Μαζική παράνοια. Η πανώλη τού 1666 μ.Χ. τού Λονδίνου ήταν στημένη; Τότες μάς κήρυξαν νεκρούς έν θαλάττι. Μέ τόν κορωνοϊον μολυσμένα σκάφη/εμπορεύματα που πρέπει νά εξοντωθούν…

Μαζική παράνοια. Η πανώλη τού 1666 μ.Χ. τού Λονδίνου ήταν στημένη; Τότες μάς κήρυξαν νεκρούς έν θαλάττι. Μέ τόν κορωνοϊον μολυσμένα σκάφη/εμπορεύματα που πρέπει νά εξοντωθούν…

Μαζική παράνοια. Η πανώλη τού 1666 μ.Χ. τού Λονδίνου ήταν στημένη; Τότες μάς κήρυξαν νεκρούς έν θαλάττι. Μέ τόν κορωνοϊον μολυσμένα σκάφη/εμπορεύματα που πρέπει νά εξοντωθούν…

Μία χρονολογία σημαδιακή. Θερισμός ζωών από τήν μαύρη πανώλη καί μεγάλες πυρκαίαις! Πάντοτε μισούσα αυτήν τήν ιστορία καί μού θύμιζε τόν Νέρωνα που έκαψε τήν Ρώμη διά νά κάνει χάζι καί νά ενοχοποιήσει άλλους, ενώ συνάμα πτωχοποίησε τούς λοιπούς αριστοκράτες, τουλάχιστον έχασαν τίς χλιδάτες οικίες τούς…

Ό αριθμός 1666 εκτός τού περιέχει τό 666 μέ τό 1 ώς 6 είς τήν εβραϊκή γραμματοσειρά σημαίνει 6666 = όσοι οί στίχοι τού Κορανίου. Τό Κοράνιον είναι η θρησκεία που έγκρινε ώς παγκόσμια ό Χίτλερ. Τό I pet goat III = 6 pet goat 666 = 6666 καί έν τέλει μάς αναφέρει παγκόσμια ειρήνη υπό Ισλάμ… Τυχαία συνδεδεμένα όλ’ αυτά;…

