ΘΕΛΕΙΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΘΑ ΜΑΘΕΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ

ΘΕΛΕΙΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΘΑ ΜΑΘΕΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ

ΘΕΛΕΙΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΘΑ ΜΑΘΕΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ

Τό Τρίτο Μάτι μαζύν μέ τά άλλα δύο μάτια σχυματίζουν έναν Ισοσκελές Ισογώνιον Τρίγωνον μέ μοίρες 60 60 60 = 6 6 6 …

(11 λείπε έναν 1…)

Τό τρίγωνο αυτό είναι μία Πυραμίς = πύρ εμού = η ψυχή μού, τό εσωτερικό αντιληπτικό φώς μού, ό νούς μού, τό πνεύμα μού, η ηθιλή μού, ή μερικά από αυτά.

Τά δύο οφθαλμομμάτια μαζύν μέ τό Τρίτο Μάτι καί τό στόμα ή καλύτερα τού λαιμού εκεί οπού είναι τό πέμπτον τσάκρα, αιθερικό ή ενεργειακό κέντρο σχυματίζουν/σχηματίζουν τό άνω μέρος τού καμβαλιστικού δένδρου. Τό Τρίτο Μάτι είναι η έδρα τού έκτου αιθερικού κέντρου. Τό τέταρτον μάτι ή αιθερικό κέντρο διαθέτει 16 αιθερικά κέντρα, τά πέντε πρώτα ή συμπέμπτον (4+6+10+12+16=) 48 καί τό έκτον 96 πέταλλα… (16+48=64, διά αυτόν αναδρομίστε είς τό άρθρον μού διά τά 64 χέρια…) 16+96=112, έχουμε αναφέρει πολλά δι’ αυτόν τόν αριθμόν = 4 καί 112/2=56/4=14… 56=11… 56+65=121…. 48+96=144 σύνολον πετάλλων έξη πρώτων αιθερικών κέντρων) ό απόλυτος αριθμός τής Αποκάλυψης 16+48+96=160=16, τό 16 διαιρείται 3 φορές είς τό 48, 6 είς τό 96, 9 είς τό 144, 10 είς τό 160…

Τά τέσσερα πρώτα αιθερικά κέντρα έχουν κατά σειρά τά εξής πέταλλα 4, 6, 10, 12… (σύνολον 32 ήτοι τό ήμισυ του 64 καί επί τρείς φορές = 96 ήτοι όσα πέταλλα τό έκτον αιθερικόν κέντρον) 6+10=16.. 4+12=16 ήτοι εναλλάξ τά αιθερικά κέντρα 1 μέ 4 καί 2 μέ 3… 1+4=5 καί 2+3=5. Τό εύδομον/έβδομον αιθερικόν κέντρον έχει 960 αιθερικά κέντρα (60 φορές τό 16=960,… 6.016.960/16=376.60 κάνε καί άλλες πράξεις)…

Τό Τρίτον Μάτιν είναι ό Πανόπτης Οφθαλμός καί ό Πανόπτης Οφθαλμός είναι η Επίφυση. Τό αλληλοεισερχόμενον τρίγωνον ή εξάλφα ή άστρον τού Δαυίδ σχυματίζεται μέ τρίγωνα, έναν άνω από τούς οφθαλμούς πρός τό Τρίτον Μάτιν καί έναν από τούς οφθαλμούς πρός τό στόμα. Υπάρχει μία αυθεία από τό Τρίτον Μάτιν πρός τήν συνάντηση τών δύο ρουθουνιών εσωτερικώς καί είς τό διαχωριστικόν τούς εξωτερικώς ώς τό κέντρον τού τόξου τών άνω χειλέων καί τών κάτω χειλέων. Ένας ρόβμος από τό Τρίτον Μάτιν ώς τά δύο εξωτερικά άκρα τών οφθαλμών καί τό κέντρον τών δύο χειλέων. Ήτοι έναν Λ έναν V (νί) ή άστρον αυτά τά δύο πρώτα ή καί δύο Δέλτα ή δύο Λάβδα έναν Ι ένας Ρόμβος ή τετράγωνον Όμικρον. Σχυματίζουν λέξη;…

