Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ-ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΟΙ…ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ.

Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ-ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΟΙ…ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ.

Δεν έχω σκοπό να αναφερθώ σε σενάρια πως θα εξελιχτούν τα γεγγονότα,αλλά εν μέσω όσων γεγγονότων συμβαίνουν και θα συμβαίνουν θα δείξουμε κάποιες συμπτώσεις που έγιναν το 33 μ.Χ.και επαναλαμβάνονται σήμερα εν έτη 2020 αλλά και κάποια πράγματα που συμβαίνουν στις μέρες μας και θα επαναληφθούν στο μέλλον.Τυχαία; Συμπτώσεις; Ο χρόνος θα δείξει.

Nej, hvidløg beskytter ikke mod coronavirus - og 13 andre myter ...


Ξεκινάμε με την γνωστή προφητεία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.
47. Ὁ χαλασμός θά γίνη ἀπό ἕνα κασσιδιάρη.

(Ἡ προφητεία εἰς τό ἀλβανικόν χειρόγραφον φέρεται ὡς ἑξῆς: “Ὁ χαλασμός θἄρθη ἀπό τυφλό καί κασσιδιάρη”).
Η πρώτη σύμπτωση εδώ είναι ότι είχαμε βουλευτή της Χρυσής Αυγής με το όνομα Ηλίας Κασσιδιάρης,χωρίς όμως αυτό να σημαίνει τίποτα. 


Τ τλος το οδα.

3 Τότε ἰδὼν Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη, μεταμεληθεὶς ἀπέστρεψε τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς πρεσβυτέροις

4 λέγων· ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα ἀθῷον. Οἱ δὲ εἶπον· τί πρὸς ἡμᾶς; Σὺ ὄψει.

5 Καὶ ρίψας τὰ ἀργύρια ἐν τῷ ναῷ ἀνεχώρησε, καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο.

6 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια εἶπον· οὐκ ἔξεστι βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν, ἐπεὶ τιμὴ αἵματός ἐστι.

7 Συμβούλιον δὲ λαβόντες ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις·

8 διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος ἀγρὸς αἵματος ἕως τῆς σήμερον.

9 Τότε ἐπληρώθη τὸ ρηθὲν διὰ ῾Ιερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος· καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν ᾿Ισραήλ,

10 καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως, καθὰ συνέταξέ μοι Κύριος.
Η Δεύτερη σύμπτωση εδώ είναι ότι σήμερα υπουργός Παιδείας και θρησκευμάτων είναι η Κα Νίκη Κεραμέως,στην οποία απευθύνεται η ΔΙΣ σε κάθε αποφασή της. 


20 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους ἵνα αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν, τὸν δὲ Ἰησοῦν ἀπολέσωσιν.

21 Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼν εἶπεν αὐτοῖς· τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω ὑμῖν; οἱ δὲ εἶπον· Βαραββᾶν.

22 Λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· τί οὖν ποιήσω Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν; λέγουσιν αὐτῷ πάντες· σταυρωθήτω.

23 Ὁ δὲ ἡγεμὼν ἔφη· τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν; οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον λέγοντες· σταυρωθήτω.

24 Ἰδὼν δὲ ὁ Πιλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ, ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται, λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας ἀπέναντι τοῦ ὄχλου λέγων· ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ δικαίου τούτου· ὑμεῖς ὄψεσθε.

25 Καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς εἶπε· τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν.

26 Τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν, τὸν δὲ Ἰησοῦν φραγελλώσας παρέδωκεν ἵνα σταυρωθῇ.
Μία ακόμη σύμπτωση εδώ είναι ότι ο Πόντιος Πιλάτος ένειψε τα χέρια του.Και εμείς 
σήμερα πλένουμε καλά τα χέρια μας λόγω του Κορωνα’ι’ού.

