Η τέχνη τής πειρατείας-ναυμαχείας-ναυσμεταφοράς τού Ναυτικού Δικαίου και πώς τήν παίζει ό Ροθλύκος ώστε νά κερδίζει πάντοτε… Αυτά ξέρει καί θυμώνει ό Πούτιν…

Η τέχνη τής πειρατείας-ναυμαχείας-ναυσμεταφοράς τού Ναυτικού Δικαίου και πώς τήν παίζει ό Ροθλύκος ώστε νά κερδίζει πάντοτε… Αυτά ξέρει καί θυμώνει ό Πούτιν…

Η τέχνη τής πειρατείας-ναυμαχείας-ναυσμεταφοράς τού Ναυτικού Δικαίου και πώς τήν παίζει ό Ροθλύκος ώστε νά κερδίζει πάντοτε… Αυτά ξέρει καί θυμώνει ό Πούτιν…

Τό κλειδί είς τήν ναυσιπλοϊα είναι ό,τι καί εάν συμβαίνει νά κερδίζεις, αυτόν τό γνωρίζουμε από τούς εφοπλιστάς, δέν είναι τυχαίον όπου επικράτησε περισσότερον ό όρος εφοπλιστής αντί πλοιοκτήτης, διότι ό όρος εφ+οπλίζω σημαίνει ότι έχω-παρέχω-είμαι πανοπλισμένος. Οί θάλασσες δέν έχουν όρια ούτε είς τά υγρά ούτε είς τά ξηρά ούτε είς τά εναέρια ούτε είς τά φωτεινά-πύρινα-ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά μέρη, καί αντιλαμβάνομαι ότι κατάλαβες καί κατανόησες!… Ό στενός όρος θάλασσα διά τής έμπνευσης καί τής πονηριάς είναι ευρύτερος καί δή μέσα σ’ όλα καί συνταυτοχρόνως έξω από όλα ή μέ περισσότερη δολιότητα μέσα σ’ όλα φαινόμενος όμως έξω από όλα επειδή φαίνεται αόρατος!…

Ποίος κερδίζει τώρα ό Πούτιν ή οί εχθροί μάς τούς νατικού ψευδοδικαίου ήτοι βατικανοπαππισμός, στέμμα πειρατείας τής Αγγλίας όπως ανεπισήμως επιστήμως ανά μεταξύ τούς καλείται καί τραπεζογραμματιστές τών ψυχών καί περιουσιών τών ανθρώπων;…

Εάν δείτε τόν χάρτη τής Ευρώπης είναι κομματιασμένη παρότι μικρή Ήπειρος όπως οί Αρχαίοι Έλληνες, που καί τότε η πανουργία τού άτυπου-τυπικού ναυτικού ψευδοδικαίου τούς έκανε μαλλιά κουβάρια μέχρι τήν σήμερον καί τούς απογόνους τούς Ευρωπαίους καί σέ προέκταση παρέκει…

Όταν κάνει πόλεμο ό Πούτιν, χάνει ό Πούτιν χρήματα καί οικονομία, χάνει καί η Ουκρανία. Χάνει καί η Ευρώπη έξ’ αφορμής ότι πταίει ό Πούτιν, ήτοι είναι ευκαιρία νά κλέψεις καί νά χρεώσεις αλλού τήν ληστεία ώς αλήθεια μέσα είς τά χαζά μυαλά αυτών οπού μισούν τόν Πούτιν καί νομίζουν ότι αυτοί που τούς ελέγχουν ώς ταγοί τούς δέν ελέγχονται από τό αόρατο καί άγνωστο Ναυτικό ΨΕΥΔΟΔΙΚΑΙΟ!…

Εχθές ένας φίλος μού είπε ότι τόν έκλεβε ένας υπάλληλος, όταν τό κατάλαβε από καλοσύνη δύσταζε νά πάει στήν αστυνομία, άργησε τρείς μήνες διότι μέ κολακείες η μητέρα τού κλέπτη τόν καθυστερούσε ότι θά τού επιστρέψει τά κλεμμένα χρήματα. Όταν μετά από τρείς μήνες αποφάσισε καί πήγε στήν αστυνομία συνελήφθην αμέσως διότι ήδη ό κλέπτης έδωσε κατάθεση ότι έκλεβε γιά λογαριασμό τού αφεντικού τού που ήταν υπάλληλος τής εταιρείας που άνηκε στήν γυναίκα τού αφεντικού τού.