Κάνοντας μία κάθετη τομή εγκεφάλου από τήν μύτη πρός τά όπισθεν συναντάμε τό σχύμα που καλείται Τρίτον Μάτιν καί Πανόπτης Ομματός είς τούς Αιγύπτιου, φαίνεται ώς νά είναι ένας ώς δύο οφθαλμοί που βλέπουν αριστερά καί δεξιά…

Μέ βελόνα, στυλεόν, ουσίες, ναρκωτικά, αέρια, διεγερτικά, μπορεί νά κλείσει, αποχαυνωθεί, ανοίξει η Επίφυση = Τρίτον Μάτιν. Τά πρώτα 6 ενεργειακά κέντρα έχουν 144 πέταλλα μέ τά 96 από αυτά νά είναι είς τό μέτωπον. Δέν είναι επίσης τυχαίον ότι 960/144=6,6666666666…. Ουσιαστικώ; 144Χ6=864, άλλος «μαγικός» αριθμός, τά είπαμε. 960-864=96 καί ό νοών νοείτο, χαχαχα. 96+144=240 = 24 = Κύβος. 240+864=1.104 (240/96=2,5 καί 1104/96=11,5+2,4=14 φορές τό 96, θυμήθου κεφ. 14 Αποκάλυψης, 1104=114 καί 14+96=110=11)όσα τά 7 αιθερικά κέντρα ήτοι τά πρώτα 6 ήτοι 144 + 960. … 240+960=1.200 … 240+960+864=2.160 = 216 = Χ2= 432 Χ2 = 864!… που έχει σχέση μέ τίς ώρες καί τίς ημέρες τού έτους 360 ημερών ή 360ο….

Ό πανόπτης οφθαλμός ή μάτι/ομμάτιον τού Ρά/Όρος είναι τό όμμα τού ΟΡΑ = Ορά! Τό γνωρίζετε ότι τό χωρίον Ορά τής Επαρχίας Λάρνακος καλείται ωσαύτως επειδή απ’ εκεί βλέπεις τά πάντα τριγύρω; Κατά τ’ άλλα πιστεύετε ότι τά αρχαία αιγυπτιακά δέν είναι παραφθαρμένα ελληνικά, Ρά, Ορά = Ορώ = βλέπω = αυτός οπού βλέπει = προφύτης/προφήτης είς τά πρώϊμα εβραϊκά = Όραση = Οπτικός/Όψη/Οψικός/Όψος/Όψιμος/Απτικός/Απτός = οπτόν/οφτόν/ψητά/οψητά = Αύρα = Α(Υ)ΡΑ = ΑΡΑ = ΟΡΑ = αύ+ρα = τωρυνή/τρέχουσα ρά/ροή Επίφυσης καί Υπόφυσης Εγκεφάλιου Μυελού/Μυαλού… Καί οί τρείς Οφθαλμοί έχουν οψικόν σχύμαν = όψις/αψίς, εξού καί ό ιχθύς καλείται καί ό έχων οψάριον σχύμαν = ψάρι!…

Ό Ρά/Ορά είναι ό θεός Πανόπτης Οφθαλμός, ό θεός Ήλιος ή Ήλιος Τής Δικαιοσύνης Τριαδικός Θεός, ό Μεγάλος Αληθινός Αδελφός Χριστός, ό μεγάλος σατανικός «αδελφός», η ηλεκτρονική, βιοχυμική/βιοχημική, βιολογική, συνειδησιακή, συναισθηματική καί κοινωνική Αντίχριστου παρακολούθηση, αναλόγως διά ποία υπόθεση, θέμα καί πεδίον αναφερόμαστε.

Ό Ντεκάρτ λέγει πώς είς τήν επίφυση συναντάται έν ζωεί η ψυχή μέ τό σώμα. Εκκρίνει 9 ορμόνες.

Η επέμβαση μέ μπατονέττες, εμβόλια καί άλλες ουσίες επηρεάζουν τόν πανόπτη οφθαλμό ή τρίτο μάτι ή βασίλειον τού νού, που είναι η έδρα τής θέλησης, ώστε η θέληση σού νά ακολουθεί εκείνον είς τόν οποίον παρεχώρησες αυτήν, είτε διά τής άσκησης καί προσευχής είς Τόν Θεόν, είτε δι’ εξαπατήσεων, φαρμάκων, δηλητηρίων, μηχανισμών, ηλεκτρονικών, βιοχυμικών, βιολογικών συνδοιασμών είς τόν διάβολον. Η περιοχή τρίτου ματιού είναι ό,τι διά τήν κυψέλη ό θάλαμος κατοικίας τής βασίλισσας Μέλισσας, τό κέντρον όλης τής θέλησης, σκοπιμότητος, προορισμού, ψυχικού προορισμού, ανθρώπινου προορισμού.

