ΕΟΦ: Ανακαλούνται σύρριγες ινσουλίνης

ΕΟΦ: Ανακαλούνται σύρριγες ινσουλίνης

Την ανάκληση παρτίδων ινσουλίνης, του προϊόντος με την ονομασία DISPO VAN SINGLE USE SYRINGE U-100 INSULIN (1mL) αποφάσισε ο ΕΟΦ, ο οποίος συστήνει προσοχή!

Πρόκειται για τις παρτίδες:

841541 (ημ. ληξ.: 09-2023)
907441 (ημ. ληξ.: 01-2024)
ΕΟΦ: Διαπιστώθηκε μη κανονική ανταπόκριση, ως προς τον χημικό έλεγχο της απορρόφησης
Ο ΕΟΦ αναφέρει στην ανακοίνωση:

“Στην ανακαλούμενη παρτίδα“841541”κατά τον εργαστηριακό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ήταν μη κανονική ως προς την μακροσκοπική εμφάνιση και στον χημικό έλεγχο της απορρόφησης.Στην ανακαλούμενη παρτίδα“907441”διαπιστώθηκε ότι ήταν μη κανονική ως προς τον χημικό έλεγχο της απορρόφησης.
Η εταιρεία ΕΒΟ Α.Ε.η οποία έχει πραγματοποιήσει τη διάθεση των παρτίδων του προϊόντος στην Ελληνική Αγορά οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του προϊόντος προκειμένου να τις αποσύρουν. Τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν”.

Share this post