Είναι στην κοσμάρα τους αυτοί οι Έλληνες Ορθόδοξοι …

Είναι στην κοσμάρα τους αυτοί οι Έλληνες Ορθόδοξοι …

… αντί να απελπιστούν που θα ξεκινήσει παγκόσμιος πόλεμος, αυτοί χαίρονται που θα βγει εντελώς από τη θήκη του το σπαθί του Βασιλιά τους

Κοινοποιεί ο Ηλίας Σκουντριάνος

Share this post