Μήνυμα στούς αναγνώστες τούς φέϊσμπουκ καί σία γιά τήν απάτη τού εμβολίου

Μήνυμα στούς αναγνώστες τούς φέϊσμπουκ καί σία γιά τήν απάτη τού εμβολίου

Μήνυμα στούς αναγνώστες τούς φέϊσμπουκ καί σία γιά τήν απάτη τού εμβολίου

Έχω γράψει από τήν προηγούμενη καραττίνα στά Κατοχικά Νέα περί τά 900 άρθρα. Σέ πολλά απ’ αυτά εξηγώ άμεσα καί σέ άλλα έμμεσα καί μέ παλαιότερες αποδείξεις, παλαιότερες ανακοινώσεις από τής συναγωγής τού σατανά όπως τήν αποκαλεί η Αποκάλυψη καί η οποία έχει ιδρύσει χιλιάδες οργανώσεις παντός είδους γιά τήν διαίρεση, διχασμόν, πολυπολισμόν, πολυκομματισμόν, σύγχυση, πλύση εγκεφάλου, εκμετάλλευση τών ιδιαίτερων ευαισθησιών σάς, εκμετάλλευση τού ανθρωπισμού σάς.

Μεταξύ άλλων είπα καί σημείωσα ότι ό κορωνοϊός είναι η αφορμή γιά νά κάνουν παγκόσμιον εμβολιασμόν, υπάρχουν όχι χιλιάδες αλλά εκατομμύρια τεκμήρια. Ψάξετε παντού εκεί που πρέπει, ψάξετε καί στά Κατοχικά Νέα. Κάποια απ’ αυτά προανακοίνωση μαγνητοσκοπισμένη από τό 1960 μ.Χ. σέ τηλεοπτικόν πρόγραμμα τί θά γίνει στίς επόμενες δεκαετίες καί όταν αναφέρεται στό έτος 2020 μ.Χ. αναφέρει μόνον θά έρθει μία επιδημία από τήν Κίνα η οποία θά καταστρέψει τήν ανθρωπότητα, πού τό γνώριζαν οί Αμερικάνοι δημοσιογράφοι; Προανακοίνωση πρίν 200 στό βιβλίον τής συναγωγής τού σατανά τό καλούμενον Πρωτόκολλα τής Σιών ότι θά σπέρνουν ασθένειες μέσω εμβολίων στό 10ον κεφ. πρότελευταια παράγραφος, προανακοίνωση σέ διάφορα κινούμενα σχέδια, ταινείες, βιβλία. Στά άρθρα μού στά Κατοχικά Νέα αλλά καί πολύ παλαιότερα στό Κόμπρα (τά έχει όλα) καί Θεομετρία καί Θεομετρία Λόγος έχω παραθέσει χιλιάδες τεκμήρια γιά τίς απάτες τούς καί ότι συμπίπτουν μέ όσα προαναγγέλλει η Αποκάλυψη! Συνερευνητές μού επίσης έχουν παραθέσεις αμέτρητα τεκμήρια…

Λοιπόν, πρώτον είπα σέ δύο άρθρα ότι πιθανόν τά πρώτα εμβόλια ή όλα τά εμβόλια νά είναι πλασέμπω ήτοι κίβδηλα γιά νά κερδίσουν τήν εμπιστοσύνη σάς καί σέ κατοπινούς εμβολιασμούς νά σάς εμβολιάσουν βλαβερές ουσίες, αυτές δηλαδή που έχουν ανακοινώσουν διάφοροι γενετιστές Φιλάνθρωποι! Εντούτοις, ήδη έχουν αποθάνει πολλοί μέ τά εμβόλια.

Δεύτερον, γιά νά μήν υπάρχουν συγκεκριμένα συμπτώματα κάθε εμβόλιον νά περιέχει άλλα συνστατικά, κάποια θά προξενούν λευχαιμεία, ψυχασθένεια, νευροπάθεια, άλλα στείρωση ή καί όλα κ.ο.κ…

Τρίτον, τό εμβόλιον περιέχει υδροζαλατίνα η οποία εντός τού αίματος γίνεται στερεά καί λειτουργεί ώς μικροψήγμα, συνάμα Γερμανοί έδειξαν σπειροειδές μικρομηχάνημα μέσα σέ εμβόλιον κάτω από τό μικροσκόπιον… Τό καλούμενον ηλεκτρονικόν χάραγμα σέ μέτωπον ή δεξιά χείρα γιά νά λειτουργεί ώς οθόνη όπως τό τηλέφωνον σάς χρειάζεται σκληρόν δίσκον, συνσκευή, πρόγραμμα λήψης καί αναμετάδοσης, αυτόν μπορεί νά τοποθετηθεί μέσα στό σώμα μέσω εμβολίου στό μέτωπο στήν θέση τρίτον μάτι ή αλλού ώστε αργότερα δηλαδή σύντομα νά βάλουν ηλεκτρονική οθόνη στό μέτωπον.

