Επιστολή του Διοικητή της Ομάδας Υψηλής Αστυνόμευσης προς τη διεύθυνση παγκόσμιας πολιτικής του Facebook

Επιστολή του Διοικητή της Ομάδας Υψηλής Αστυνόμευσης προς τη διεύθυνση παγκόσμιας πολιτικής του Facebook

Παραθέτουμε μεταφρασμένη τη σχετική επιστολή με ημερομηνία 22.04.2020

Κύριοι. Η ευθύνη που φέρετε για τη διαμόρφωση της παγκόσμιας κοινής γνώμης σε θέματα ζωτικής σημασίας για Κράτη και Κοινωνίες , μπορούν εύκολα να σας χαρακτηρίσουν , τόσο ως υποκινητές και ακούσιους συνεργάτες τρομοκρατικών οργανώσεων , όσο υπερασπιστές των προσπαθειών ειρηνικής συνύπαρξης των λαών

Σε αυτό το πλαίσιο και με τη βεβαιότητα ότι έχετε τη νοητική στάθμη , συναίσθηση και ικανότητα να αντιληφθείτε αυτήν σας τη θέση , που μόλις σας περιγράψαμε , τα διαδραματιζόμενα και αυτά που πλέον έχουν δρομολογηθεί στην Παγκόσμια Κοινότητα ,  σας καλούμε να εστιάζετε περισσότερο πλέον ,  στα παρακάτω :

-Τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να μεταβούν πλέον από μια ενεργητική προσέγγιση για την καταπολέμηση του εξτρεμισμού και της ρητορικής μίσους , όπως η απλή διαγραφή σχολίων, σε επίσημο συνεργάτη των διωκτικών αρχών σε αυτά τα θέματα.

-Καθώς τα social media έχουν εξελιχθεί σε πεδίο μάχης για πολιτιστικά , θρησκευτικά , οικονομικά και πολιτικά ζητήματα, η διαχείριση του περιεχομένου τους πλέον θα πρέπει να αποτελεί πιεστικό θέμα όχι μόνο για τις  σημαντικότερες εταιρείες τεχνολογίας , αλλά δημόσια θέση και στάση κάθε αποδεκτού πολιτικού συστήματος διακυβέρνησης με δική σας απαίτηση.

-Οι διαδικτυακές εταιρίες που έχουν αναλάβει τον παραδοσιακό ρόλο των κυβερνήσεων στο να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την έκφραση απόψεων στους εικονικούς αυτούς τοίχους που παραπέμπουν σε μια εικονική πραγματικότητα τους χρήστες , που ενίοτε αντικαθιστά πλήρως την αληθινή , θα πρέπει να τεθούν υπό την εποπτεία του αισθήματος δικαίου κάθε κράτους και τούτο , για να έχετε και εσείς στηριχθεί στην σωστή , ανά  περίπτωση , βάση αποδεκτής ηθικής .

Γίνεται αρωγοί ενός Παγκόσμια Επίσημου Δικτύου Αστυνόμευσης της Νέας αυτής Πραγματικότητας , για την προστασία των κανόνων της Παγκόσμιας Ηθικής .

Με εκτίμηση!!

ΟΜΑΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ (2013) – ( Τομέας Εθνικής Ασφάλειας και Υψηλής Στρατηγικής  ) – Οργάνωση Πολιτών σε θέματα Ασφάλειας και γεωπολιτικής  – Διοικητής – ΕΛΛΑΔΑ – Κωδικός δικτύου ( ) – διαβάθμιση , ΕΠΕΙΓΟΝ !

Share this post