Θά τά γυρίσει ανάποδα καί θά έρθουν στά ίσια τούς

Θά τά γυρίσει ανάποδα καί θά έρθουν στά ίσια τούς

Θά τά γυρίσει ανάποδα καί θά έρθουν στά ίσια τούς

Θά τά περιστρέψει όλα ανά πόδας καί θά τά φέρει όλα είς τά ίσια τούς…

Θά ιδεί ό καθείς τά στραβά καί τ’ ανάποδα τού κατά φάτσα…

Θά γνωρίσει ό καθένας τόν εαυτόν τής ποιότητας τού, τόν υλισμόν τής πάστας τού από κοντά, έκ τού σύνεγγυς, έκ τού πλησίον, από τά μέσα πρός τά έξω…

Θά κρίνει τούς πάντες μ’ έναν μέτρον κ’ έναν σταθμόν, τό δίκαιον έν δικαίω διά δικαίω…

Θά βαθμολογηθεί κι’ ό μεγάλος κι’ ό μικρός, κι’ ό χονδρός κι’ ό λιγνός….

Θά δείξει είς τόν καθένα τ’ αλλήθωρα τού καί όσους θά συνεχίσουν νά ζούν θά τούς αφήσει ν’ αποφασίσουν καί τούς «εκλεκτούς» ν’ αντικαταστήσουν είς τήν υψηλότερη θέση τόν υιόν τού διαβόλου…

Θά δώσει τήν ευκαιρία είς τόν καθένα νά προκρίνει τά θελήματα καί τά κρίματα τού…

Πώς γνωρίζει από πρίν ποίοι αξίζουν τό βιβλίον τής ζωής;….

Θυμάστε τήν θήρα τών φιλοσόφων είς τό Στάδιον Καραϊσκάκη;…. Θυμάστε τούς φιλοσόφους τού Ολυμπιακού σέ συγκεκριμμένη θήρα νά εξετάζουν μέ λεπτομέρεια ποίος παίκτης έπρεπε νά παίζει πού, πώς, πόσον μέ ποίον σύνστημα;…. Θυμάστε τούς γάμβρους νά ποδοσφαιροφιλοσοφούν σέ κεντρική κερκίδα είς τά βόρρεια τού γηπέδου;…

Έλεγαν αυτός άν παίζει εκεί καί ό τάδε εκεί θά συνδοιάζοταν μέ τή τάδε βιρτουόζικη σταυροβελονιά καί θά …. βλέπαμε τό άρτιον θέαμα μέ τό συνάρτιον αποτέλεσμα…. Αλλά πού νούν ό προπονητής!…. Καί χολοσκούσαν καί ενδεχομένως τινοί είχαν δίκαιον, κάποιοι θά είχαν δίκαιον!….

Αλλά δέν έγιναν ποτέ ή έγιναν σπανίως όσα υποδείκνυαν μέσω τής αντιλογίας καί έξ’ αυτής τής κατάρτισης τούς σέ ποδοσφαιρογνώση οί γαμβροφιλόσοφοι… οί ωσάν μνηστήρες τής ομάδος τής Πηνελόπης….

Λοιπόν σάς τό ξανάπα, Ό Θεός έβαλε τόν καθένα «υποθετικά» σέ κάθε θέση παίκτη μεγάλου καί μικρού, αχαϊρευτου καί άξιου, σέ κάθε επιστήμονα καί τεχνίτη, έδωσε ευκαιρίες είς τόν καθένα πώς θά έπαιζε εάν είχε 5,000 ή 105,000 ή 105,000,000,000 είς τό πουγκί τού καί τί άνθρωπος έγινε μετά από τό κάθε ένα έν λόγω καί κάθε άλλον χρηματικό ποσόν, θέση, παραθέση, κωλοφαρδύα…., συμπτώσεις, συμπαραστάτες, γλώσσα, θρησκεία, κόμμα, καί όλα τ’ άλλα καί έβαλε θερμοκρασία βαθμολογίας ανάλογη τών αμαρτιών τού καί τών δικαιοπραξιών τού είς έκαστη θέση διαγωνίσματος….

Αυτά θά μπορούσε νά τά ζήσει έκαστος μέ τά εδώ δεδομένα σέ έναν εκατομμύριον έτη…

Ύστερα τά συναρίθμησε καί έλαβεν τήν γενική βαθμολογίαν, αυτά επισυμβαινόμενα ούτε σ’ έναν δευτερόλεπτον….

Καί τότε φάνηκε ποίοι προκρίθηκαν είς τό βιβλίον τής ζωής, ποίοι έμειναν είς ιδίαν τάξην καί ποίοι υποβαθμίστηκαν….

Διότι Ό Θεός προγνωρίζει τί θά έκανες εάν ήσουν είς τή θέση τ’ αδελφού σού, τού κάθε αδελφού σού καί είς τή θέση τού κάθε βλάκα καί έξυπνου, τυχερού καί άτυχου, κληρονόμου καί απόκληρου…., πλούσιου καί πτωχού απ’ τή πτώση (από τήν ίδια ορίζα η πτώση καί η πτώχεια, τό πτώξ!)….

Γνωρίζει τίς επιπτώσεις καί σού πρόλαβε καί πρόβαλε τίς αξίες δικαίου σού…

Καί σύ ό μικρούτσικος κι’ ασήμαντος λές: «καί πώς τό ξέρει;»…. Ακόμη εκεί είσαι, είς τή σκέψη πώς τό ξέρει!…. Κόλλησες εκεί, ώς εκεί σέ βοηθάει…. τό τί ή τό άλλον τί σού!….

