Μίλησε ό Ρ. Τράμπ πέθανε σέ μία εβδομάδα. Μίλησε Κένετυ σέ μερικές ημέρες χάθηκαν συγγενείς τού. Νά τί νέο λέγει ό Ν. Τράμπ καί τί σημαίνει η λέξη Σίμψωνς.

Μίλησε ό Ρ. Τράμπ πέθανε σέ μία εβδομάδα. Μίλησε Κένετυ σέ μερικές ημέρες χάθηκαν συγγενείς τού. Νά τί νέο λέγει ό Ν. Τράμπ καί τί σημαίνει η λέξη Σίμψωνς.

Μίλησε ό Ρ. Τράμπ πέθανε σέ μία εβδομάδα. Μίλησε Κκένετυ σέ μερικές ημέρες χάθηκαν συγγενείς τού. Νά τί νέο λέγει ό Ν. Τράμπ καί τί σημαίνει η λέξη Σίμψωνς. ΒΙΝΤΕΟ

Μίλησε ό Ρόμπερτ Τράμπ καί σέ μία εβδομάδα πέθανε. Μίλησε ό Κκένετυ καί σέ μερικές ημέρες χάθηκαν συγγενείς τού στό πέλαγος. Σκεπτείτε τό, τί δήλωσε ό Ν. Τράμπ… η τρέλλα λέγει τήν αλήθεια….. Τί σημαίνει Σίμψωνς….ΒΙΝΤΕΟ

Όταν μιλάς γιά τόν Μπίλλυ τόν Γκέητς πεθαίνεις…. ουσιαστικά πεθαίνεις επειδή μίλησες γιά ισχυρότερους τής σιώνας καί τό κανονίζουν νά φαίνεται ότι πεθαίνεις γιά τόν Βασιλάκη…. Έρχεται ό Μuskας τώρα τής σιώνας ισχυρότερος στρατιώτης….

Η σιώνα θέλει τώρα τήν άλλη κλίκα τής ψευδοδημοκρατίας είς τήν εξουσία…

Μίλησε ό Ρόμπερτ Τράμπ καί σέ μία εβδομάδα πέθανε. Μίλησε ό Κκένετυ λίγους μήνες πρίν καί σέ μερικές ημέρες χάθηκαν συγγενείς τού στό πέλαγος. Σκεπτείτε τό, τί δήλωσε ό Ντόναλτ Τράμπ… η τρέλλα λέγει τήν αλήθεια…..

Παροιμία: «από μικρό κι’ από τρελλό μαθαίνεις τήν αλήθεια»…..

Θά φάνε καί τόν Τράμπα;…..

Είναι μέσα είς τό κόλπον ό Τράμπας όπως πολλοί προέβαιναν σέ εθελούσιες ανθρωποθυσιάσεις τούς επειδή ήσαν υπνωτισμένοι καί «πατριώτες» τού πατροδαιμονισμού;…. δι’ εναγισμόν = εξευμενισμόν, δήθεν;…..

Θά σκοτώσουν καί τόν Τράμπα όπως προβλέπουν οί Σίμψωνς, εδώ που τά λέμε η λέξη αυτή τυχαία, θυμίζει τούς Σιμήτες = Σίμ+ψωνς = Σιμ+ητες καί τόν Σίμ, τυχαία, όλα τυχαία, τυχαίες καί οί λέξεις διά τούς ασυμπτωματικούς συμπτωσιολόγους οίτινες δέν λαμβάνουν έν συνειδήσει τά συμπτώματα τής προειδοποίησης τής αλήθειας ήτις έρχεται, τής σκιάς όπου ρίχνεται πρίν ακολουθήσουν απτά τά αποτελέσματα….

Απολαύσετε τόν Τράμπα νά τραμπάρει ποίους.;;;;;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

 

Share this post