Εφόσον το 30% των παιδιών που συνοδεύουν τους αιτούντες ασύλου δεν είναι δικά τους, που τα βρήκαν;

Εφόσον το 30% των παιδιών που συνοδεύουν τους αιτούντες ασύλου δεν είναι δικά τους, που τα βρήκαν;

Το «τίνος είναι βρε γυναίκα το παιδί;» μετά την ανακοίνωση του ICE παίρνει μια εφιαλτική τροπή.

Το ICE είναι υπεύθυνο για τη φύλαξη των συνόρων αλλά και για τη διαδικασία απέλασης και χορήγησης ασύλου προς τους αιτούντες που συλλαμβάνουν. Μια αυτονόητη υπόθεση των πολιτών για το κατά πόσο τα παιδιά που είναι με αυτούς που περνάνε τα σύνορα είναι δικά τους η όχι, λύθηκε με ένα απλό τεστ DNA.

Αρθρογραφία:

On-the-spot DNA tests could be key to ICE verifying ‘immigrant families’ at border

DNA tests reveal 30% of suspected fraudulent migrant families were unrelated

People for sale

Share this post