Ήταν τυχαίον γεγονός η μαύρη πανώλη καί οί μεγάλες πυρκαίαις που εξολόθρευσουν τούς Λονδρέζους καί άλλους ή ήταν μία θυσία είς τόν σατανά ώστε νά τούς παραχωρήσει τήν αξίωση ότι όλοι είναι νεκροί, χαμένοι έν θαλάσσι, σκάφη, εμπορεύματα που πλέουν χαμένα ή έρχονται είς τήν αποβάθρα = doc/dock ώς σκάφη εμπορεύματα καί υπόκεινται είς τόν νόμον τού Ναυαρχείου ήτοι Ναυτικού Δικαίου; Από τό doc τό doctor διά κάποιους. Παρατηρώ επίσης dog είς τήν dock, που τόν έφερε τό currenc = ρεύμα εξού καί currency = νόμισμα διότι τά προϊόντα ήτοι εσύ, η ζάκχαρη, ό πίθηκος πιστώνονται σέ χρήμα είς τά μυστικά κατεμπιστεύματα = trust = εμπιστοσύνες επ’ όρκων μαφιόζικων εξού καί in God we trust ή Trust we Dog in!  Currence = τρέξιμον = currens = τρέχεις currense = νόμισμα = carry = μεταφέρω = car = κάρον, όχημα, αυτοκίνητον σώμα ή μηχάνημα ή πράγμα = cargo φορτίον = car go = είσαι φορτιόν που κινείται, ταξειδεύει, οδηγεί, οδηγείται, αυτοδηγείται, αυτοδηγεί, ήτοι σκάφος χαμένον που μεταφέρει ώς γαείδαρος βαρβάτος νόμισμα/χρήμα = currency είς τό Ναυαρχείον που είναι οί μυστικές ιδιωτικές πονηρές εταιρείες καί σύ μία εταιρεία που τούς ανήκει, άν καί δέν αυτοκαλούνται εταιρείες αλλά trust ήτοι τό άλλον καί κομψόν όνομα τής πονηρής συνωμοσίας = cunning conspiracy = οπλική, ενοπλική, διοπλική, gunning = gun+n+ing con+spiracy συν+σπίρασυ = συν+σπείρωση!… Άρα η λέξη συνωμοσία αγγλιστί είναι η ελληνική συνσπείρωση καί συν+ωμοσία σημαίνει συνορκομωσία, π.χ. ό στρατιωτικός όρκος τών νεοσύλλεκτων είναι συνωμοσία. Η συνσπείρωση απαιτεί συνώμοση = συνόρκωση όπως σέ μαφία ή σέ ιερόν αγώνα όπως τής Ε.Ο.Κ.Α. καί Ελληνικής Επαναστάσεως! Πώς τό gun από τήν κάννη έγινε cun θά μπορέσετε νά τό απορρίψετε, εάν απορρίψετε πώς τό super έγινε καί hyper αμότερα από τό πρόθεμα υπέρ καί τό king αρχίζει από k ενώ τό queen από q ενώ αμφότερα προφέρονται μέ κάππα ήτοι κκίνγκ καί κκουήν… Μία πληροφορία διά τά ανωτέρω, λατινιστί τό φορτίον καλείται onus = όνους = όνος καί η παροιμία λέγει: «αυτός δουλεύει – από τό δουλεία – όπως τόν γαείδαρον», ενώ τό on επάνω καί τό us = εμάς = εμas = εμus = φορτίον on us που είμαστε τά σκάφη καί τά εμπορεύματα βάσει τού Απάνθρωπου Εγκληματικού Trust τού Ναυτικού Δικαίου καί true = αλήθεια είς τά αγγλικά αλλά όχι μέ τήν έννοια τήν Ελληνική ώς Άλ ήθος καί α+λήθη/λήθεια, ώς «έντιμη» κατεμπιστευματοδοχία καί «τιμιότητα» μεταξύ τών μελών είτε ατιμάζουν είτε δέν ατιμάζουν είς τό κάθετι. Είδατε ανωτέρω πώς τό onus προέρχεται από δύο ελληνικές καταβολές βάσει τού Νόμου τής Πέραν τής Μίας Καταγωγής τών Λέξεων… Τό Trust κατέχει καί διαχειρίζεται true εμπορεύματα που πιστώνωνται μέ κάθε γέννηση πράγματος, ζώου, φυτού, ανθρώπου μέ αξία χρήματος/currency… Αυτή είναι η σωστή νομική δικηγορική εννοιολογία που πρέπει νά δικάσει δικαστές, δικηγόρους, νομοθέτες. Legislation = Legis Lation = Λέγεις/Λόγος Λατώ/Λάκτισμα = Νομοθεσία αγγλιστί…. έστω καί εάν δέν πιστεύετε ότι τό lation δέν είναι απλά μία τυχαία καταληκτική εκφορά τών λέξεων τής Αγγλίας…  Σάς είπα δύο φορές διά τήν δαιμονισμένη Ουκρανέζα που χωρίς νά γνωρίζει αγγλικά όταν ερώτησα τους συνοδούς τής έξ’ αποστάσεως που δέν άκουε καί ψιθυριστώς εάν γνωρίζει αγγλικά, μού απάντησε μέ ανδρική βραχνή μουγκριστή φωνή: «I make the English language». Τό Αγγλία τό ερμηνεύω ώς «εγγύς λάνδη/γή» ιστάμενοι είς τήν Βρεττάνη τής Γαλλίας, ένας γέρος φίλος είπε: «είναι από τό ugly = άγγλοι» = άγλυκοι, γλειώδεις, άνευ αίγλης, aglyκος uglyκος άνθρωπος… Αυτά είναι τά Συνθετικά καί προταυτοποιημένα τών λέξεων καί τών Γλωσσών, όπως καί τών πράξεων ανά μεταξύ τών Αριθμών καί τών άλλων Μαθηματικών… Langu+age = Lung+u+age, οπωσδήποτε η προφορά τών λέξεων έχει κάποια σχέση μέ τήν αναπνοή άρα τέ καί μέ τούς πνεύμονες, άλλωστε ό ήχος είναι πνεύμα καί δέν υπάρχει χωρίς τήν εισπνοή καί εκπνοή τών πνευμόνων ήτοι εκεί οπού εισέρχεται η πνοή, τό πνεύμα καί απ’ εκεί αρχίζουν όλων τών ειδών οί πνευματικοί διαλογισμοί, είτε υπερβατικοί είτε ψευδοϋπερβατικοί, είτε καθημερινοί, ανά είδος, αντίληψη, είδος πνεύματος… Τό δέ age είς τήν Γλώσσα υποδηλώνει αρχαιότητα, χρονικόν, καταγωγή τής Γλώσσας καί μετάλλαξης τής…

Τί σχέση όλα αυτά μέ τά έτη 1666, 2019, 2022, 2023 μ.Χ.; Συμπληρωματικοί νόμοι τού 1666 μέ τούς Certifi+gate Of Vacci nation Inter national Data ή Itentity/Οντότητα ή Itentidy/Ιδεολογία Data ή Govid = Government ID-19… 2019-1666=353=11, θυμάστε που διαφήμιζαν τά γεγονότα μέ τόν αριθμόν 11 τό 2019;… 11 σημαίνει καί πράξη/act 2 = II = 11… = 66 συνάμα… Κάτι παρόμοιον είχε γίνει καί τό 1066 μ.Χ. είς τήν Αγγλία καί μπορεί νά αναφερθούμε είς έτερον άρθρον…  

