Μία απορία. Διατί η Ρωσσία αφήνει νά εξοπλίζονται οί Ουκρανοί μέ εισαγωγές όπλων; Αδυναμία ή δύναμη;…

Μία απορία. Διατί η Ρωσσία αφήνει νά εξοπλίζονται οί Ουκρανοί μέ εισαγωγές όπλων; Αδυναμία ή δύναμη;…

Μία απορία. Διατί η Ρωσσία αφήνει νά εξοπλίζονται οί Ουκρανοί μέ εισαγωγές όπλων; Αδυναμία ή δύναμη;…

Αδυνατεί η Ρωσσία νά ελέγξει καταστρεπτικώς κάθε όπλον όπου εισάγεται εντός Ουκρανίας από τό ΝΑτο;…

Είναι απασχολημένος ό στρατός;…

Είναι αδυναμία καί αποσύνθεση ισχύος τής Ρωσσίας;…

Μπλοφάρει;…

Είναι δύναμη διότι κρύβει τίς δυνάμεις καί τίς προθέσεις τής καί συνάμα βλέπει τήν αποτελεσματικότητα τών Δυτικών όπλων; Άλλωστε ό Πούτιν είπε ότι από αυτόν τόν πόλεμον θά γεννηθούν στρατάρχες, ταξίαρχοι, συνταγματάρχες!…

Είναι διά νά μήν εμποδίζεται η ίδια νά τοποθετεί πυραύλους σέ Κούβα, Νικαράγουα, καί αλλού σ’ εκείνα τά μέρη;…

Βαστάει χαμηλούς τόνους καί αιφνίς θά κτυπήσει μέ ανελέητα υπερόπλα;…

Είναι σέ συμπαιγνία καί συνωμοσία μέ τούς Σατανοεβραιοδυτικούς;…

Είναι πολλά απ’ αυτά καί θά εξεγελάσει τούς δήθεν συνωμότες καί συμπαίκτες τής;…

Πάντως ό νέος τουρισμός θά είναι ό πόλεμος &… . …η νέα αγορά καί κατανάλωση η πείνα καί πενία τέχνες κατεργάζεται!… Οί δέ καινούργιες «καλλιτεχνικές» διεθνείς υπερεπιτυχίες θά είναι τ’ αστέρια τού BADWOOD τών ασθενοεπιδημιών καί χυμειοεπιδημιών…

Ιησούς Χριστός ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί δαίμων καί ού φοβηθήσομαι κακά!…

Παναγιώτης Δίας

Share this post