Κυνική ομολογία Pfizer: «Δεν κάνετε το εγκεκριμένο εμβόλιο κατά του Covid-19 – Σας χορηγούμε άλλο»!

Κυνική ομολογία Pfizer: «Δεν κάνετε το εγκεκριμένο εμβόλιο κατά του Covid-19 – Σας χορηγούμε άλλο»!

Δεν είναι διαθέσιμο το εμβόλιο της Pfizer που έχει πάρει έγκριση…..

Share this post