ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ…ΒΑΖΟΥΝ ΙΟΥΣ ΣΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ…ΒΑΖΟΥΝ ΙΟΥΣ ΣΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ

Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Η νοσoκόμα ισχυρίζεται ότι όλα τα εμβόλια περιέχουν ουσίες που σκοτώνουν τον άνθρωπο η γεννάν καρκίνο στον οργανισμό μακροπρόθεσμα.

Οι άνθρωποι ζούσαν σε συνύπαρξη με ιούς από την Αυγή του Χρόνου, σαν βελανιδιές, αλλά μια νέα κατηγορία γενετικά τροποποιημένων ιών απειλούν την ύπαρξη των ανθρώπινων ξενιστών τους. Τότε, γιατί να εξαπολύσει μια τέτοια απειλή; Η απάντηση είναι εύκολη – ακολουθήστε τα χρήματα για να βρείτε τον λόγο. Οι γενετικά τροποποιημένοι ιοί φορτώνονται σε εμβόλια και δικαιολογούνται σε ένα ευάλωτο κοινό με το ψέμα ότι είναι χρήσιμα και ασφαλή, όπως και τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα.

Το αφελές κοινό είναι το αποτέλεσμα των γενεών της σχολικής εκπαίδευσης στην οποία η κεντρική πηγή είναι η ομοιομορφία της σκέψης. μια ανούσια αποδοχή της γραμμής της κυβέρνησης σε ό, τι συνιστά την αλήθεια. Αν «αυτοί» λένε ότι είναι καλό για μένα, δώσε μου δέκα τσάντες γεμάτες,από αυτήν την φυλή των προβάτων.

Οι Ιλλουμινάτι ιδρύουν υποχρεωτικά εμβόλια

Οι κορυφαίοι ηγέτες των Illuminati έλαβαν πρόσφατα έντονο ενδιαφέρον για τον τομέα των εμβολίων. Έχουν δημιουργήσει μια ειδική ομάδα εργασίας για την επίβλεψη της χορήγησης εμβολίων σε παιδιά και ενήλικες σε όλο τον κόσμο, που ονομάζεται Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI).

Η πρώτη συνάντηση αυτής της φοβερής και δυσοίωνης ειδικής ομάδας GAVI πραγματοποιήθηκε στο Νταβός της Ελβετίας το 2000. Τα μέλη της περιλαμβάνουν τους Bill και Melinda Gates της Microsoft, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας των Ηνωμένων Εθνών (WHO), το Ίδρυμα Rockefeller και την Παγκόσμια Τράπεζα. Οι εθνικές κυβερνήσεις της Ρωσίας και των Η.Π.Α. συμμετέχουν επίσης. Ο Bill Gates, προς το παρόν, φαίνεται να είναι η κύρια δύναμη πίσω από το έργο του GAVI.

Ο όρος εμβολιασμός δεν εμφανίζεται στη Βίβλο. Για το λόγο αυτό, δεν είναι τόσο εύκολο να συναγάγουμε συμπεράσματα σχετικά με αυτό το θέμα από τη Βίβλο. Όπως και με τόσα πράγματα που δεν μπορούν να εξαχθούν από το γράμμα της Βίβλου, και εδώ είναι απαραίτητο να προσπαθήσουμε να δράσουμε στο πνεύμα του Λόγου του Θεού.

Α Κορ. 6,12 Ολα μου επιτρέπεται να τα κάμω, όπως π.χ. να τρώγω και να πίνω χωρίς διακρίσεις, αλλά δεν είναι συμφέρον να πράττω όλα. Ολα μου επιτρέπονται, αλλ’ εγώ δεν θα εξουσιασθώ και δεν θα υποδουλωθώ εις τίποτε.

Α Κορ. 6,13 Τα φαγητά είναι δια την κοιλίαν και η κοιλία δια τα φαγητά. Ο δε Θεός θα καταργήση και αυτά και εκείνην εις την μέλλουσαν ανάστασιν των σωμάτων. Δεν είναι η τροφή, που μας κάνει αμαρτωλούς ενώπιον του Θεού. Αυτό όμως δεν ισχύει προκειμένου περί της ηθικής καθαρότητος, διότι το σώμα δεν έχει γίνει δια την πορνείαν και τας σαρκικάς επιθυμίας, αλλά δια τον Κυριον, που είναι κεφαλή του πνευματικού σώματος της Εκκλησίας· και ο Κυριος είναι δια το σώμα, δια να κατοική εις αυτό και το αγιάζη.

