Δύο αρχαία υποσυναίσθητα-υποσυνείδητα μηνύματα….

Δύο αρχαία υποσυναίσθητα-υποσυνείδητα μηνύματα….

Δύο αρχαία υποσυναίσθητα-υποσυνείδητα μηνύματα….

Όπως έκτοτε υποστηρίζω δεν είναι τίποτε σύγχρονον, τα υποσυναίσθητα-υποσυνείδητα μηνύματα υπήρχαν έκτοτες και οι Έλληνες να τα χρησιμοποιούσαν κατά κόρον.

Οι ζωγραφιές, διαγράμματα, μορφές, σχήματα σε ασπίδες, πλοία, ναούς, οικίες, οικόσημα, οικιαακά και άλλα σκεύη, είχαν τους εσκεμμένους σκοπούς τους συχνάκις: α] διά αγαθόν β] διά κακόν γ] διά ουδέτερον ή συγκεκριμένον της άμυνας ασπούμε δ] το ανάμεικτον….

Οι στρατιώτες της Σπάρτης χρησιμοποιούσαν συχνά έναν σύμβολον εις τις ασπίδες τους, το γνωστόν Λ ή L, όταν το κυττάζει ο αντίπαλος ιδίως ο ξένος ή και αυτός όπου δεν το γνωρίζει του στέλλει το νευροψυχολογικόν μήνυμα: σπάσε την μεσαία γραμμή μας, ώστε να ευθυγραμμιστούν οι αντιπάλοι σε και οι Έλληνες να τους περικυκλώσουν και συνάμα αποκόψουν από εφεδρείες απόβασης όπου θέλουν αρωγή κατά την εισβολήν τους εις την στεριά!…

Το Λ είναι ο σχυματισμός όπου με υποβολή μηνύματος εις το ασυναίσθητον και ασυνείδητον σχημάτισαν οι Πέρσαις εις την Μάχη του Μαραθώνα, ώστε να περικυκλωθούν από τους Έλληνες.

[Ιδού ο σχηματισμός Λ]

Ένας Έλληνας σε αυτήν την μάχη είχε σχηματίσει εις την ασπίδα του μία μυίγα. Όταν ερωτήθηκε διατί, απάντησε: όταν τους φέρω κοντά θα την βλέπουν λέων! Βεβαίως είναι σχήμα το οποίον σου κινεί την περιέργεια και σε υπνωτίζει, αποπροσανατολίζει και απωλαίνεις χρόνον εάν σε συνεπάρει η περιέργεια εν ώρα μάχης ώστε να γίνεσαι έστω διά υποδευτερόλεπτα αφηρημένος όπου θεωρητικώς και αναλόγως του εχθρού και των εφαρμογών του έχει πλεονέκτημα υποδευτερολέπτων, διότι εκεί παίζονται όλα δι’ όλα σε υποδευτερόλεπτα…. Ο Έλλην αυτός είπε με άλλον τρόπον την ρήση της Παλαιάς Διαθήκης μυρμηγκολέων ήτοι την αμαρτία η οποία αρχίζει από κάτι απλόν και μικρόν ή και αθώον και επειδή δεν την κόβεις προεκτείνεται και γίνεται λέων ος κατατρώγει την ψυχήν….

Προσέχετε από τα υποσυνείδητα και υποσυναίσθητα μηνύματα τα οποία μας επιθέτουν παντού και εκ πανταχόθεν με διάφορες αμεσότητες και υπουλίες, ούτως ώστε να μας μετατρέπουν νευροψυχολογικά παραυτιστικά καθυστερημένα υπνωτισμένα όντα και να επιλέγουμε τους οδούς και τις πράξεις όπου θέλουν. Φέρνουν διάφορες καταστάσεις επίθεσης, άμυνας, ουδέτερων και αφηρημένων δήθεν καταστάσεων και ανάμεικτων προσβολών, γεγονότων, νεοτερισμών εφαρμογών και γνωρίζουν ότι ασπούμε μετά από 17 βήματα θα έρθει το τάδε αποτέλεσμα ή μετά από 5 ή αφού έρθουν τα αποτελέσματα των 17 τότε είναι τεκμήριον ότι θα ακολουθήσουμε και τα λοιπά 5. Προσέχετε διότι πρόκειται περί αδιάκοπης αδιάκοπτης πολυκαταιγίδος και πλημμυρίδος με αυτά και τα οποία έχουν προ+προγραμματισμόν να τα ενώνεις μέσα σου με συνειρμούς και να σε οδηγούν σε συγκεκριμένες γνώμες, συμπεράσματα, ψευδοασφαλείς λιμένες ή να σε κάνουν να νοιώθεις ότι οι ασφαλείς λιμένες δεν είναι ασφαλείς ώστε να εξέλθεις από την φωλειά και την ευλογία και να είσαι ευάλωτος σε πάσα ενεργειακή ή και ηλεκτρονική μαγοσατανία. Γνωρίζουν ότι η Προσευχή, η Θεία Λειτουργία και δη όταν δεν έχεις μέσα σου εγκαταστήσει σύνστημα προσκύνησης είς τον διάβολον ηλεκτρονομαγείας και βιολογομαγείας, εξουδετερώνονται οι μαγγανείες των υποσυνείδητων και υποσυναίσθητων εντολών και δη άμα είσαι μυημένος και τις γνωρίζεις ή και σε πλήρη μύηση έχεις εγκαταστήσει μέσα σου την Καθυποψία προς τα πάντα δαιμονικά μηνύματα τους, από την παραχάραξη και ψευδολόγια με εξαιρέσεις και προσθέσεις συκοφαντιών διά τους Χριστιανούς και Ελληνοβυζαντινούς έως την απόκρυψη των κακών ρημάτων αλληλοσκοτωμών των Ελλήνων εις την αρχαιότητα [τα αναφέρω διότι είναι πάγια και έχουν εκπέσει πολλούς με αυτά] έως ο,τιδήποτε παρακολουθείς σε τηλεόραση, διαδίκτυον, μαζζωνοποιημένα σατανοσχολεία, πολιτική εξαπάτηση, στρατιωτική εξαπάτηση, οικονομική εξαπάτηση, Ηθική Υπερεξαπάπατηση και άλλα της εποχής του σαλατοποιημένου αχταρμά!

Παναγιώτης Δίας

Share this post