Είδατε καμμία οθόνη νά λειτουργεί χωρίς υποσυνσκευή; Προφανώς όχι, ομοίως καί στήν περίπτωση τού χαράγματος, αλλά πώς θά τό έλεγε ό Ιωάννης πρίν 2,000 όταν δέν υπήρχαν εμβόλια; Σού τό είπε χάραγμα γιά νά καταλάβεις, σκέψουν καί λίγον, άλλωστε στό ίδιο κεφ. 13 λέγει ότι τότες θά μιλούν καί θά σκοτώνουν οί εικόνες καί τά αγάλματα τού θηρίου ήτοι σύγχρονες ηλεκτρονικές συνσκευές καί ρομπότς = τεχνητή νοημοσύνη… Πόσα άλλα πρέπει νά σού πεί γιά νά καταλάβεις;

Εάν δέν θέλεις νά πιστέψεις καί Ό Θεός νά κατέβει δέν θά πιστέψεις, άλλωστε ξανά κατέβηκε καί δέν Τόν Πίστεψαν πολλοί έξ’ όσων τών είδαν καί έξ’ όσων ήσαν μάρτυρες τών θαυμάτων Τού. Τίποτε δέν πείθει τόν αδιάλλακτον άπιστον….

Τέταρτον, τό μικροψήγμα = πομπός εντός τού σώματος μέσω εμβολίου δέν θά μπορεί νά ανιχνευτή από τόν εμβολιασμένον γιά νά τό αφαιρέσει διότι είναι μικροσκοπικόν καί δέν ξέρει πού νά τό γυρέψει, ενώ μεταξύ αντίχειρα καί δείκτη εύκολα τό αφαιρείς ή κόβεις τό χέρι… Η Αποκάλυψη μάς κάνει νά καταλάβουμε ότι αυτοί οπού θά έχουν χάραγμα στό χέρι καί νά τό κόψουν δέν θά σώζονται, γιατί άραγε; Διότι τό κυριολεκτικόν χάραγμα πομπός θά είναι μέσα στόν εμβολιασμένον.

Πέμπτον, πολλοί περιμένουν έναν πόλεμο πρίν τό χάραγμα ό οποίος θά ΜΑΣ έσωζε κάποιους τουλάχιστον από τήν ψυχαπώλεια τού χαράγματος. Όσοι πιστεύουν σ’ αυτό τό βασίζουν σέ προφητείες/προφυτείες, ενούτοις, δέν κατάλαβε κανείς τούς ότι τό χάραγμα αναφέρεται στό 13ον κεφ. τής Αποκάλυψης καί ό Αρμαγεδών = Γ΄ΠΠ στο 16ον! Δέν παριστάνω τόν προφύτη, από τήν Αποκάλυψη τά βλέπω! Μήπως στόν Γ΄ΠΠ θά πολεμήσουν εμβολιασμένοι; Υπάρχει μία λογική εδώ! Ότι επειδή κάθε εμβολιασμένος θά φέρει πομπό δέν θά μπορεί νά κρυφτεί είτε θά είναι στρατιώτης είτε γυναικόπαιδο είτε δραπέτης είτε ό,τι άλλον στόν Γ΄ΠΠ! Κατά συνέπεια, όπου καί νά κρυφτεί θά εκπέμπει σήμα καί θά ξέρουν τί αποστολή έχει ώς στρατιώτης ή οπού κρύφτηκε ώς φυγάς ή πρόσφυγας! Ό Άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός ό κατ’ εξοχήν Ορθόδοξος προφύτης μετά τόν Ιωάννη τόν Θεολογόν περί αυτού λέγει: «εάν βουλοθείτε καί στό κέρατο τού βού νά κρυφτείτε θά σάς βρούν». Τού Αγίου αυτού πολλές προφυτείες ήδη έχουν επαληθευτεί καί μιλάμε καί γιά τεχνολογικές προφυτείες. Μέ όλα αυτά καταλάβουμε ότι αυτός οπού θά ελέγχει τούς πομπούς τών εμβολιών θά διεξάγει τόν Γ΄ΠΠ γιά νά ολιγοστεύσει τήν ανθρωπότητα όπως προανακοιώνεται από τά πιόνια τού τούς μασσώνους, σιωνιστές, πεφωτεισμένους καί μέ οποιοδήποτε άλλο όνομα καί όπως χάραξαν πρίν πολλές δεκαετίες τίς υψηλές στήλες τής Γεωργίας τών Η.Π.Α.. Αυτός που θά ελέγχει υπηρεσιακά τά σήματα τά οποία θά εκπέμπουν οί βουλομένοι, χαραγμένοι, εμβολιασμένοι ανθρώποι θά είναι σέ θέση νά γνωρίζει πού κινείται ό κάθε στρατιώτης κάθε στρατού, τό μέγεθος κάθε αποστολής, τόν προορισμόν κάθε αποστολής καί νά τόν προδίδει εναλλάξ είς τόν αντίπαλον στρατόν ώστε αυτοί οί αντίπαλοι στρατοί νά αλληλοεξουδετερωθούν ώστε μέσω τής αλληλοαποδυνάμωσης νά βασιλεύσει ό αρχηγός τού κακού… Έχετε ποτέ σκεφθεί εσείς πού είστε μαγγωμένοι στά ηλεκτρονικά τηλέφωνα τί θέση έχουν σέ περίπτωση πολέμου εάν τά βαστάτε επάνω σάς; Τίποτε άλλον παρά νά σάς εντοπίζουν ανά πάσα στιγμή!

