Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει στη διάλυση των ναυπηγείων Σκαραμαγκά και κάνει τα στραβά μάτια σε αθέμιτες πρακτικές των Γερμανικών ναυπηγείων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει στη διάλυση των ναυπηγείων Σκαραμαγκά και κάνει τα στραβά μάτια σε αθέμιτες πρακτικές των Γερμανικών ναυπηγείων
Αυτή είναι η “Ευρωπαϊκή Ένωση” και να την χαίρονται οι “ευρώφιλοι”. Σε μια πτωχευμένη χώρα όπως η Ελλάδα, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ δεν επιτρέπει την αξιοποίηση ενός από τα σημαντικότερα περιουσιακά της στοιχεία, τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, των οποίων η επαναλειτουργία, μαζί με τις δορυφορικές τους επιχειρήσεις, θα έδινε δουλειά σε 15-20.000 άτομα.(Βλέπε εδώ)

Η συγκεκριμένη διεύθυνση με αξιωματούχους που παίρνουν εντολές από το Βερολίνο, κάνει τα στραβά μάτια σε αθέμιτες πρακτικές σε χώρες του βορρά, όπως, μεταξύ άλλων, η επιδοτούμενη σκανδαλώδης δανειοδότηση των 2/3 του κόστους της ναυπήγησης σκαφών στη Γερμανία. Αλλά για την ταλαίπωρη Ελλάδα κουνάει αυστηρά το δάχτυλο. Μόλις μία εβδομάδα μετά την εκλογή της νέας κυβέρνησης, στις 15 Ιουλίου, η συγκεκριμένη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,έστειλε επιστολή στη χώρα μας σχετικά με τις εξηγήσεις που είχε δώσει η προηγούμενη κυβέρνηση για το καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά.

Με την επιστολή αυτή απορρίπτει το αίτημα των ελληνικών αρχών να περιορίσει κατά 50% το πρόστιμο που έχει επιβάλει στις 14 Νοεμβρίου 2018 το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την παράλειψη της Ελληνικής Δημοκρατίας να συμμορφωθεί στις 28 Ιουνίου 2012 με προηγούμενη απόφαση της Ε.Ε. Με βάση αυτήν η κυβέρνηση έπρεπε να ανακτήσει τις παράνομες κρατικές ενισχύσεις προς το Ναυπηγείο Σκαραμαγκά.

Έξι χρόνια αργότερα, το δικαστήριο αποφάσιζε να τιμωρήσει τη χώρα μας για κάθε εξάμηνο μη συμμόρφωσης με πρόστιμο 7,2 εκατ. ευρώ, ποσό που προσεγγίζει τα 100 εκατ. συνολικά. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήλπιζε πως με τη διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης θα έπειθε την Ε.Ε. να περιορίσει κατά 50% το πρόστιμο, αλλά η Επιτροπή φαίνεται ότι δεν «έχει πεισθεί από τον τρόπο που γίνεται η εκκαθάριση», όπως είπε στην «Κ» παράγοντας που είναι κοντά στη σχετική διαδικασία.

Σύμφωνα με την επιστολή :

• Οι ελληνικές αρχές δεν ολοκλήρωσαν την πώληση των περιουσιακών στοιχείων. Πηγές κοντά στον εκκαθαριστή διαβεβαίωναν ότι εκκρεμεί η πώληση του σήματος και μια δεξαμενής, αλλά η Επιτροπή παρατηρεί ότι δεν έχει ξεκινήσει η πώληση των ενοποιημένων στοιχείων. Η Ε.Ε. παρατηρεί πως αν δεν αρκούν τα έσοδα από την πώληση θα πρέπει το ναυπηγείο (εμπορικό τμήμα) να σταματήσει τις δραστηριότητές του. Η πώληση των περιουσιακών στοιχείων «δεν θα πρέπει να οδηγεί σε συνέχεια μεταξύ των σημερινών και των μελλοντικών ιδιοκτητών». Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θεωρούν ότι το ναυπηγείο συνέχισε τις δραστηριότητές του κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 (σ.σ. κάτι που δεν ισχύει για το εμπορικό τμήμα).

• Οι ελληνικές αρχές δεν παρείχαν αποδεικτικά στοιχεία για την ακύρωση της αποζημίωσης στη γερμανική HDW/Thyssen, ένας όρος που περιλαμβανόταν στη σύμβαση πώλησης με τη γερμανική εταιρεία που αγόρασε τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Τι λένε κυβερνητικές πηγές

Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι «η Επιτροπή θα πρέπει να πεισθεί για την ειλικρίνεια των ελληνικών προθέσεων να αναζητήσουν αγοραστή που δεν σχετίζεται με τους παλιούς ιδιοκτήτες». Όμως, η Επιτροπή καθιστά στην επιστολή της σαφές ότι «δεν έχει δικαίωμα να αποφασίσει να μειώσει τη χρηματική ποινή που επιβάλλεται από το δικαστήριο με βάση την εικαζόμενη πρόοδο όσον αφορά την ανάκτηση. Το δικαστήριο επέβαλε σταθερή χρηματική ποινή και όχι φθίνουσα χρηματική ποινή, η οποία θα λάμβανε υπόψη τη μερική ανάκτηση. Το δικαστήριο διέταξε την Ελλάδα να καταβάλει τη χρηματική ποινή έως ότου η Ελλάδα συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση του δικαστηρίου με την οποία διαπιστώθηκε η παράβαση».

Και τι λέμε εμείς

Όλα τα παραπάνω είναι προφάσεις εν αμαρτίαις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει και εδώ ότι, λειτουργεί κατ’ εντολήν και προς όφελος των ισχυρών του βορρά και ειδικότερα της Γερμανίας. Φυσικά ποτέ κάτι τέτοιο δε θα γινόταν αν αφορούσε ναυπηγεία της της Γαλλίας, της Πολωνίας, της Γερμανίας, τα οποία, εκτός των άλλων, επιδοτούνται πλαγίως με σκανδαλωδώς χαριστικά δάνεια από τις δικές τους τράπεζες. Ούτε θα είχαμε φτάσει στο σημείο, όπου τα περισσότερα παραδοσιακά ελληνικά ναυπηγεία με την τεράστια ιστορική παράδοση να έχουν κλείσει και η Βαυαρία, μια μεγάλη περιφέρεια της Γερμανίας που δεν έχει θάλασσα και φυσικά καμιά παράδοση στις ναυπηγικές κατασκευές, να έχει εξελιχθεί στον κύριο εξαγωγέα ιστιοπλοϊκών σκαφών στην Ελλάδα ( Bavaria sailboats), με ευνοϊκή τραπεζική χρηματοδότηση του 2/3 της αξίας των κατασκευών τους από γερμανικές τράπεζες. Αυτά.

ΟΔΟΣ ΔΡΑΧΜΗΣ

Blog Widget by LinkWithin

Share this post