά νικήσωσι ημάς τούς διχασμένους idiot καθώς πρέπει ψευδοοικογενειάκες, ψευδοεπαγγελματίες, ψευδονούσιμους…

Έλληνες/Ελληνίδες, άν είσαι έναν έναν ζώον θά σέ νικήσουν, άν είσαι όλοι μαζύ, τότε δέν έχουν ουδεμία ελπίδα… Οί δυό τόν έναν δέρνουν τόν κ’ οί τρείς τσαλαπατούν τόν!….

Τό πρόβλημα σού είναι ότι δέν γίνεσαι έναν, δέν είσαι έθνος….

Άν δεχθείς τό αυτόφορω τής μάσκας μετά θά κάνουν αυτόφορω σύλληψις διά νά σ’ εμβολιάζουν είς τό τμήμα καί άμα σέ εμβολιάσουν καί μετά δέν έχει επιστροφή, τό δέχθηκες τό γαμήσι, είτε πουστέψεις μία είτε εκατόν πούστης είσαι!….

Μπορείς νά τό καταλάβεις; Εάν όχι δέν ανήκεις είς τό είδος άνθρωπος, είσαι ήδη εμβολιασμένος καί εξημερωμένος έν υποσυναισθήτι καί έν υποσυνειδήσι διά τής πανδώρας τής προπαγάνδας… Καλό βράδυ όσον καλόν μπορεί νά είναι έναν τέτοιον βράδυ, βράδυ δίχως επανεξημερώματος!….

Κατωτέρω η δικογραφία τού ύπουλου επίβολου αίσχους! Σού σύρνω πολλές λέξεις διότι κάθε μία καί κάθε τρόπος ενεργοποιεί διαφορετική μικροπεριοχή τού εγκεφάλου, τού υπόλοιπου σώματος, τών ενεργειακών κέντρων = τσάκρα οπού βάλατε μέσα τόν διάβολον:

Παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλειου Πλιώτα για όσους αρνούνται την μάσκα!!!

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός της χώρας ζητά να τηρείται η αυτόφωρη διαδικασία και να σχηματίζεται ποινική δικογραφία για όσους αρνούνται να την φορέσουν!!!

Ταυτόχρονα, απαιτεί οι εισαγγελικές αρχές να επαγρυπνούν για όσους διαπράττουν το αδίκημα της τέλεσης σε ανυπακοή και μέσω διαδικτύουσε όσους δηλαδή παρακινούν τους άλλους μέσω διαδικτύου να μην φορούν μάσκα.

Αναλυτικά η εγκύκλιος του Αρείου Πάγου έχει ως εξής:

«Με τις  υπ΄ αρ. 4/2020 και 7/2020 εγκυκλίους μας απευθύναμε γενικές οδηγίες και συστάσεις στο πλαίσιο της από τις διατάξεις των άρθρων 19 §§1 στοιχ. γ, 2 και 24 §5 στοιχ.α Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ αρμοδιότητάς μας, επικεντρωμένων αυτών στην  κατά την άσκηση της δικής σας βασικής λειτουργικής αρμοδιότητας ποινική αντιμετώπιση της παραβίασης των εκάστοτε  διατασσόμενων μέτρων αποτροπής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Επισημάναμε εξυπαρχής την κυρίαρχη, για την περίπτωση, διεκδικούσα εφαρμογή στην ποινική δίωξη διάταξη του άρθρου 285 ΠΚ, εφόσον βεβαίως συντρέξουν όλα τα στοιχεία της νομοτυπικής μορφής του προβλεπόμενου εγκλήματος, οι διαβαθμίσεις του οποίου εξικνούνται μέχρι και την αναγωγή της πράξης σε κακούργημα (βλ. προγενέστερες εγκυκλίους μας). Είναι περιττό να τονιστεί η ανάγκη εξακολούθησης της σχετικής υποχρέωσης,  εγρήγορσης,  συνεχούς ενδιαφέροντος και  κατά νόμο παρέμβασης  των εισαγγελέων πρωτοδικών της επικράτειας  για την άσκηση της καθύλη, κατά τόπο και λειτουργία αρμοδιότητάς τους όταν διακρίνονται συναφείς παραβατικές  ενέργειες.

