Η αλήθεια είναι ότι η Μπάλα χάνεται…

Η αλήθεια είναι ότι η Μπάλα χάνεται…

Η αλήθεια είναι ότι η Μπάλα χάνεται… 

Χάνουμε τήν μπάλα, χάθηκε η μπάλα, χάνεται από εμάς η μπάλα, χάνουν τήν μπάλα από εμάς…

Υπάρχουν δύο είδη ταπείνωσης…[βασικά είναι 4 διότι η Τετραπιθανότητα δεν καταργείται ποτέ καί έκτοτε βασιλεύει: α) καλή ταπείνωση β) κακή ταπείνωση γ) ουδέτερη ταπείνωση δ) ανάμεικτη ταπείνωση, ζούμε, είμαστε είς τά αρχικά στάδια τής Εποχής τής Ταπείνωσης, όλος ό κόσμος ωμιλεί, αναφέρεται, ζή αμέτρητα προβλήματα, συμβάντα, εξελίξεις, Τα+Πείνωσης], η Ταπείνωση ενώπιον Τού Θεού καί από Τόν Θεόν καί η ταπείνωση ενώπιον καί από τόν διάβολον μέ εκπροσώπους τού τους σατανοεβραιοσιωνιστές…

Εάν δέν δεχθείς τήν μέν ταπείνωση θά επιβληθεί επάνω σού η δέ ταπείνωση, εάν δεν δεχθείς τήν δέ ταπείνωση θά επιβληθεί επάνω σού η μέν ταπείνωση…

Η ταπείνωση καί η έκαστη ταπείνωση οδηγεί σε ταπείνωση ή/καί είς τήν έτερη ταπείνωση…

Όλοι θά ταπεινωθούν μέ τόν μέν ή δέ τρόπον, μηδενός εξαιρουμένου, νά τό θυμάστε…

Η συντριβή έκαστου άνθρωπου μέ οίους τρόπους έως καί θανάτου είναι αναπόφευκτη. Ό Θεός προωθεί τήν ταπείνωση Τού καί επιτρέπει τήν ταπείνωση τού διαβόλου ώστε νά σέ πιέσει νά επιλέξεις ένταξη-παράταξη-στρατόπεδον, εάν δέν τό κάνει τότε είσαι ήδη-αφού είσαι ήδη έν διαβόλω οδώ, συνεπώς, μόνον μέ πόλεμον κατά τής οδού τού διαβόλου θά ταπεινωθούν άλλως πώς Όσοι τά Καταφέρουν ήτοι έν Θεώ!…

Ό διάβολος έχει δύο μεθόδους, νά σέ κάνει υπερήφανον-[ψευδοεπιτυχημένον] πρίν σέ ταπεινώσει ή χωρίς νά σέ ταπεινώσει καί δεύτερον, νά σέ ταπεινώσει σέ εξαναγκασμούς. Η πρώτη μέθοδος σού δίδει σχοινί ελευθερίας μέχρι τό ρίξιμον είς τόν κρεμνόν! Η δεύτερη μέθοδος σέ ταπεινώσει σέ εξευτελισμούς τής ψυχής, προσωπικότητος, δικαιοσύνης, Πίστης, Καλοσύνης, Ευσέβειας.

Δηλαδή πότε μέ τό Μέλι-πρώτη μέθοδος καί πότε μέ τό ξύδι/όξον-δεύτερη μέθοδος!…

Τό ξύδι είναι τό εμβόλιον, τό προσωπείον, η καθημερινή διάγνωση ότι είσαι υγειής από κορωνοϊόν, τό χάραγμα, τό παραχάραγμα, τό σημάδι, τό εσωτερικόν χάραγμα μέ εμβόλιον ή ηθελημένα-[πρώτη μέθοδος]…

Δηλαδή είτε τόν προσκυνάς μέ τήν ελευθερία-ασέβεια-αυθαιρεσία, είτε τόν προσκυνάς μέ τούς εξαναγκασμούς μέχρι εσχάτων ορίων επιβίωσης, αγανάκτησης, κατάθλιψης, φοβίας, εκφοβισμού, υπνωτισμού, παμβλάκωσης, πανελέγχου από τά διάφορα δαιμόνια… Σέ κάνει είτε νά χάσεις τήν μπάλα ή νά χαθεί η μπάλα απ’ εσένα, αλλά είς τήν δεύτερη μέθοδον απήντησε ό Άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός: ψυχή καί Χριστόν, αυτά τά δύο νά φυλάγετε καί νά χαθεί-πέσει ό κόσμος όλος εσείς δέν θά χαθείτε…