Έκτον, φανταστείτε ότι εάν πάτε νά πολεμήσετε μέ κινητά τηλέφωνα στήν τζέπη μόνον ηλίθιοι μπορείτε νά χαρακτηριστείτε καί άν εμβολιαστείτε μέ πιθανότητα νά εισχωρήσουν στό σώμα σάς πολλά σωματίδια πομπών όπως αποκάλυψε Αμερικανίδα τής Βιογενετικής καί τής οποίας τό βίδεο έχει κατεβεί αλλά κάποιοι ίσως τό ξανά ανέβασαν είθε, θά είστε οί εξαπατημένοι πανηλίθιοι. Οί πολέμοι κερδίζονται μέ τήν κατασκοπεία, ό,τι καλύτερο γιά κάποιον άνθρωπο που έχει γίνει ό ίδιος εκπέμπων σήμα, τηλέφωνο, Η/Υ καί δέν μπορεί ποτέ ξανά νά κρυφτεί καί νά μήν ξανά εντοπιστεί από τά ηλεκτρονικά σήματα! Κάποιοι μού λένε ότι ήδη μάς παρακολουθούν μέσω τών ηλεκτρονικών τηλεφώνων (πολυηλεκτρονικών συνσκευών καί όχι μόνον τηλεφώνων), ναί αλλά άμα χαλάσει τό τηλέφωνο ή τό πετάξεις ή τό αφήσεις κάπου μακρυά ή τό κάψεις δέν λειτουργεί πιά, ενώ μέ τήν εισαγωγή εντός τού σώματος πομπού τότε είσαι ό ίδιος τηλέφωνον καί Η/Υ «τούς»! Τό κατάλαβες αυτόν ή «τούς» θεωρείς πολύ λίγους νά τό πράξουν; Μήπως πάλαι νομίζεις ότι η τεχνολογία τής εποχής είναι μόνον αυτή που σού δείχνουν στά φανερά μέσω τών μέσων μαζικής εξάρτησης καί εξαπάτησης;

Αυτά έν συντομία καί πολλά άλλα που μπορείτε νά διεισδύσετε μέ τεκμήρια στά Κατοχικά Νέα καί στά άλλα ιστολόγια που σάς ανάφερα καί δέν σάς ανάφερα.