Ό άνθρωπος είπε καί δέν μπορούσα νά κλέβω από μόνος μού; Τέλος πάντων πρόβλημα μέ τήν γυναίκα τού δέν έχει… Όταν τόν έκατσαν 4 ημέρες υποκράτηση τόν επισκέφθηκε επιφανής δικηγόρος, έξω από τά κάγκελλα γύρισε τήν χούφτα τού καί έδωσε μία πισκαλιά-πάταξε στήν βούκκα-παρεία τόν νεαρό αστυνομικό καί τού είπε φύγε από εδώ καί ό αστυνομικός είπε μάλιστα κύριε καί αποχώρησε. Ό κρατούμενος είπε στόν δικηγόρο βγάλε μέ από εδώ μέσα. Ό δικηγόρος τού είπε σέ πειράζει νά μείνεις 4 ημέρες εκεί μέσα καί νά πάρεις 20.000 ευρώ;

Άλλωστε, δέν μπορούμε νά σέ βγάλουμε πρίν τίς 4 ημέρες. Όντως πήρε 20.000 ευρώ αλλά τίς πήρε γιά τήν υποστήριξη ό δικηγόρος καί ό άνθρωπος περιμένει νά τού επιστραφούν οί 25.000 κλεμμένες που ό κλέπτης παραδέχθηκε ότι εξαίρεσε πρός ίδιον όφελος!…

Όταν πήγαν στό δικαστήριο ό δικηγόρος δέν άφησε τόν κρατούμενο νά εισέλθει στό εδώλιον, αυτό τό θυμήθηκε όταν τού ανάφερα ότι εισερχόμενος οικειοθελώς στό εδώλιον συναινείς ενοχή ή συναινείς ό,τι [απο]δέχεσαι ότι η κρίση τού δικαστού είναι σωστή καί συναινείς νά είσαι είς τήν δικαιοδοσία τού, ενώ απέξω από τό εδώλιον καί πρίν από τά κάγκελλα που είναι γαλέρας καί ό διάδρομος πρός τόν δικαστή καλείται αποβάθρα, μεταφορά προϊόντων νεκρών χαμένων στήν θάλασσα, πρός τό ναυαρχείον, ναύαρχον, τελωνείον, κυβερνήτη πλοίου… Βεβαίως, ό δικηγόρος δέν τού εξήγησε τούς λόγους αυτούς!…

Διότι ό δικηγόρος είναι μέ όλους καί μέ κανένα περισσότερο, καί μέ τό χρήμα πάρα πολύ καί λειτουργεί ώς πειρατής τού Ναυτικού Ψευδοδικαίου που έχει τήν δύναμη νά συνάπτει συμφωνίες στούς ωκεανούς καί τίς θάλασσες…

Ό πόλεμος τής Ουκρανίας διεξάγεται καί κερδίζει η τριάδα τραπεζιτών, βατικανού, στέμματος!… Όταν κερδίζεις όταν οί άλλοι πτωχαίνουν τότε κερδίζεις πολύ περισσότερα καί όταν υπάρχει κρίση μέ ρηχές πονηριές πείθουν τούς πάντες ότι ήρθε γρίππη οικονομίας λόγω τών άλλων καί όχι επειδή ληστεύουν οί ίδιοι!…