Διαβάστε καί τό κατωτέρω εάν θέλετε…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Όπως είναι γνωστό οι αισθήσεις μας φανερώνουν μόνο ένα περιορισμένο κομμάτι της πραγματικότητας. Υπάρχουν άραγε όργανα στον άνθρωπο που τον βοηθούν στην αντίληψη υψηλοτέρων συχνοτήτων και κραδασμών από αυτές που μπορούν να αντιληφθούν οι αισθήσεις μας;

Ο Πλάτωνας και άλλοι αρχαίοι Φιλόσοφοι και μύστες μας έχουν περιγράψει έναν άλλο πνευματικότερο κόσμο, τον κόσμο των αρχετυπικών ιδεών. Για τους Ινδούς το Σύμπαν με όλα όσα περιέχει, ονομάζεται ΜΑΓΙΑ (πλάνη) , γιατί όλα μέσα σε αυτό είναι παροδικά. Γενικότερα για την αρχαία γνώση το πνεύμα, και η συνείδηση είναι η υπέρτατη πραγματικότητα, ενώ ο κόσμος της ύλης αποτελεί το κατώτερο τμήμα της συμπαντικής εκδήλωσης. Για να αναφέρω ένα απλό παράδειγμα, θα έλεγα πως ο σύμπαν είναι μία παλλόμενη ενέργεια, αυτό που εμείς μπορούμε να αντιληφθούμε με τις αισθήσεις μας είναι όχι ο ωκεανός αυτός καθ’ ευατός της ενέργειας, αλλά το αποτύπωμα του, όπως το αποτύπωμα της θάλασσας στην ακτή.

Υπήρχε λοιπόν κάποια ικανότητα υπεραισθητικής αντίληψης που διέθεταν οι άνθρωποι κατά την νηπιακή ηλικία της ανθρωπότητας και που πλέον οι σύγχρονοι άνθρωποι δεν διαθέτουν, ώστε να δικαιολογείτε η στενή σχέση με την φύση που είχαν, και κατά συνέπεια οι ανεξήγητες ικανότητες που φαίνεται πως διέθεταν οι αρχαίοι πολιτισμοί; Μήπως είχαν αναπτύξει την «έκτη αίσθηση» ή διαίσθηση (ESP Extrasensory Perception) η οποία αφορά την αντίληψη πέρα από τις φυσικές μας αισθήσεις;

Η διαίσθηση αφορά μία πηγή που παρέχει ένα πρόσθετο αριθμό πληροφοριών, που δεν προέρχεται από την αναλυτική, λογική πλευρά του εγκεφάλου. Όσο αναπτύσσεται και γίνεται κατανοητή, μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο και πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των ανθρώπων. Η διαίσθηση μας επιτρέπει να διευρύνουμε την συνειδητότητα μας τόσο σε σχέση με τον εαυτό μας, όσο και το περιβάλλον μας.

Οι αρχαίοι πολιτισμοί ονόμαζαν το κέντρο της έκτης αίσθησης και της σοφίας το «τρίτο μάτι», το οποίο από αρχαιοτάτων χρόνων οι Μύστες το συνέδεσαν με την διαίσθηση και το χαρακτήρισαν ως η όραση της διαίσθησης. Το Τρίτο Μάτι είναι ουσιαστικά μια «τυφλή» υπόφυση στο μέτωπό μας, που ενεργοποιείται συνήθως κατά τον ύπνο. Οι ανατολικές θρησκείες τοποθετούν το «τρίτο μάτι» στο κέντρο του μετώπου ανάμεσα στα φρύδια. Στην Αίγυπτο αναφέρεται ως το «μάτι του Ρα», και είναι σύμβολο της προστασίας και της ζωής.

