Διχασμός… (David Icke)

Διχασμός… (David Icke)

Σε ένα 2λεπτο που σήκωσα στο Brighteon, ο Αικ δίνει μια σημαντική πτυχή που εμπεριέχει η νέα νόρμα της παράνοιας που ζούμε όλοι…

Tώρα, όσο ποτέ άλλοτε, η σατανική κάλτα των επικυρίαρχων

(πάντα πιστή στο “διαίρει και βασίλευε” )

εκφράζει ποικιλοτρόπως και παντιοτρόπως την έντονη ανάγκη της

να διχάζει τον κόσμο, με όποιον τρόπο μπορεί…

https://katohika.gr/

Share this post