Εδώ θέλει μεθ’ ύσιον ! Τά Πρότυπα Τριχοειδών Αγγείων… Τά σήματα καρδίας και ψυχής !

Εδώ θέλει μεθ’ ύσιον ! Τά Πρότυπα Τριχοειδών Αγγείων… Τά σήματα καρδίας και ψυχής !

Εδώ θέλει μεθ’ ύσιον ! Τά Πρότυπα Τριχοειδών Αγγείων… Τά σήματα καρδίας και ψυχής !

Έριξα μία κλεφτάτη ματιά στα Τριχοειδή Αγγεία. Ώ του Θαύματος!…

Θα προσπαθήσω να είμαι «λιτός» εάν τά καταφέρω Να Πρέπει !

Το χάραγμα ταυτοποίησης ταυτότητας, για ανοιγοκλείνει η θύρα-θήρα, να μπαινοβγαίνεις στ’ αμάξι, στον θάλαμο δουλείας γραφείου, στο εργοστάσιο, στο ταξείδι, στο χρήμα, στο σύνστημα απ’ όλες τις λειτουργικές του πλευρές, το αγοράσαι πωλήσαι-buy=bye sell-cell, είναι εφικτόν γινόμενον διά των Τριχο,ειδών Α,γγείων !

Η ενέργεια που στέλλουν τά τριχοειδή αγγεία είναι αδύνατον να αποθηκευτεί, χαχαχαχα! Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Χαχαχα, εδώ να δείτε υπερκβάντα-υπερφωτοδεσμοζωντανική και όχι υπερφωτοδεσμομηχανική άψυχη !… Όποιος καταλάβει καταλάβει, συνέχεια από άλλα άρθρα !

Θα στο κάνω λιανά στρατά μουά ! αμπρού! Παπά μαμά !…

Δεν υπάρχει μηχανή αποθήκευση της ενέργειας τριχοειδών αγγείων, μπορεί να περάσει από έναν τέρας-Θηρίον κβαντικής μηχανικής μηχανής που φτειάχνουν τώρα και η μεγαλυτέρα είς το «Ισραήλ», αλλά δεν πειάνεται μωρ’ αδελφέ, περνάει και φεύγει, δεν υπάρχει τρόπος να αποθηκευτεί, υπάρχει όμως τρόπος να ταυτοποιηθεί, διότι σε κάθε άνθρωπο είναι διαφορετική ωσάν δακτυλικά αποτυπώματα, και σας έλεγα πρίν έτη πολλά, δεν είναι μόνον τά δακτυλικά αποτυπώματα μοναδικά είναι όλα, εξού και ή όψη σού-πρόσωπο σού διαφορετικό, ό χαρακτήρ σού, συνεπώς όλα διαφέρουν, να που τεκμηριώνεται από τά εργαστήρια τους !

Τι είναι αυτό που έχουν τά Τριχοειδή Αγγεία και δεν συλλαμβάνεται;

Πάλαι να μην με ξεχάσετε και να λέτε δεν σας το είπα…

Είναι σωματίδια ενέργειας ή και κυματίδια ενέργειας μικρότερα από αυτά που μελετούν και σατανοκάμνοπειραματίζονται στην Κέρνη-Σέρν Ελβετίτσας ! σατανίτσας !

Η ταχύτητα της ενέργειας των τριχοειδών αγγείων είναι ασυλλήπτως μεγαλύτερη από πάσα άλλη ενέργεια που διαχειρίζεται άνθρωπος!…

Μεγαλύτερη σημαίνει ταυτοχρόνως μικρότερης μάζας και περισσότερο ανεξιχνίαστη, εκκεντρική και μεταβαλλόμενη σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μυστικά ώστε να μην αποθηκεύεται, να μην πειάνεται σε σαγήνες-δίκτυα αλιέα και στημάτουρου ιξόβεργων, δεν πταίω εάν δεν έχετε εμπειρία από πρωτόγονες εργασίες, συλλήψεις, παγίδες, προσωπικά έχω και προσπαθώ να μαθαίνω καινούργιες παλαιές και σύγχρονες λέξεις και όχι να είμαι αλαζονοσνόμπ-ος !

Τά τριχοειδή αγγεία είναι μικρά αγγεία-νεύρα-κεραίες-ηλεκτρονικές συνσκευές-εκφάνσεις:

Α) Μικρότερα αγγεία ισούται με μεγαλύτερη ταχύτητα ενέργειας η οποία όπως είπαμε είναι μικρότερης μάζας, νόμος απαράβατος.