Βεβαίως ό πόλεμος αυτός είναι προέκταση τής γρίππης τού κορωνοϊού καί η γρίππη τού κορωνοϊού προέκταση τής υψηλής οικονομίας καί κερδών διαφόρων προσώπων καί εταιρειών που έπρεπε νά τούς εξεψαχνίσουν καί όλα οδηγούν είς τόν πλήρη έλεγχο τού χρήματος καί έν τέλει νά τό κλειδώσουν είς τό Ναυτικό Ψευδοδίκαιο τού Ηλεκτρονισμού που δέν θά μπορεί κανένας νά τό εξεκλειδώσει, ούτε νά τό έχει, ούτε νά τό διαχειρίζεται, ούτε νά τό αλλάζει, ούτε νά συναλλάσσεται χωρίς αυτό. Φανταστείτε ένα πλοίο στίς άγνωστες θάλασσες νά είναι η παγκόσμια τράπεζα χρήματος, ένα πλοίο πειρατικό, αόρατο, που κινείται καί κρύβεται σέ μεσαιωνικές παραλιακές καί ανοικτών θαλασσών πειρατικές θάλασσες καί θά συνειδητοποιείσετε τίς ασυνειδητοποίητες εμπνεύσεις…

Οί Ρόθυλυκοι παίζουν από διάφορα τεμάχια αόρατα, η δυτικοευρωπαϊκές χώρες καί άλλες είναι πλοία τού, λιμάνια τού, ναυαρχεία τού, πειρατικοί στρατοί τού, μέ μισθοφόρους καπετάνιους, τήν ημέρα που θά σέ δικάσει άμισθος ακομμάτιστος δικαστής θά δείς τό Ιερόν Δίκαιον κατάμματα…

Είτε χάνουν τά καράβια τού Ρόθυλυκου είτε κερδίζουν αυτός πάντοτε κερδίζει, διότι όταν χάνουν τά καράβια τού χάνουν μόνον αυτά καί όταν κερδίζουν τά καράβια τού κερδίζει τό 95% αυτός… Αυτό ονομάζεται modern mechanics money makers καί είναι τόσον παλαιό καί πρόσφατο όσον οί τραπεζίτες χαζζάροι που μετά τήν άλωση τούς από τούς Ρώς μαζύν μέ τούς εβραιοσιωνοσατανιστές έγιναν πλοία-τράπεζες-τραπεζίτες-καπετάνιοι σέ κάθε χώρα καί σέ κάθε χώρα που ανακάλυπταν οί έν αγνοία τούς υποτακτικοί τούς πειρατές τών θαλασσοπορειών καί ξηροπορειών από τόν Μάρκο Πόλο από τό Μαρκόπουλο Αττικής έως τόν Χριστόφορο Κολόμβο από τήν Χίο Ελλάδος… Άν Θυμάσαι Καλά παλαιότερα σού είπα εάν θέλεις νά Επιβώσεις μελέτα τούς Προγόνους μάς στόν Μεσαίωνα καί όλον τόν Μεσαίωνα, εκεί είναι τά κλειδιά, όλα αυτά σού τά είπα όταν δέν είχα αυτές τίς νέες πληροφορίες που κατακλύζουν τό μυαλό μού…

Συνδοιάσε τά αυτά από εδώ καί πέρα μέ τό άλλο άρθρο, καί πρόσεξε τήν περίπτωση μέ τόν σκύλλο που σκοτώνει χιλιάδες γίγαντες αλλά επιστρέφει στό άνευ ορίων καί συνόρων κλουβί τού υποταγμένος στόν μάστρο τού!…

Επειδή οί Ρώσσοι μεγιστάνες κλέφτες καί ίσως καί μή “κλέφτες” κάποιοι, εδραιώθηκαν σ’ όλο τό δυτικό κόσμο σπαζοκεφαλιάζοντας τούς ροθλύκους καί όλη τήν τριάδα εξαπάτησης τών λαών. Οί Ρώσσοι αυτοί αγόραζαν ισχυρές περιουσίες, εξαγόραζαν, γυνόντουσαν-γινόντουσαν δυτικοί πολίτες, κατασκόπευαν, κατάθεταν, μέχρι καί ομάδες ποδοσφαίρου, λιμάνια, αεροδρόμια, εργοστάσια!… Έπρεπε νά βρεθεί ένας τρόπος νά τούς κλέψουν!