Πόσους γνωρίσαμε πτωχοί νά λέγουν αυτά καί πλούσιοι ν’ αλλάζουν τ’ άλλα καί νά λένε άλλα καί νά υποστηρίζουν άλλα τών άλλων καί δή όσα προτύτερα κατηγορούσαν!…

Κάποτε ένας πτωχός ός πλουσίεψε μέ μπυραρία συνεταιρική οπού έκαμε μού είπε μέ θράσος: «άλλως πώς βλέπω τά πράγματα τώρα, τότες τά έβλεπα διαφορετικά, τώρα βλέπω τά συμφέροντα μού καί ό,τι θέλει άς πεί ό καθένας»….

Βλέπεις τό κριτήριον;…. «Δώστου άλλου θέση νά ιδείς τήν ανθρωπιά τού»….

Ό δίκαιος δέν αλλάζει ποτέ… Ό άδικος αλλάζει αναλόγως συμφερόντων, δέν έχει άλλο όλο αυτό είναι….

Τού δίνεις δύναμη καί παρατηρείς πώς τή χρησιμοποιεί!…. Κάνει κατάχρηση ή βοηθεί;…..

Δώσε χρυσόν σέ κάποιον δανεικό, χωρίς αποδείξεις ότι τού τόν έδωσες καί μέ βεβαιότητα θά μάθεις ποίος είναι, αμφιβάλλεις;….

Από τό τί θά κάνει θά φανεί ποίος είναι;…. ΌΧΙ ΔΑ!….

Διά νά φανεί ποίος είναι πρέπει νά μήν φοβάται, νά μήν σέβεται, νά μήν υπολογίζει αυτόν οπού τού τόν έδωσε!…

Εάν είναι τής κλίκας καί φοβάται τή κλίκα τότε δέν θά τόν κλέψει ίσως επειδή φοβάται όχι επειδή είναι έντιμος….

Θά φανεί ποίος είναι άν έχει τήν ευκαιρία νά κλέψει τόν τιποτένιο, τόν εχθρόν, τόν χαζόν, τόν μισητόν, τόν πλούσιον, τόν αμνόν…

Άλλον άν τόν κλέψει από τόν εχθρόν διά χάριν στρατηγικής αλλά αυτή ίσως είναι μία πρόφαση ψευδοεντιμότητος….

Ακόμη καί άν δέν κλέψεις επειδή φοβάσαι Τόν Θεόν όχι επειδή δέν είσαι κλέπτης λαμβάνεις υψηλή υπέρ σού βαθμολογία, διότι δέν έκλεψες ένεκα Πίστης!…

Καί όσοι κοιμηθούν θά τούς ξυπνήσει μία ημέρα ένας άγγελος καί θά τούς πεί ελάτε ρέ, εγέρθητοι, ώρα νά πληρώσετε παλειούς λογαριασμούς…. Καί άν δέν είναι μάγκας Ό Θεός όταν θά τό κάνει αυτόν πέστε μού;….

Θ’ αφυπνίσει τόν καθένα από τόν μεγάλον λήθαργον μέ απαίτηση εξόφληση χρεών καί μέ δόση τόκου….

Ό δίκαιος θά λάβει τήν δίκαιη τοκογλυφία καί τοκογλειφία τού μέ πρόσθετα δώρα… αυτό τ’ αξίζει αυτουνού!….

Ό άδικος όσον πλούσιος καί άν είναι κατ’ όνομαν επί γής θά ψάχνει τίς πούγκες τού νά ανασύρει ανάλογον συνάλλαγμα νά εξεπληρώσει καί νά δωροδοκήσει, μά θάναι όλος ό πλούτος τού περισσότερη πτώχεια από τή πτώχεια εάν δέν είχε τίποτις….

Θά πληρωθεί ό λογαριασμός ή θ’ αποθάνει τό δίκαιον….

Καί δέν θά πληρωθεί τό χρέος μόνον εάν τό δίκαιον είναι αποθαμένον…

Μία καλή ημέρα θά σουπούν πήρες αυτά καί τ’ άλλα φέρτα φέρτα φέρτα…

Μά δέν έχω θά πούν πολλοί, τότε πήγαινε φυλακή….

Οί φυλακές εκεί έξω δέν λειτουργούντε από δίκαιους, αλλά είναι φυλακές αδίκων μέ άδικους φύλακες….

Καί μήν περιμένεις δίκαιον καί χάριν από άδικον φύλακα… αλλά πολλαπλασιασμόν αδικίας τού είδους οπού προκρίθηκες ένοχος… Πές τό μάνδριξ, πές τό κόλλαση, πές τό σωφρονιστήριον, πές τό ανάπλαση, πές τό ό,τι θές!….

Μέ τό μέγεθος καί τό είδος τής μάχαιρας οπ’ αδίκησες μ’ αυτόν θ’ αδικηθείς, όχι μ’ άλλον σχήμα καί μέγεθος διότι είν’ άδικον!….

Δέν υπάρχει μάχαιραν έδωκες αγάπην θά πάρεις, ούτε αγάπην έδωκες μάχαιραν θά πάρεις, όπως συμβαίνει τώρα εδώ είς τά διά ταύτα… δηλοί μέτρα καί σταθμά πολυεπίπεδης καί πολυειδής αδικίας….

Αλλά μάχαιραν έδωκες μάχαιραν θά πάρεις, αγάπην έδωκες αγάπην θά πάρεις…

Ό Θεός δέν βαστάει τίποτε, δέν έχει ανάγκη, ό,τι έδωκες αυτά θά σού επιστρέψει… Ό,τι είχε θάχει ό καθείς… καί άς αναγνωρίστηκε ανάποδα εκεί είς τήν άδικη ζωή….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Share this post