Β) Είναι τόσον μικρά σε μάζα ώστε διαπερνάνε μέσα από όλα και τόσον ευέλιγκτα ώστε μεταβάλλονται σε σχηματισμούς τρικλοποδιών και κλώσεων άλα βιρτουόζο ποδοσφαιριστή από την Βραζιλία ώστε να προεξεφεύγουν από πάσα παγίδα ανθρώπινης σύλληψης και Μάλιστα Προβλέπουν την διαθέσιμη έν προδιαθέσει σύλληψη και προνοούν αποφυγή της, άρα τέ προφυτεύουν, προνοούν, προμαντεύουν, προβλέπουν και πράττουν άμεσα σε χρόνον ασύλληπτον με Σύνεση και Σωφροσύνη !

Γ) επιτυχαίνεται ταυτοποίηση έν υπερριπή οφθαλμού στο ξεκίνημα ταυτοποίησης με το χέρι σε μηχάνημα αναγνώρισης και αμέσως εξαφανίζεται πάν ίχνος διότι τροποποιείται και στέλλεται η ταυτοποίηση είς την κβαντική μηχανή για να πεί το οκ ή το όχι ! Δηλαδή ό δόλος γίνεται στην αφετηρία αμέσως μετά ελίσσεται η ενέργεια των τριχοειδών αγγείων και εξαφανίζεται από προσώπου σύλληψης της κβαντικής τερατώδους μηχανής ! Δηλαδή λαμβάνουν μία φωτογραφία στην αρχή και μετά μεταλλάσσεται η Μορφή ! και ελίσσεται η ταχύτητα και η διαδρομή σχυματισμών-σχηματισμών των σμηνών της, επικοινωνούσα με κάθε σμήνος και αγέλη σωματιδίων-κυματιδίων της ! Δεν είναι για όλους να τά πειάνουν αυτά, τι να κάνουμε, ευκολότερα δεν λέγοντε, με ή χωρίς χιούμωρ-[από την λέξη χυμός = χυμώδης, δεν το λέγω εγώ το λένε οί παλαιοί Εγγλέζοι]…

Δ) η ενέργεια των τριχοειδών αγγείων είναι παλμοί, συχνότητες, κραδασμοί, δονήσεις, συνειρμοί της καρδίας και της  ψυχής, και ταξειδεύουν σε ασύλληπτους Γαλαξίες που κανένας νατοϊκός και νασοϊκός φακός δεν μπορεί ποτέ να ιδεί, γι’ αυτά σας μίλησα άλλες φορές….

Ε) [από]δεχόμενος να ταυτοποιήσεις πρότυπα των τριχοειδών αγγείων σού, ουσιαστικά παραδίδεις την ψυχή και την καρδία σού στο βδέλυγμα της ερημώσεως χάραγμα συνστήματος και είναι προβλασφημία, αυτό είναι όλο, εξηγείται γιατί άμα το βάλεις το χάραγμα του θηρίου = αυτό που καταδιώκει-θηρεύει-θέλει να αιχμαλωτίσει και ελέγχει πάσα ψυχή και καρδία, χάνεις την ψυχή σού επειδή δεν την αξίζεις, έδωκες χρυσόν διά έναν κόκκο από χώμα !

ΣΤ) η ενέργεια από τά τριχοειδή αγγεία είναι αυτή όπου μεταφέρνει την προσευχή και την ύβριν είς Τον Θεόν !… Είναι οί πηγές, απολήξεις, εισδοχές των ενεργειακών αιθερικών κέντρων-τσάκρας ! Μην σε πειάσουν στην τσάκρα = παγίδα Ελληνοκυπριαστί !!!! Αντιλαβού;…. Διαίσθηση, ένστικτα, έμφυτα, προαίσθηση, οράματα, προφυτείες, προβλέψεις, Θείες Εκστάσεις καί Αποκαλύψεις διά μέσω αυτών διενεργούντε !… κοκ…. > > Γνώσθι σεαυτόν + Γνώσις !…

Ζ) Αυτά ! Ό νοών ήδη ενόησεν !…

Η) Γιατί οί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τά ρομπότια, η αλγοριθμική του αχλατσίδα χαράρι δεν μπορεί να παίξει τζιάζ; Χαχαχα, μπορεί να μαγνητοφωνήσει αλλά δεν μπορεί να παίξει-παιανίσει, ούτε να προβεί σε Ποίηση, χαχαχα, δεν κατάλαβες ακόμη; Την διαφορά φωτοδεσμομηχανικής κβάντας από την φωτοδεσμοζωντανική κβάντα; Χαχαχα. Για άκου μέχρι τέλους παρακάτω:-[καί κατάλαβε τί σού έκοψαν διά νά είσαι εξελιγμένη μεταμαϊμούνα]

Oscar Peterson Trio & Ella Fitzgerald – Jazz At The Philharmonic – 1957 • World of Jazz – YouTube

Παναγιώτης Δίας

Share this post