Βάσει τού Ναυτικού Δικαίου τούς είσαι εμπόρευμα μέσα σέ μία αποθήκη τούς ή πολλές αποθήκες τούς σέ λιμένα ή σέ πλοία… Εντός τών αποθηκών καί πλοίων υπάρχει δημοκρατία ανά μεταξύ τών εμπορευμάτων, δούλων, χαμένων είς τήν θάλασσα, αλλά η δημοκρατία αυτή είναι υπό μίας δικτατορίας, ολιγαρχίας/Trust, ολοκληρωτισμού, τυραννίας… Καί ό,τι αποφασίσουν αυτές τό παθαίνει η δημοκρατία καί οί δημοκράτες!…

Τό 1666 μ.Χ. αποφάσισαν ότι είσαι νεκρός χαμένος είς τήν θάλασσα. Τό 2019 μ.Χ. αποφάσισαν νά αδειάσουν χώρους είς τίς αποθήκες καί τά πλοία, πετώντας κυριολεκτικώς είς τίς θάλασσες ό,τι αποφασίσουν ότι τούς είναι άχρηστον!… Λόγω τής αξίας τών ρομπότς καί λόγω τού ότι τούς συναρωγήσαμε νά αποκτήσουν τά πάντα, δέν χρειάζονται πλέον τόσους πολλούς δούλους είς τήν μορφή οπού γεννούνται, αλλά μηχανικούς = ρομποτικούς καί μεταλλαγμένους = εμβλακωμένους καί ημιρομποτικούς!… Οί βλάσφημοι λίθοι τής Γεωργίας τών Η.Π.Α. τά λένε μέ παρρησία.

Διάβασε τί λένε αυτοί οί συμφεροντολογικοί φαντασιόπληκτοι νόμοι:

Βατικανό Cestui Que Vie- ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΩΣ ΝΕΚΡΟ-ΔΟΥΛΟ!!

Η ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΕΠΙΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΣΤΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΤΡΕΧΟΥΝ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

μεταφραση: Γεωργία Βαγενά

Βήμα 1α. Κατανόηση του Cestui Que Vie Act 1666 Ύπαρξη ΖωήςCestui Que Vie

Λονδίνο 1666, κατά τη διάρκεια της μαύρης πανώλης και των μεγάλων πυρκαγιών του Λονδίνου, με βούλα του Πάπα το Κοινοβούλιο θέσπισε μια πράξη πίσω από κλειστές πόρτες, που ονομάζεται Cestui Que Vie Act 1666.
Η πράξη που συζητήθηκε ήταν να υποκαταστήσει τα δικαιώματα των ανδρών και των γυναικών, δηλαδή όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες δηλώθηκαν νεκροί, ότι χάθηκαν στη θάλασσα / πέρα ​​από τη θάλασσα. (που λειτουργούν στο νόμο του Ναυαρχείου, ναυτικό νόμο, το δίκαιο της θάλασσας,  χαμένοι στη θάλασσα).
Το κράτος (Λονδίνο) ανέλαβε την κηδεμονία όλων και της περιουσίας τους σε ένα TRUST. To κράτος έγινε ο διαχειριστής / σύζυγος που κατέχει όλους τους τίτλους στους ανθρώπους και την περιουσία, μέχρι να επιστρέψει κάποιος ζωντανός για να διεκδικήσει αυτούς τους τίτλους, μπορεί επίσης να ζητήσει αποζημίωση.

 

Όταν χρησιμοποιούνται CAPITAL ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα οπουδήποτε σε ένα όνομα, αυτό πάντα αναφέρεται σε μια νομική οντότητα / μυθοπλασία, Εταιρεία ή Corporation χωρίς εξαιρέσεις. π.χ. John DOE ή Doe JANE.

1) CEST TUI QUE TRUST: (προφέρεται setakay) κοινός όρος στη Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία
2) STRAWMAN (ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ): κοινός όρος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή στον Καναδά.

Πρόκειται για νομικές οντότητες / μυθοπλασία που δημιουργήθηκαν και ανήκουν στην κυβέρνηση που τις δημιούργησε. Είναι σαν να κατέχετε ένα μερίδιο στο χρηματιστήριο, μπορείτε να είστε κάτοχος μετοχής … αλλά εξακολουθεί να είναι μέρος του Χρηματιστηρίου (Stock).