Βασικά ήταν στημένο ναυτικό δίκαιο νά τούς κλέψουν από τότες που εξάγγειλαν χάρτη πολέμου στήν Ουκρανία που θά οδηγήσει σέ παγκόσμιο πόλεμο τήν εποχή τού Β΄ΠΠ. Νομίζετε ότι λέω ψέματα ή ασυναρτησίες; Τότε ακούστε καί αυτό. Όταν ό Ρόθυλυκος έφυγε από τήν χαζζαρία πρός τό Ελληνοβυζάντιο καί μετέπειτα πρός τήν Ευρώπη γιά νά στήσει τράπεζες μία ρίζα τού, πήγε στήν Περσία καί δανείστηκε μπόλικο χρήμα μέ καλές συμφωνίες γιά τά χαρτιά μόνον γιά τούς άπλειστους εκείνους Πέρσες μέ γραμμάτια που δηλώνουν ότι μέρος τής περιουσίας που θά κάνει τούς ανήκει καί ότι τούς χρωστεί. Ό Ρόθλυκος δέν επέστρεψε ποτέ στήν Περσία, τουλάχιστον επισήμως ούτε τά λεφτά στούς Πέρσες.

Η Περσία τότες συμπεριλάμβανε περιοχές τού Ιράκ, στόν πόλεμο τού Ιράκ βάλθηκαν αμερικανοί χαζζαροϋποτελείς πράκτορες νά εύρουν τά χειρόγραφα γραμμάτια, βομβάρδισαν τόπους καί βιβλιοθήκες που μπορεί νά τά είχαν, αυτό επίσημα πρός τά έξω, αλλά άν θυμάστε καλά, μπήκαν σέ μία βιβλιοθήκη στήν Βαγδάτη καί πήραν σημαντικά έγγραφα είπε η τηλεόραση καί τήν υπόλοιπη βιβλιοθήκη τήν έκαψαν, όπως έκαναν μέ τίς Βιβλιοθήκες τής Αλεξάνδρειας, Περγάμου καί άλλες που τά περισσότερα βιβλία τούς πού είναι; Μά πού αλλού στό παπποβατικανό ήτοι στό ένα μέρος τής σατανικής τριάδος!… Κάποια γραμμάτια πιθανόν νά είναι στό Ιράν, γι’ αυτό καίγονται πολύ σύν τών άλλων λόγων νά τό καταστρέψουν.

Τό τί γράφουν αυτά τά γραμμάτια πρέπει νά είναι πολύ σημαντικό γιά νά μάς ανοίξει συγκλονιστικώς τά μάτια εκτός από τήν ενοχοποίηση ροθλύκων καί Περσών μεγιστάνων[χαζζαροεβραίων της Περσίας;] τής Περσίας!… Μπορεί σ’ αυτά νά κύβεται όλο τό παιχνίδι τών τραπεζών, τραπεζούχων καί τών έκτοτε συντελεστών μέ λακωνικά εξόφθαλμα λόγια!… Εξού καί μέσα σ’ όλα αυτά η σατανική τριάδα αντίστοιχη αντίθετη Τής Άκτιστης Αγίας Τριάδας που τό κάνει καταύτις ό σατανάς, έστειλε τούς Σταυροφόρους νά κλέψουν όλα τά βιβλία τού Ελληνοβυζαντίου τό έτος 1204 μ.Χ. καί νά τό καταστρέψουν, όλα τά κλεμμένα βιβλία είναι στό βατικανό, χωρίς νά χρεώσουν τήν καταστροφή καί πυρκαγιά στούς εαυτούς τούς, τό αποσιώπησαν από τήν Ιστορία. Ενώ στήν Αλεξάνδρεια τό χρέωσαν στούς Χριστιανούς, όπως καί στήν Ρώμη όταν ό Νέρων τήν έκαψε καί εκείνη τήν νύχτα τά βιβλία οίας μορφής καί είδους δύναμης έκαναν φτερά από τά αρχοντόσπιτια καί τίς βιβλιοθήκες…

