Η Μελόνι ξεσπαθώνει.

Η Μελόνι ξεσπαθώνει.
Μέσα σε ένα λεπτό ομιλίας,
η “εκλεγμένη” Μελόνι,
πιάνει πολλαπλά σημαντικά θέματα
και πραγματικά με εντυπωσίασε θετικά.
Εκτός από τα άλλα θέματα ηθικής,
εκμετάλλευσης ανηλίκων, μεταναστευτικό κλπ
στα οποία αναφέρεται
μας εξηγεί ξεκάθαρα
πως λειτουργεί το “αποικιοκρατικό” σύστημα σήμερα.

Η Μελόνι ξεσπαθώνει.

Share this post