Κάποιοι λένε μά η προφυτεία ή ό Γέροντας είπε έτσι ή αλλιώς! Σού απάντησα ήδη, δέν έχουν καταλάβει παρόλα ταύτα ότι ό Αρμαγεδών είναι στό 16ον κεφ. καί τό χάραγμα προηγείται στό 13ον! Τί έχουν νά πούν γιά αυτά;…

Η πλάνη πολλών είναι προφανής άλλων η έλλειψη πληροφορίας, άλλων η σωστή σειρά τών γεγονότων βάσει τών προφυτειών. Καί κάτι τελευταίον, ασπούμε ότι δέν υπήρχε Αποκάλυψη που θά ΕΙΜΑΣΤΑΝ ακόμη περισσότερον απληροφόρητοι, καί δέν υπήρχαν οί άλλες πληροφορίες, προφυτικές καί συνωμοσιολογικές τών ερευνητών οπού κατασκοπεύουν τούς συνωμότες τής συναγωγής τού σατανά όπως ΜΑΣ αναφέρει Ό Χριστός στήν αρχή τής Αποκάλυψη στό κεφ. γιά τήν εκκλησία τής Φιλαδέλφειας (δέν επέλεξε τυχαία νά τό πεί στήν λέξη φιλία αδελφική, ήτοι Ό Χριστός φίλος στούς αδελφούς Τού καί ότι καί εμείς πρέπει νά είμαστε φίλοι μέ αδελφικότητα ανά μεταξύ ΜΑΣ!) ΜΑΣ ενημερώνει γιά τήν μία καί μοναδική οργάνωση η οποία θά ιδρύσει χιλιάδες υποργανώσεις από τήν οικονομία έως τόν στρατό καί από τίς μυστικές σατανικές τελετές πόσης ανδρενοχρωμίου από σφαγμένα παιδιά έως τίς κοινωνικές καί πολιτισμικές μόδες, κόμματα, απαιτήσεις κ.τ.λ. θά προσπαθήσει νά παγιδεύσει τήν ανθρωπότητα. Καί επιβεβαιώνεται από τά απόρρητα πρωτόκολλα τής Σιών πρίν 200 έτη, τόν εμβολιασμόν ασθενειών στό 10ον κεφ. καί άλλα αίσχιστα, έχετε ακόμη χρόνο νά διαβάσετε καί συγκρίνετε τήν Αποκάλυψη καί τά Πρωτόκολλα τής Σιών.

Τό ότι θά πλανηθούν πολλοί καί μεταξύ αυτών κληρικοί καί επίλεκτοι τής Εκκλησίας είναι προφυτευμένο. Ότι οί χαραγμένοι παπάδες θά αρχίζουν τό Ευλογητός Ό Θεός καί θά αρχίζουν νά καγχανίζουν δαίμονες από τούς τοίχους μέ τίς αγιογραφίες επειδή υπόκυψαν στό Αντίχριστο χάραγμα… Η απόφαση είναι δική σάς…

Προσωπική μού άποψη είναι πώς ό,τι καί νά σάς προσφέρουν οί Αντίχριστοι, Αντίθεοι, οί έχοντες θρησκεία η οποία αναφέρει ότι πάς μή εβραίος κτήνος, δηλαδή η θρησκεία η οποία επιτρέπει κάθε έγκλημα εναντίον τών μή εβραίων ή σατανιστών ψευδοεβραίων κατακρίβειαν πείτε ΟΧΙ διότι είναι παγίδα! Καί τήν περιουσία «τούς» νά σάς προσφέρουν είναι παγίδα! Πώς μπορεί άνθρωπος Χριστιανός ή καλοπροαίρετος νά εμπιστεύεται ανθρώπους που έχουν στήσει όλους τούς πολέμους; Πώς μπορείς νά εμπιστεύεσαι πρόεδρο που έλεγε δέν θά κάνει κούρεμα καταθέσεων καί τό έκανε σέ μία εβδομάδα από τήν εκλογή τού; Πώς μπορείτε νά εμπιστεύεστε «αυτούς» που σάς δυστύχησαν μέ τά χρηματιστήρια, τούς νεοτερισμούς τής ψευδοπροόδου, τά τραπεζικά καταχρεωτικά κόλπα καί τόσα άλλα; Πώς μπορείς νά εμπιστευτείς «αυτούς» που πρόδωσαν τίς πατρίδες «τούς» καί τίς θρησκείες «τούς» διαχρονικώς; Μήπως εμπιστεύεσαι τόν Τσίπρα μέ τήν Μακεδονία ή τόν Μητσοτάκη μέ όλα όσα έλεγε καί λέγει καί μέ τήν πολιτική ιστορία τής οικογένειας «τού»;…

Σού συνστήνω ανεπιφύλακτα νά παρακολουθήσει τήν νορβηγική ταινεία τού 2020 μ.Χ. Kataver (Cataver) μέ άλλη ματιά, μ’ εκείνη που θέλει νά σού προδώσει ό σεναριογράφος καί ό σκηνοθέτης…, δι’ όσα σού έγιναν καί όσα θά σού γίνουν…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Share this post