Η ΟΜΟΡΦΗ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ: ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ

Η ΟΜΟΡΦΗ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ: ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ

Αποκ. 18,3 Και μετεβλήθη εις ερείπια, διότι από τον δραστικόν οίνον της ακολάστου και παραφόρου αυτής φαυλότητος έχουν πιεί όλα τα έθνη. Και οι βασιλείς της γης επόρνευσαν μαζή της και οι έμποροι της γης επλούτησαν από τους ηδυπαθείς και παραφόρους πόθους της”.

The Knights Templar Baphomet Connection

Ἐπεί δή, οἱ Δράκοι, τίποτα τυχαῖο δέν κάνουν…

corfiatiko

Το τσιπάρισμα με διάφορους τρόπους

Hive Mind Technology Is Here – Wake Up Sleepers!

5G & Nanodust = μαζικός έλεγχος της ανθρωπότητας

5G & Nanodust = Mass Control of Humanity

Αλεξ Τζόουνς: «Το 5G σχεδιάστηκε για την μείωση του πληθυσμού»

Πρώτη στην Ελλάδα, με δίκτυο 5G η Καλαμάτα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
nikosxeiladakis.gr

Share this post