«…θα θελήσουν να κάνουν την Ελλάδα ένα άθεο κράτος… ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ!»

«…θα θελήσουν να κάνουν την Ελλάδα ένα άθεο κράτος… ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ!»

«…θα θελήσουν να κάνουν την Ελλάδα ένα άθεο

κράτος… ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ!»

topothoumeno

Share this post