Με αφορμή,  μεμονωμένα πρόσφατα περιστατικά, που όμως  επιμένουν να εμφανίζονται,  προσδιοριζόμενα από αντιδράσεις ατόμων διαφωνούντων με τα ληφθέντα από την πολιτεία μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (“κίνημα κατά της μάσκας”) και προκαλούντα εύλογη ανησυχία στους νομοταγείς πολίτες και γενικότερα στην ελληνική κοινωνία, κρίνουμε  σκόπιμο, σε συνέχεια των ανωτέρω εγκυκλίων μας, να επανέλθουμε και να προβούμε στις ακόλουθες, πρόσθετες επισημάνσεις, απευθύνοντας συνάμα γενικές οδηγίες. Η διάρκεια της  πανδημίας με τις οδυνηρές της συνέπειες επέβαλαν κυριολεκτικά και στην ελληνική έννομη τάξη ένα ιδιόμορφο “Δίκαιο της Ανάγκης” για προστασία  από τους άμεσους κινδύνους από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, με απώτερο σκοπό την διαφύλαξη των υπέρτερων εννόμων αγαθών της ανθρώπινης ζωής και της υγείας. Έτσι, δυνάμει της από 1-5-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (άρθρο 36), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4690/2020, εκδόθηκε η ΚΥΑ 55339/2020, με την οποία, μεταξύ των άλλων, κατέστη υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας για τους μαθητές κατά την επαναλειτουργία των σχολείων (άρθρο 2). Η λήψη του μέτρου  αυτού στηρίζεται σε εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του Κορωνοϊού COVID-19, όπως άλλωστε και όλοι οι “κανόνες αποστασιοποίησης” που επιβάλλονται κατά περίπτωση (ΚΥΑ 55169/2020, εκδοθείσα δυνάμει του άρθρου 44 της ίδιας ΠΝΠ, αναφορικά με τη λειτουργία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, κ.ά.).

Επιβάλλεται, ακολούθως, η προσοχή των εισαγγελικών λειτουργών της χώρας να εστιάζεται εκτός άλλων και στη διερεύνηση τέλεσης του εγκλήματος του άρθρου 183 ΠΚ (διέγερση σε ανυπακοή), σύμφωνα με το οποίο “όποιος δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσω του διαδικτύου προκαλεί ή διεγείρει σε απείθεια κατά των νόμων ή των διαταγμάτων ή εναντίον άλλων νόμιμων διαταγών της αρχής, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή με χρηματική ποινή”. Η εν λόγω διάταξη βελτιώθηκε στο νέο ΠΚ με την προσθήκη και του διαδικτύου ως μέσου δημοσιοποίησης της πρόκλησης ή διέγερσης σε ανυπακοή (βλ. Αιτιολ. Έκθ. Σχ ΠΚ, υπό το άρθρο 183). Κατά την ποινική θεωρία, η πρόκληση είναι άμεση προτροπή προς άλλους να προβούν σε ορισμένη ενέργεια ή παράλειψη, ενώ η διέγερση είναι έμμεση επιρροή επί της βουλήσεως άλλων προς ορισμένη ενέργεια ή παράλειψη, με ερεθισμό του συναισθηματικού τους κόσμου, των παθών ή των ενστίκτων (βλ. την κλασική μελέτη Ι. Μανωλεδάκη, Η προστασία της δημόσιας τάξεως, σελ. 79-80). Οσάκις συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, όταν δηλαδή αυτοί που αντιτίθενται στα νόμιμα  μέτρα και προσδίδουν στις δικές τους  θεωρήσεις για τη χρήση της μάσκας τα χαρακτηριστικά αξιόποινης πράξης, είναι αυτονόητη υποχρέωση ο σχηματισμός ποινικής δικογραφίας  και η τήρηση  της αυτόφωρης διαδικασίας  των άρθρων 417 επ. ΚΠΔ, υπό τις προϋποθέσεις της, εάν βεβαίως δεν εμποδίζεται από εξαιρετικούς λόγους, επιβάλλεται δε και η άμεση διεύθυνση της αυτεπάγγελτης προανάκρισης (άρθρο 245 §2 ΚΠΔ) από τον εισαγγελέα πρωτοδικών, στο πλαίσιο της από το άρθρο 25 §1 στοιχ.γ,δ Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ. αρμοδιότητάς του. Η προστασία του πολίτη και η τήρηση της νομιμότητας, ως αποστολή της Εισαγγελίας (άρθρο 24§2 Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ.), αποτελούν το σταθερό στόχο όλων των εισαγγελικών λειτουργών και αξιώνουν τη διαρκή επαγρύπνησή μας».

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Share this post