ΚΑΙ ΣΕ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙ …ετσι ωστε να μην αντιλαμβανεσαι την διαφοραν … του ΝΟΥ σου και του ΜΥΑΛΟΥ σου …

ΚΑΙ ΣΕ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙ …ετσι ωστε να μην αντιλαμβανεσαι την διαφοραν … του ΝΟΥ σου και του ΜΥΑΛΟΥ σου …

την διαφΟΡΑν
του ΜΥΘΟΥ … και τηs ΙΣΤΟΡΙΑΣ ,

τηs ΠΟΙΗΣΕΩΣ … και των ΠΡΑΞΕΩΝ,

τηs ΓΛΩΣΣΗΣ … και των ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ,

τηs ΑΛΗΘΕΙΑΣ … και τηs ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ,

του ΝΟΥ … και του ΜΥΑΛΟΥ,

του ΛΟΓΙΚΟΥ … και του ΖΩΙΚΟΥ,

τηs ΝΟΗΣΕΩΣ … και των ΓΝΩΣΕΩΝ,

του ΘΑΥΜΑΤΟΣ … και του ΘΥΜΑΤΟΣ,

του ΠΟΛΙΤΟΥ … και του ΥΠΗΚΟΟΥ,

τηs ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ … και τηs ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΣ ,

του ΑΡΝΙΟΥ … και του ΘΗΡΙΟΥ,

τηs ΧΕΛΩΝΗΣ … και του ΛΑΓΟΥ,

του ΑΡΙΘΜΟΥ … και του ΝΟΥΜΕΡΟΥ ,

του ΑΛΕΦΑ … και του ΑΛΦΑ,

των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ … και των ΒΑΡΒΑΡΙΚΩΝ,

του ΟΥΡΑΝΟΥ … και τηs ΓΗΣ,

του ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ … και τηs ΥΛΗΣ …!
ilhdonia.blogspot.comml

Share this post