Τί κάνει Ό Θεός; Τί γνώμη έχει; Τήν σωστότερη!… Γνωρίζει ότι η πρώτη σατανική μέθοδος είναι χειρότερη από τήν δεύτερη. Διότι είς τήν πρώτη μέθοδος η ψυχή χάνεται χωρίς νά τό συναισθάνεται, αφού όλα πηγαίνουν καλά καί ό άνθρωπος είναι όλο «επιτυχίες» δέν υποψιάζεται καί εάν υποψιάζεται λέγει υπερβολές είναι, άσε που οί γύρω τού τό περιπαίζουν εάν κάνει τό «λάθος» καί ομολογήσει ότι υποψιάζεται πώς εξαπατείται! Γιά γυρίστε ολίγα έτη οπίσω καί ιδείτε πώς μάς περίπαιζαν καί ενέμπαιζαν σέ μέσα μαζικής δικτύωσης-[σαγήνης] καί εκτός!…

Συνεπώς, Ό Θεός γνωρίζει ότι διά ν’ αφυπνιστούν οί ανθρώποι-Όσοι Αφυπνιστούν, πρέπει νά πιεστεί καί νά έχει-νοιώθει ελλείψεις σέ όλα!…

Αυτοί όπου θά χαθούν είτε μέ τήν πρώτη μέθοδον τής ευμάρειας τής «επιτυχίας», «ευτυχίας», «ελευθερίας» είτε μέ τήν υπακοή είς τούς εξαναγκασμούς-καταναγκασμούς τής εκατομμυριοπρόσωπης σατανικής σκηνής ψευδονομικής καί εξαπατικής πίεσης, είναι ήδη είς αδιαφορία διά Τόν Θεόν, θά χαθούν Ούτως-πρώτη μέθοδος ή άλλως-δεύτερη μέθοδος!…

Εκείνοι όπου είναι νά σωθούν θά σωθούν επειδή θά νοιώσουν ή καί θά πειστούν χωρίς αμφιβολίες ότι τώ όντι κάτι δέν άγει σωστά, λόγω τών πιέσεων καί τών εξαναγκασμών, άρα τέ η δεύτερη μέθοδος τού διαβόλου, είναι περισσότερον συμφέρουσα διά τήν αφύπνιση τών ψυχών…

Ό άνθρωπος μετανοεί όταν νοιώθει πολύ αδύναμος ενώπιον τών στοιχείων τής φύσης, τών ελλείψεων, τών πολέμων, ή όταν είναι πολύ ευφυής ή πολύ ευλογημένος-καλοσυνάτος καί αφού δέν έχει παραπλανηθεί σέ άμεσες ή έμμεσες, προσωπικές ή προωθημένες συγκεκαλυμμένες αιρέσεις μυστικής ψυχαπώλειας!…

Ό δυνατός νοιώθει θεός, ό αδύνατος νοιώθει θνητός. Ό υπερήφανος δυνατός ή αδύνατος νοιώθει θεός, ό ταπεινός έν Θεώ ή καί έν συνειδήσει καί συναισθήσει ότι τά όρια τής δύναμης τού είναι γελοία, δυνατός ή αδύνατος, νοιώθει θνητός. Ό θνητός μέ πίστη θέλει νά γίνει θεός, αλλά μόνον ό θνητός μέ σωστή Πίστη αντιλαμβάνεται ότι θεός γίνεσαι μόνον διά Θεού!…

Χάνεται η μπάλα… Χάνεται Ό Παράδεισος!…

Προσωπικά άρχισα νά νοιώθω ότι δέν αξίζει νά ζής σέ αυτόν τόν πλανήτη-πλάνη-κόσμον-[καμένη οσμή αφού τά πάντα γίνοντε διά τής τριβής καί υπάρχει κάψιμον] καί θυμήθηκα τήν Αποκάλυψη όπου λέγει αλίμονον είς τούς ανθρώπους τότε όταν κατέβη ό διάβολος μέ τά δαιμόνια τού είς τήν γήν…-[παρά νά ζής είς τήν κόλλαση καλύτερα νά είσαι νεκρός ώς αγέννητος]. Καμμία μορφή νεκρότητος εκτός κόλλασης είναι χειρότερη από οία μορφή ζωής εντός τής κόλλασης… Ό,τι καί εάν έν πράξει είναι τούτον…

Αυτή η ανείπωτου πόνου, σύγχυσης, αβεβαιότητος, απαισιοδοξίας που αρχίσαμε καί νοιώθουμε είναι η η θλίψη-πίεση-συντριβή-σύν+τριβή όπου αναφέρει ότι δέν υπήρξε ξανά τόσης αηδίας είς τούς έσχατους χρόνους, όπως είπε Ό Χριστός…

Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά…

Παναγιώτης Δίας

Share this post