Ο Γαληνός ο αρχαίος Έλληνας γιατρός αναφέρθηκε στην επίφυση, πίστευε ότι είναι μια βαλβίδα που ρυθμίζει την σκέψη. Κατά τον 18ο αιώνα ο Γάλλος επιστήμονας και φιλόσοφος Ρενέ Ντεκάρτ είπε ότι η επίφυση είναι, για το σημείο της ανθρώπινης ζωής όπου συναντιούνται η ψυχή και το σώμα, η «έδρα της ενόρασης».

Στον εγκέφαλο λοιπόν υπάρχουν δύο μικροί αδένες η υπό – φυση και η επί – φυση όργανα φαίνεται πως συμμετέχουν στην ενεργοποίηση του κέντρου της έκτης αίσθησης ή του τρίτου ματιού.

Σύμφωνα με την Ιατρική επιστήμη, η υπό – φυση είναι ένας μεγάλης σημασίας ενδοκρινής αδένας, που βρίσκεται στη βάση του εγκεφάλου, πίσω από τη μύτη και στο ύψος των ματιών, σε μία περιοχή που λέγεται τουρκικό εφίππιο ( σέλλα αλόγου). Η υπόφυση εκκρίνει εννέα διαφορετικές ορμόνες.

Η επί – φυση είναι ένα μικρό κωνοειδές μόρφωμα που βρίσκεται στη βάση του εγκεφάλου. Αν και έχει το ίδιο περίπου μέγεθος με την υπόφυση, η επίφυση –μαζί με τον γειτονικό υποθάλαμο με τον οποίο συνδέεται άμεσα– θεωρείται ως ο κορυφαίος αδένας όλου του ενδοκρινικού συστήματος.

Η ομοιότητα της επίφυσης με το μάτι του Ρα τον πανόπτη οφθαλμό (θα ωρύονται οι συνομοσιολόγοι τώρα), δεν γνωρίζω αν είναι τυχαία σε κάθε περίπτωση όμως αποτέλεσε το έναυσμα για το παρόν άρθρο.

Λόγω της ομοιότητάς της με καρπό κωνοφόρου δέντρου ονομάζεται και κωνάριο. Η επίφυση παράγει τη μελατονίνη, η οποία είναι ορμόνη που ρυθμίζει την εναλλαγή ύπνου και εγρήγορσης σύμφωνα με την εναλλαγή μέρας και νύχτας, γνωστός και ως κιρκάδιος ρυθμός. Ο ημερονύκτιος ρυθμός αφορά τον κύκλο ύπνου και εγρήγορσης κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η ίδια ουσία έχει βρεθεί ότι επιδρά και σε πλήθος άλλων λειτουργιών, όπως η θερμοκρασία του σώματος μας, η ψυχολογική μας διάθεση, η αναπαραγωγική ικανότητα, η αποτελεσματικότητα του ανοσοποιητικού μας συστήματος.

Ο αδένας της επίφυσης αποτελείται κυρίως από νερό και μια κατηγορία κυττάρων που ονομάζονται νευρογλοία. Το εντυπωσιακό είναι ότι οι σχηματισμοί των κυττάρων αυτών στο εσωτερικό της επίφυσης θυμίζουν σε μεγάλο βαθμό τα Ραβδία και τα Κωνία των ματιών μας, ενώ ακριβώς όπως και τα μάτια μας, ο εν λόγω αδένας συνδέεται απευθείας με το οπτικό κέντρο του εγκεφάλου μας, λειτουργώντας ουσιαστικά ως ένα είδος «εσωτερικού ματιού» (ή σωστότερα,«εσωτερικής κεραίας», καθώς οι εικόνες που συλλαμβάνει και μεταδίδει στο κέντρο της όρασης μας δεν προέρχονται από τον περιβάλλοντα μας χώρο, αλλά από «αλλού»!). Αυτοψίες, ωστόσο σε εγκεφάλους αποθανόντων έδειξαν ότι στους περισσότερους ανθρώπους της εποχής μας ο αδένας της επίφυσης δεν βρίσκεται σε καθόλου καλή κατάσταση, καθώς υπόκειται σε μια μορφή «ασβεστοποίησης»(calcification), με αποτέλεσμα να υπολειτουργεί ή να είναι ουσιαστικά αδρανής!