Ο Πέτρος Γαϊτάνος επιστρέφει στο σποτ των Jumbo (vid) | Reader.gr

Και στα τέσσερα Ευαγγέλια, ο Πιλάτος προσπαθεί να επηρεάσει το πλήθος απέναντι στον Ιησού ώστε να απαλλαγεί από την τελική εκτέλεση και συναινεί μόνο όταν το πλήθος αρνείται να υποχωρήσει. Επιδιώκει να αποφύγει την προσωπική ευθύνη για τον θάνατο του Ιησού. Στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, ο Πιλάτος πλένει τα χέρια του για να δείξει ότι δεν είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση του Ιησού και ότι τον στέλνει απρόθυμα στον θάνατο. Στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, όπου ο Ιησούς απεικονίζεται ως αθώος στο σχέδιο απέναντι στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ο Πιλάτος απεικονίζεται ως απρόθυμος να τον εκτελέσει. Στο Ευαγγέλιο του Λουκά, ο Πιλάτος δεν συμφωνεί στο ότι ο Ιησούς συνομωτούσε κατά της Ρώμης και επιπλέον ο Ηρώδης Αντύπας, τέτραρχος της Γαλιλαίας, δεν βρίσκει τίποτα προδοτικό στις ενέργειες του Ιησού. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ο Πιλάτος δηλώνει ότι “δεν βρίσκω καμιά ενοχή σε Αυτόν [τον Ιησού]” και ζητά από τους Εβραίους να ελευθερώσει τον Ιησού από την φυλακή.ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΙΛΑΤΟΥ.

Υπάρχουν αρκετές εκδοχές για το τέλος του Πιλάτου. Σύμφωνα με μια εκδοχή, η σταύρωση του Χριστού ήταν για τον Πιλάτο απλώς μία ακόμα σταύρωση ανάμεσα σε χιλιάδες που είχε διατάξει κατά τη θητεία του ως κυβερνήτης της Ιουδαίας. Η αγριότητά του αυτή οδήγησε τη Ρώμη να τον ανακαλέσει από τα καθήκοντά του. Η ανάκληση αυτή συνιστούσε μεγάλη ατίμωση καθώς οδηγούσε σε δίκη και σε εξορία. Ο μόνος τρόπος για να “ξεπλύνει” κάποιος αυτήν την ντροπή ήταν η αυτοκτονία. Με αυτόν τον τρόπο η οικογένεια του αυτόχειρα κληρονομούσε την περιουσία του δίνοντας στην πράξη του ένα ίχνος αλτρουισμού. Ο Πόντιος Πιλάτος αυτοκτόνησε χωρίς να μάθει ποτέ ότι μία ακόμα σταύρωση για εκείνον θα γινόταν η αφετηρία μίας παγκόσμιας ιστορίας.
Κατ΄ άλλους αποκεφαλίστηκε στα χρόνια του Τιβέριου. Η δεύτερη αυτή εκδοχή αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Νικοδήμου.(Από την Wikipedia)
Σήμερα λόγω του Κορωνα’ι’ού,όλα τα κράτη υποχρεώθηκαν να κλείσουν μαγαζιά,εστιατόρια,μπαρ,ξενοδοχεία,αεροπορικές πτήσεις ,Δικαστήρια,κινηματογράφους,θέατρα ,κέντρα διασκεδάσεως κ.ά..Θέλοντας και μη έκαναν το Θέλημα του Θεού.Ιδού τι περιγράφουν οι Άγιοι για τα έργα του Βασιλέως Ιωάννου:
Τα δικαστήρια και οι δίκες θα παύσουν.Δεν θα υπάρχει ο αδικών και ο αδικούμενος,Ο Άγιος Βασιλέας θα τους σωφρονήσει όλους.Επίσης,ορχήστρες,κιθαρισμοί,κωμωδίες,θέατρα θα καταργηθούν,αυτά γράφει ο Άγιος Ανδρέας δια Χριστόν Σαλός.Δεν θα υπάρχει ο λυρίζων ή ο κιθαριστής ή ο τραγουδιστής ή άλλο αισχρό πράγμα εργαζόμενος.Ολους αυτούς θα τους μισήσει και θα τους εξολοθρεύσει από την Κωνσταντινούπολη και ο καθένας θα λάβει την προσηκούσαν αξίαν.
Οι μεγιστάνες τότε θα ζουν σαν Βασιλιάδες και οι φτωχοί σαν άρχοντες.

Ονειροκρίτης στέμμα, κορώνα, διάδημα : Όνειρα – Ερμηνείες ...
 
Μία ακόμη σύμπτωση είναι ότι ο Κορωνα’ι’ός σημαίνει Στέμμα(Cororna).Τώρα αν αυτό το Στέμμα θα το φορέσει ο Αντίχριστος,ο τέως Βασιλεύς ή ο Βασιλέας Ιωάννης θα το δείξουν τα γεγγονότα τα επόμενα χρόνια.
Οι συμπτώσεις είναι πολλές και η συνέχεια θα είναι επί της ποιότητας ζωής που μας περιμένει.
zenjt.
orthodoxathemata.blogspot.com

Share this post