Ι.Μάζης για τον παγκόσμιο κυβερνήτη που θα έρθει…

Ι.Μάζης για τον παγκόσμιο κυβερνήτη που θα έρθει…

Ι.ΜΑΖΗΣ: “Ποια θρησκεία εξυπηρετεί τη

Παγκοσμιοποίηση;


Ένας νόμος, ένας θεός, ένα κράτος διεθνές, μία

θρησκεία”

yiorgosthalassis

Share this post