Νευρικές ώσεις από τον αμφιβληστροειδή χιτώνα του οφθαλμού φθάνουν στην επίφυση και επηρεάζουν την έκκριση μελατονίνης. Συγκεκριμένα, το σκοτάδι διεγείρει την έκκριση μελατονίνης, ενώ το φως την καταστέλλει. Στον άνθρωπο έχει επιβεβαιωθεί παρόμοια δράση. Η μελατονίνη επιταχύνει την επέλευση του ύπνου και έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη και ως φάρμακο για την αντιμετώπιση της αϋπνίας.

Ακριβώς λόγω της ρύθμισης του φωτός και του κύκλου του ύμνου ύπνου και εγρήγορσης έχουν διατυπωθεί πλήθος θεωριών σχετικά με τη λειτουργία της, πολλές από τις οποίες είχαν και μεταφυσικό χαρακτήρα έδρα της ψυχής και τρίτο μάτι. Ο Ντεκάρτ λ.χ δήλωσε πως πρόκειται για το σημείο της ανθρώπινης ζωής όπου συναντιούνται η ψυχή και το σώμα, η «έδρα της εν -όρασης».

Όταν και αν η επίφυση και η υπόφυση αναπτυχθούν και διεγερθούν πλήρως, τότε οι κραδασμοί τους ενεργοποιούν το υποσυνείδητο, την διαίσθηση, και την «ενόραση». Αυτό επιτυγχάνεται με διάφορες τεχνικές, είτε με τον διαλογισμό, είτε με την προσευχή είτε με ένα αυστηρό Φιλοσοφικό στοχασμό δια της «εις εαυτόν διείσδυση», την μέθοδο που χρησιμοποιούσαν ο Σωκράτης, ο Πλάτωνος, ο Πλωτίνος και άλλοι αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι.

Εδώ θα κάνω μία στάση, λόγω… αδυναμίας, αλλά και συνήθειας. Πολύ καλές οι ανατολικές τεχνικές διαλογισμού αλλά και εμείς διαθέταμε μία εξίσου εξαιρετική μέθοδο κατανόησης του σύμπαντος και του εαυτού μας. Σύμφωνα λοιπόν με τον Σωκράτη εκείνοι που ασχολούνται με την φιλοσοφία κατά τον όρθρο τρόπο, στρέφει τον άνθρωπο μακριά από τις σωματικές απολαύσεις, προς το πνεύμα.

Πώς όμως γίνεται με την ορθολογιστική γνώση αυτή καθ’ εαυτή; Συνιστά το σώμα εμπόδιο ή όχι, αν το θεωρήσουμε σαν κάτι που μας συντροφεύει στην κατά την έρευνα μας προς την γνώση; Πότε μπορεί η ψυχή να δει την αλήθεια;

Δεδομένου ότι, όταν προσπαθεί να εξετάσει κάτι με την βοήθεια του σώματος, το σώμα αποδεδειγμένα την εξαπατά. Αυτό το επιτυγχάνει εκείνος που σύμφωνα με τον Σωκράτη προσεγγίζει τα πάντα, όσον το δυνατόν με το πνεύμα μονάχα, χωρίς ούτε να κοιτάζει τριγύρω όταν σκέπτεται, ούτε να επιτρέπει σε καμία άλλη αίσθηση να διακόπτει τον στοχασμό του αλλά, χρησιμοποιώντας καθαρή σκέψη μονάχα, προσπαθεί να αγκαλιάσει οτιδήποτε, έτσι όπως αυτό είναι, αυτό καθ’ εαυτό, διαχωρίζοντας τόσο όσο δυνατό περισσότερο από μάτια και αυτιά, εν συντομία από ολόκληρο το σώμα, που μονάχα διαταράσσει την ψυχή και δεν της επιτρέπει να προσεγγίσει την αλήθεια και την ενόραση που συνδέονται με την ψυχή….

Τώρα δεν είναι θάνατος η απελευθέρωση και ο διαχωρισμός της ψυχής από το σώμα; Και είναι μονάχα οι αληθινοί φιλόσοφοι που πάντοτε προσπαθούν να απελευθερώσουν την ψυχή όσο περισσότερο μπορούν. Αυτό, επομένως είναι το έργο του φιλόσοφου ν απελευθερώσει την ψυχή από το σώμα… όταν η ψυχή, επιστρέφοντας στον εαυτό της στοχάζεται, πηγαίνει κατευθείαν σε αυτό που είναι αγνό αιώνιο και αθάνατο και όμοιο προς τον εαυτό του, και σχετιζόμενη με αυτό, προσχωρεί σε αυτόν όταν είναι μόνη της και δεν παρεμποδίζεται. Και τότε η ψυχή αναπαύεται από τα λάθη τα, και βρίσκεται σε επικοινωνία με εκείνο που είναι ίδιο προς τον εαυτό του. Και αυτή η κατάσταση της ψυχής ονομάζεται σοφία…!

