Ενημέρωση CERN! Συχνότητες ήχου που μπορούν να ξεκλειδώσουν τις πόρτες σε ξένους θεούς σε ένα άλλο βασίλειο

Ενημέρωση CERN! Συχνότητες ήχου που μπορούν να ξεκλειδώσουν τις πόρτες σε ξένους θεούς σε ένα άλλο βασίλειο

Ενημέρωση CERN! Συχνότητες ήχου που μπορούν να ξεκλειδώσουν τις πόρτες σε ξένους θεούς σε ένα άλλο βασίλειο.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικής Έρευνας, γνωστός ως CERN, είναι ένας ευρωπαϊκός ερευνητικός οργανισμός που λειτουργεί το μεγαλύτερο εργαστήριο φυσικής σωματιδίων στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1954, ο οργανισμός εδρεύει σε ένα βορειοδυτικό προάστιο της Γενεύης, στα σύνορα Γαλλίας-Ελβετίας και έχει 23 κράτη μέλη.

Το Ισραήλ είναι η μόνη μη ευρωπαϊκή χώρα που έχει πλήρη ένταξη. Το CERN είναι επίσημος Παρατηρητής των Ηνωμένων Εθνών.

Mobeus – CERN Update – Large Hadron Collider

ΑΠΟΔΟΣΗ : Corfiatiko.blogspot.com

Share this post