Τώρα τί έκαναν; Αντί νά τίς λένε ακυρώσεις τίς λένε κυρώσεις! Μέ τίς κυρώσεις ακύρωσαν τά χρήματα ή μάλλον ακύρωσαν τούς ιδιοκτήτες τών χρημάτων μεγιστάνες Ρώσσους περιλαμβανομένου καί τού Πούτιν καί όλης τής στρατειάς καί τά εξοικειοποιήθηκαν ληστρικώς ώς κκάου μπόηδες μέ τσαγανό καί τσαμπουκκά αόρατο. Αυτό τό δοκίμασαν έξ’ αρχής στήν Λαϊκή Τράπεζα καί Τράπεζα Κύπρου τό έτος 2013 μ.Χ. διά τού κουρέματος καταθέσεως αλλά τά κουρεμένα μαλλιά τά πήραν αυτοί μέ τίς ευλογίες τών πολιτικών ταγών τής Κύπρου καί τών τραπεζών Τότε ό Μπούτιν τηλεφώνησε προσωπικώς στόν πρόεδρο Αναστασιάδη καί τού είπε ή επιστρέφεις τά λεφτά τών Ρώσσων ή σάς πετσοκόβουμε καί τώρα που μιλάω στά κεντρικά τής Λαϊκής Τράπεζας γιά τούς εκατομμυριούχους υπάρχουν 20 άτομα Ρώσσοι οπλισμένοι μέ καλάσνικωφ, καί όντως ίσχυε, πρώην τραπεζίτης μου διηγήθηκε όλη τήν τότε κλεψιά-απάτη που έζησε, κλέψαμε τά χρήματα μέ διάφορους ηλεκτρονικούς μανουβρισμούς καί μετά κάψαμε τούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές μού είπε…

Τί γαλέρα τί γάλα τί γαλαξίας τί γάλα τού Δία τής αίγας Αμάλθειας, τί θυγατέρα τού Ιώβ Κέρας τής Αμάλθειας, τί αστογαλαξοναύτης, έ;… Τί σού λέω δηλαδή; Ότι αυτοί η τριάδα τού σατανά, έκλεψε στό πί καί φί έξ’ αφορμής κυρώσεων [χρηματο]ακυρώσεων τά λεφτά τών μεγιστάνων Ρώσσων που ανέρχονται σέ αμέτρητα τρισεκατομμύρια καί θά στ’ αφήσουν εσένα μέ τό Ηλεκτρονικό Χρήμα ή τό QFS ή όπως άλλως πώς διάολο τό λένε;… Καί δέν σού έλεγα ότι τό πρόβλημα τούς είναι οί δισεκατομμυριούχοι που δέν είναι χαζζαροσιωνιστές ή δέν είναι τέτοιοι 100% καί ότι θά τούς ακυρώσουν ηλεκτρονικώς τά χρήματα μόλις γίνει ηλεκτρονικό τό χρήμα μόνον; Λοιπόν, “σοφά” προνόησαν ότι δέν θά είχαν δικαολογία ή μέχρι τότες τό χρησιμοποιούσαν εναντίον τών δυτικών σατανιστών καί τούς τό έκλεψαν τώρα ΕΝ ΚΑΙΡΩΣ! χαχαχαχα, θέλεις ακόμη κρυπτονομίσματα καί άλλα κόπρανα ηλεκτρονικά; Γιά νά ξηγούμαστε δηλαδή!… χαχαχα!….

Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά!…

https://katohika.gr/diethni/eimai-stenochorimenos-kapoioi-mporei-na-chareite-alla-deikste-katanoisi/

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Share this post