Ο Πλάτωνας αναφέρει πως η γνώση αυτή, δεν είναι κάτι που μπορεί να περιγραφεί με λόγια όπως οι άλλες επιστήμες. Χρειάζεται μακρά μελέτη του θέματος και διάπλαση του εαυτού με αυτήν. Τότε, είναι σαν μία σπίθα να ξεπηδά και να ανάβει ένα φως που από εκεί και μετά είναι ικανό να αυτοσυντηρείται.

Αργότερα τον 4ο αιώνα μ.Χ, ο ιδρυτής του Νεοπλατωνισμού Πλωτίνος εφαρμόζοντας αυτές τις τεχνικές του Πλάτωνα (ο οποίος ήταν μαθητής του Σωκράτη), αναφέρει πως κατάφερε να φτάσει στην κορύφωση της «μυστικιστικής αυτής φιλοσοφικής έκστασης», μόνο τέσσερις φορές στην ζωή του.

Σύμφωνα με τα λόγια του Πλωτίνου: «Δεν είναι γνωστό από πού ήρθε το φως, από έξω ή από μέσα», και όταν έπαυσε λέει: ήταν λοιπόν μέσα και ωστόσο όχι μέσα. Δεν πρέπει να ερωτηθεί από πού ήρθε: δεν υπάρχει ένα από πού, επειδή ούτε ήρθε ούτε έφυγε, αλλά εμφανίστηκε και εξαφανίστηκε. Για αυτό δεν είναι ανάγκη να το εξαναγκάσει, αλλά πρέπει να περιμένει σιωπηλός έως ότου εμφανιστεί και να προετοιμαστεί για να το δει, όπως το βλέμμα περιμένει την ανατολή του ήλιου».

Το φως σαν σύμβολο της εκστατικής καταστάσεως, το φως που γίνεται αισθητό από τον θνητό σαν μια «ουράνια μέθη», είναι βασικά ένα κυρίαρχο σύμβολο στον «μυστικισμό» της Μεσογείου.

Επανερχόμενος στο παρόν, όλες αυτές είναι τεχνικές αποσκοπούν στο να μεταφέρεται η προσοχή μας από τον εξωτερικό κόσμο στον εσωτερικό. Όταν ο νους απομονώνεται από το φυσικό περιβάλλον του, προσπαθώντας να επιτύχει την αυτογνωσία, και να αντιληφτεί την πραγματική υπόσταση των πραγμάτων. Τότε η συνείδηση του συνειδητού ανθρώπου δεν περιορίζεται πλέον μόνο προς τα έξω, μέσω των πέντε αισθήσεων. Οι πέντε αισθήσεις κυριαρχούνται από την έκτη αίσθηση, το νου, και όλη η συνείδηση και η αντιληπτική λειτουργία στρέφονται προς τα μέσα και προς τα άνω.

Είναι η στιγμή που η επίφυση ενεργοποιείται σε συνδυασμό με την υπόφυση, όταν προσαρμόζουν και χαμηλώνουν τη συχνότητα των βιοηλεκτρικών ροών, καθώς είναι μετασχηματιστές πνευματικής ενέργειας. Καθώς εισέρχονται στον εγκέφαλο, οι κοσμικές δονήσεις που επηρεάζουν τον άνθρωπο μειώνονται. Μια ενεργοποιημένη επίφυση λειτουργεί ως μετασχηματιστής που χαμηλώνει τον ρυθμό της ενέργειας σε μια χαμηλότερη συχνότητα.

Η ανθρωπότητα αυτή την στιγμή λειτουργεί σε μια χαμηλή συχνότητα. Το άνοιγμα του «τρίτου ματιού» μπορεί να επιταχύνει αυτή τη δόνηση σε υψηλότερα επίπεδα, έτσι ώστε να είμαστε ικανοί να διευρύνουμε την αντίληψη μας»

xletsos-basilhs.blogspot.gr

Share this post