Η «Ατζέντα 21» έχει αγνοηθεί σε μεγάλο βαθμό από τον Τύπο, σε μια προσπάθεια να κρατήσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους στο σκοτάδι

Η «Ατζέντα 21» έχει αγνοηθεί σε μεγάλο βαθμό από τον Τύπο, σε μια προσπάθεια να κρατήσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους στο σκοτάδι

Η «Ατζέντα 21» έχει αγνοηθεί σε μεγάλο βαθμό από τον Τύπο, σε μια προσπάθεια να κρατήσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους στο σκοτάδι

Η Ατζέντα 21 των Ηνωμένων Εθνών είναι επίσημα ένα :
«ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που πρέπει να ληφθεί παγκοσμίως, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο από οργανώσεις του συστήματος, της κυβέρνησης και των μεγάλων ομάδων των Ηνωμένων Εθνών σε όλους τους τομείς στους οποίους ο άνθρωπος έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον».

Ωστόσο, υπάρχουν φόβοι για το έργο ότι ο πραγματικός στόχος είναι να συγκεντρωθεί ολόκληρη η γη κάτω από έναν ηγέτη, δημιουργώντας απειλή για την ατομική ελευθερία. Δηλώνουν ότι θέλουν ο κόσμος να είναι σε μεγάλο βαθμό ιδιωτική γη, για χάρη της «βιωσιμότητας», αλλά αυτή είναι μια αραιά κατειλημμένη απόπειρα στον απόλυτο έλεγχο.

Δηλώνουν επίσης την επιθυμία τους για «έλεγχο του πληθυσμού», με άλλα λόγια να καταπνίξουν τον πληθυσμό του κόσμου, όπως κρίνουν σκόπιμο, να απομακρύνουν τα δικαιώματα του ατόμου. Και ονόμασαν αυτό το οικόπεδο του ΟΗΕ: Ατζέντα 21.

Τοπική Κυβέρνηση Εφαρμογή της Ατζέντας 21
Η υλοποίηση της Ατζέντας 21 από την τοπική αυτοδιοίκηση προετοιμάστηκε από το ICLEI για το Φόρουμ Ρίο + 5 του Συμβουλίου της Γης (13-19 Απριλίου 1997 – Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία), για την 5η Σύνοδο της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη και για τον ΟΗΕ Γενική συνέλευση της «Παγκόσμιας συνόδου κορυφής + 5» της Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΟΗΕ θα καταστρέψει το 80% του κόσμου μέχρι το 2030.
Η Ατζέντα 21 ήταν το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών, Τμήμα Βιώσιμης Ανάπτυξης και προφανώς αναπτύχθηκε ως μέσο αναδιάρθρωσης του παγκόσμιου πληθυσμού για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την επίτευξη βελτιωμένης ποιότητας ζωής. Ωστόσο, ένας από τους κύριους τρόπους επίτευξης αυτού του στόχου είναι η ενθάρρυνση και η άμεση αποδυνάμωση.

Παρόλο που η γλώσσα που χρησιμοποιείται στην αρχική έκθεση των 70 σελίδων που δημοσιεύουν τα ΗΕ για την Ατζέντα 21 είναι αόριστη και ανοιχτή στην ερμηνεία καθώς και εύλογη η δυσπιστία, οι προθέσεις σε ορισμένα τμήματα είναι σαφείς. Αποπληθυσμός για να μειωθεί ο αντίκτυπος στο περιβάλλον και να σταματήσει ο υπερπληθυσμός που οδηγεί σε αστάθεια.
Παγκόσμια επιδημία: Μεγάλη πληθυσμιακή αποδυνάμωση σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Για να επιτευχθεί αυτή η τεράστια μείωση του πληθυσμού με μια σχετικά σύντομη προθεσμία, οι δράσεις θα πρέπει να είναι δραστικές. Είτε ένας παγκόσμιος πόλεμος, μια παγκόσμια επιδημία ή κάποιο είδος εκτεταμένης λιμοκτονίας που προκαλείται από τεράστιες αποτυχίες των καλλιεργειών θα είναι οι μόνοι πιθανοί τρόποι για να επιτευχθεί αυτό.