Α Κορ. 6,14 Αφού δε ο Θεός και τον Κυριον ανέστησεν εκ νεκρών, και ημάς όλους, που αποθνήσκομεν και το σώμα μας διαλύεται, θα μας αναστήση εκ νεκρών με την παντοδυναμίαν του.

Α Κορ. 6,15 Δεν γνωρίζετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού, (ο οποίος είναι κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας); Να αποτραβήξω, λοιπόν, και να πάρω τα μέλη του Χριστού και να τα κάνω μέλη πόρνης; Μη γένοιτο.

Α Κορ. 6,16 Η δεν γνωρίζετε, ότι εκείνος ο οποίος προσκολλάται και ενώνεται με την πόρνην είναι ένα σώμα με αυτήν; Διότι αυτό λέγει η Γραφή· “θα γίνουν, λέγει, οι δύο, άνδρας και γυναίκα, μια σάρκα, εν σώμα”.

Α Κορ. 6,17 Εκείνος όμως που προσκολλάται και ενώνεται με τον Κυριον, γίνεται κατά μυστηριώδη τρόπον ένα πνεύμα με αυτόν, γεμίζει ολόκληρος και αγιάζεται από αυτόν.

Α Κορ. 6,18 Αποφεύγετε πάντοτε με όλην σας την δύναμιν τον μολυσμόν της πορνείας. Καθε άλλο αμάρτημα, που ήθελε πράξει ο άνθρωπος, είναι αμάρτημα που διαπράττεται έξω από το σώμα και δεν το βλάπτει αμέσως και κατ’ ευθείαν τόσον πολύ. Ενώ εκείνος που πορνεύει, αμαρτάνει εναντίον αυτού τούτου του σώματος, το οποίον και μολύνει και βλάπτει κατά τρόπον άμεσον και ταχύν.

Α Κορ. 6,19 Η δεν γνωρίζετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, που κατοικεί μέσα σας, και το έχετε λάβει από τον Θεόν και άρα δεν ανήκετε στον εαυτόν σας;

Α Κορ. 6,20 Διότι έχετε εξαγορασθή με πολύτιμον τίμημα, δηλαδή με το ανεκτίμητον αίμα του Χριστού. Αποφεύγετε, λοιπόν, κάθε σαρκικήν εκτροπήν, που μολύνει το σώμα, και δοξάσατε τον Θεόν με όλην σας την προσωπικότητα, με το σώμα σας και με το πνεύμα σας, τα οποία είναι του Θεού.

VACCINES YOU NEED TO KNOW THIS! The Forensic Nurse Rachel Celler RN- Mirrored

Vaxxed: From Cover-Up To Catastrophe | Official HD Trailer | CLS

Κίνδυνος Θάνατος! Εμβόλια τραυματίζουν και σκοτώνουν

εγγραφή παιδιών στα σχολεία αφού έχουν γίνει τα εμβόλια σύμφωνα με το υπουργείο

Εισαγγελέας μιλάει κατά των εμβολίων

12 χρονο κορίτσι παρέλυσε από το εμβόλιο HPV

Πώς παρασκευάζονται τα εμβόλια και τι βάζουν μέσα…

40 παιδιά παρέλυσαν εξαιτίας των εμβολίων σε ένα χωριό

Τα εμβόλια του …θανάτου

Εφ. 6,12 Διότι ο αγών, που έχομεν αναλάβει, δεν είναι αγών προς ανθρώπους με αίμα και σάρκα, αλλά προς τας πονηράς αρχάς και εξουσίας, προς τα πλήθη των πονηρών πνευμάτων, προς τους καταχθονίους κοσμοκράτορας, που κυριαρχούν επί ανθρώπων ευρισκομένων στο βαθύ σκότος του αμαρτωλού τούτου αιώνος. Ο αγών μας διεξάγεται αναντίον των πνευματικών αυτών πονηρών όντων και γίνεται χάριν της κληρονομίας της βασιλείας των ουρανών.

Vaccinegate: MRC-5 contained in Priorix Tetra – Complete genome sequencing

https://www.corvelva.it/it/speciale-corvelva/vaccinegate-en/vaccinegate-mrc-5-contained-in-priorix-tetra-complete-genome-sequencing.html

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
nikosxeiladakis.gr

Share this post