Το GovernmentAuctions.org® σας παρουσιάζει ένα τεράστιο πλήθος από επερχόμενες και τρέχουσες πηγές, όπου μπορείτε να επωφεληθείτε ή να πάρετε με άλλον τρόπο σπουδαίες προσφορές στις κυβερνητικές και αστυνομικές δημοπρασίες.

Αυτές περιλαμβάνουν ομοσπονδιακές, κρατικές και τοπικές δημοπρασίες όλων των τύπων κατασχεθέντων, πλεονάσματος και εγκαταλελειμμένων περιουσιακών στοιχείων που μπορείτε να σκεφτείτε. Και οι ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές κυβερνήσεις και η αστυνομία στις ΗΠΑ και τον Καναδά είναι γενικά πρόθυμες να το πουλήσουν όλα για ό, τι μπορούν να πάρουν.

Η ιδέα εγείρει επίσης το ερώτημα ποιο 20% του παγκόσμιου πληθυσμού θα σωθεί;
Θα ήταν αυτοί οι ισχυροί και ανθεκτικοί ώστε να επιβιώσουν από τις συνθήκες που έχουν τεθεί στη γη, που θα σκοτώσουν το υπόλοιπο 80%, ή ίσως οι επιζώντες να επιλεγούν επιλεκτικά από την ελίτ και τους πλούσιους;

Και εκείνοι που ξυπνούν σε αυτή την κακή πραγματικότητα θα φυλακιστούν σε στρατόπεδα της FEMA πριν από το θάνατό τους. Είναι αυτό για το οποίο κατασκευάζονται;

Το αν ένα τέτοιο σχέδιο θα μπορούσε ποτέ να είναι επιτυχές είναι άλλο θέμα. Σχέδια αυτού του μεγέθους και εμβέλειας θα απαιτούσαν την αθέμιτη σύμπραξη και τη συμφωνία τουλάχιστον όλων των πρώτων παγκόσμιων κυβερνήσεων στον κόσμο, για να μην αναφέρουμε ότι ο αριθμός των πόρων και της προσπάθειας που θα έπρεπε να προχωρήσουν στη διατήρηση αυτού του είδους, θα ήταν αστρονομικός.

ΑΤΖΕΝΤΑ 21 ΚΑΙ 2030

Η εικόνα προς τα αριστερά λίγο πολύ λέει ότι όλα – η αλλαγή του καιρού μέσω chemtrails και HAARP έχει δημιουργήσει τη σοβαρή ξηρασία στην Καλιφόρνια, το καλάθι τροφίμων της Αμερικής και δεν έχουμε έλλειψη νερού καθώς η γη δημιουργεί νερό υπόγεια.

Η έλλειψη γνώσης (που αναφέρεται σε αυτήν την εικόνα) είναι πιθανό να περιλαμβάνει τουλάχιστον την έλλειψη γνώσης σχετικά με την αλλαγή καιρού και το γεγονός ότι η γη δημιουργεί νερό ως φυσική διαδικασία. Ο David Dees, ο εικονογράφος αυτής της εικόνας, μάλλον αναφέρεται επίσης σε αυτό που θα αναφερθώ παρακάτω.

Η αλλαγή του κλίματος έχει κατηγορηθεί για αυτήν την ξηρασία και άλλες καταστροφές και έχουμε κατηγορηθεί για την κλιματική αλλαγή. Και πάλι, ο τύπος «Πρόβλημα-Αντίδραση-Λύση» (επίσης γνωστή ως Χέγκελ διαλεκτική ή Διάταξη από το Χάος) έχει χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της Agenda 21 (επίσης γνωστή ως «Αειφόρος Ανάπτυξη»). Η ατζέντα για τον 21ο αιώνα (Ατζέντα 21) είναι το περίγραμμα του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας χρησιμοποιώντας την αιτιολόγηση της σωτηρίας του πλανήτη.

Αν δεν έχετε ακούσει για την Ατζέντα 21, είναι το σχέδιο των Ηνωμένων Εθνών να μας συγκολλήσει σε εξαιρετικά ελεγχόμενες μεγαθήρες, να μας επιτρέψει να ζήσουμε σε λίγα μόνο σημεία γνωστά ως ζώνες ανθρώπινων οικισμών, να μας βγάλουμε από τα αυτοκίνητά μας και να παρακολουθήσουν, να περιορίσουμε και να φορολογήσουμε τη χρήση του νερού μας,το αέριο και της ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να μειώσουμε το «αποτύπωμα άνθρακα» μας. Οι έξυπνοι μετρητές είναι μια μέθοδος παρακολούθησης και περιορισμού της χρήσης μας.

Το SMART σε έξυπνους μετρητές σημαίνει «Αυτο-ανάλυση και τεχνολογία αναφοράς» Όλα αυτά τα σχέδια από τα Ηνωμένα Έθνη βασίζονται στην παραδοχή (ή ψέμα) ότι ο πλανήτης θερμαίνεται λόγω του υπερβολικού διοξειδίου του άνθρακα ,λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν μόνο ίχνη διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και τα φυτά το χρησιμοποιούν για να παράγουν οξυγόνο.

Ένας από τους ιδρυτές του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων,ο Ντέιβιντ Ροκφέλερ, πλήρωσε για τη χώρα την έδρα των Ηνωμένων Εθνών (σύμφωνα με τα Απομνημονεύματά του). Αυτό είναι σημαντικό να σημειωθεί γιατί, όπως και άλλοι ιδρυτές του CFR (ο οποίος περιλαμβάνει τον Paul Warburg ο οποίος κάποτε αναφέρεται σαν «ο πατέρας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας») μίλησε για τη δημιουργία μιας νέας παγκόσμιας τάξης ή με κάποιο τρόπο βοήθησε προς αυτόν τον στόχο.

Σκεφτείτε την απάτη της υπερθέρμανσης του πλανήτη και το γεγονός ότι τα Ηνωμένα Έθνη βασίζουν τις πολιτικές τους. Δεν θα είμαι αφελής να προτείνω ότι η Ατζέντα 21 είναι το μοναδικό playbook που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μίας παγκόσμιας κυβέρνησης, αλλά είναι το μοναδικό (όπως γνωρίζω) που εκδίδεται από τις τοπικές κυβερνήσεις. Δηλαδή, οι τοπικές κυβερνήσεις συμμορφώνονται με το αίτημα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ώστε να μπορούν να λάβουν χρήματα σε αντάλλαγμα.

Εδώ έρχονται τα ζητήματα, μαθαίνουν τους νόμους (ειδικά το Σύνταγμα των ΗΠΑ) και παρευρίσκονται στις πόλεις, στο νομό, στο κράτος και σε άλλες συναντήσεις για να καλέσουν τους πολιτικούς για την ατζέντα τους και όταν σπάσουν τους νόμους. Είναι επίσης σημαντικό να τους ενημερώσετε ότι δεν συμμορφώνεστε. Εάν δεν ξέρετε πότε η πόλη ή ο νομός σας πρόκειται να έχει συναντήσεις? μπορείτε να πάτε στα γραφεία τους ή να ελέγξετε τους ιστοτόπους τους για να πάρετε μια λίστα με τα χρονοδιαγράμματα των συνεδριάσεών τους και τις ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων.

Τα Ηνωμένα Έθνη δημιούργησαν πρόσφατα ένα νέο έγγραφο, το οποίο αποτελεί επικαιροποίηση και επέκταση της Ατζέντας 21. Αυτό το νέο έγγραφο ονομάζεται «Μετασχηματισμός του κόσμου μας: Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030». Περιλαμβάνει τον έλεγχο των επιπρόσθετων τμημάτων της ζωής μας που δεν περιλαμβάνονται στην Ατζέντα 21.


ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟ AMG-NEWS : Corfiatiko.blogspot.com

Share this post