 

Από νομική άποψη, θεωρούμαστε ότι είμαστε μια μυθοπλασία, μια έννοια ή μια ιδέα που εκφράζεται ως ένα όνομα, ένα σύμβολο. Αυτό το νομικό πρόσωπο δεν έχει συνείδησηΕίναι νομικό πρόσωπο, ENS LEGIS, ένα όνομα / μια λέξη γραμμένη σε ένα κομμάτι χαρτί. Αυτό έρχεται από παλιά πίσω στο 1666, το Λονδίνο είναι ανεξάρτητο κράτος, όπως και το Βατικανό είναι ανεξάρτητο κράτος, ακριβώς όπως το WashingtonDC είναι ένα ανεξάρτητο πόλη κράτος

 

Το Στέμμα (the Crown) είναι μια μη εταιρική ένωση (unincorporated association).
Γιατί μη εταιρική? Είναι ιδιωτικό.
Το μπαρ του ναού (temple bar) βρίσκεται στο Λονδίνο, κάθε δικηγόρος που καλείται στο “μπαρ” ορκίζεται υπακοή στη γραμμή του ναού. Δεν μπορεί να αποκαλείται δικηγόρος χωρίς να έχει ορκιστεί αυτή την υπακοή.

 

Όταν κάηκε το Λονδίνο, συνέβη η υποκατάσταση των δικαιωμάτων των ανδρών και των γυναικών. H υπεύθυνη πράξη πέρασε … Η πράξη CQV 1666 σήμαινε ότι όλοι οι άνδρες και οι τις γυναίκες του Ηνωμένου Βασιλείου κηρύχτηκαν νεκροί και χάθηκαν πέρα ​​από τις θάλασσες. Το κράτος πήρε όλων των ανθρώπων την ιδιοκτησία σε ένα TRUST. Το κράτος παίρνει τον έλεγχο μέχρι κάποιος ζωντανός άνθρωπος άρρεν ή θήλυ να επιστρέψει και να διεκδικήσει τους τίτλους του αποδεικνύοντας ότι είναι ζωντανός και να διεκδικήσει τις ζημίες που έχει υποστεί.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρειάζεστε πάντα εκπροσώπηση όταν συμμετέχετε σε νομικά θέματα, επειδή είστε νεκροί.

 

Η νομική μυθοπλασία είναι ένα συμβόλαιο σε χαρτί, ένα κτήμα σε TRUST . Όταν παίρνετε ένα λογαριασμό ή μια κλήση από το δικαστήριο είναι πάντοτε με κεφαλαία γράμματα, παρόμοια με τις πέτρινες τάφους στα νεκροταφεία. Τα κεφαλαία γράμματα σημαίνουν θάνατο (δείτε πώς δαιμονολόγησαν την κεφαλαιογράμματη γραφή). Γράφουν στη νεκρή νομική μυθοπλασία. Η νομική φαντασία δημιουργήθηκε όταν κάποιος ενημέρωσε την κυβέρνηση ότι υπήρχε ένα νέο σκάφος στην πόλη, με βάση τη γέννησή σας.
Τα Πιστοποιητικά Γέννησης μας εκδίδονται από τον DOC ΓΙΑΤΡΟ, Έγγραφο, ακριβώς όπως τα πλοία δίνουν θέση Πιστοποιητικά στην DOC αποβάθραΠρόκειται για εμπόριο. Προερχόμαστε από τα νερά της μητέρας μας. Η μητέρα σας έχει ένα κανάλι γέννησης σαν ένα πλοίο. Το πλοίο κινείται προς το current ρεύμα της θάλασσας όπως κινούμαστε από το currency νόμισμα.
Όλες αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με το πώς το ευρύ κοινό εξακολουθεί να είναι νομικά συνδεδεμένο με τον Νόμο για το Ναυτικό Ναυαρχείο. Μέσα από αυτό το παλαιό νομικό κατασκεύασμα μπορούν να μας ελέγχουν εύκολα και να μας εξαπατούν. Το να μάθουμε την νομικής μας μυθοπλασία βοηθά να την ξεκλειδώσουμε εμείς οι ίδιοι. Διαφορετικά, είμαστε απλώς άδεια σκάφη που επιπλέουν στη θάλασσα ως εμπορεύματα.
Οι γονείς εξαπατώνται να καταχωρούν (register) τη γέννηση των μωρών τους.

Περί το 1837 οι πράξεις γεννήσεων, θανάτων και γάμων καθιερώθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Ηνωμένο Βασίλειο εγκαθιδρύθηκε η θέση του Γενικού Γραμματέα. Η δουλειά του ήταν να συγκεντρώσει όλα τα δεδομένα από τις εκκλησίες που κατείχαν τα αρχεία της γέννησης.

Regis – από τη βασίλισσα ή το στέμμα. Όλοι οι άνθρωποι θεωρούνται ότι είναι υπό την επίβλεψη -κηδεμονία του “Στέμματος” Αυτό επιτρέπει στους ανθρώπους να λειτουργούν στο εμπόριο και να αποδέχονται τα οφέλη που παρέχονται από το κράτος.
Πρέπει να καταλάβουμε ποιοι είμαστε ως άνδρες και γυναίκες και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το σύστημα. Ο Δήμος του Λονδίνου είναι ένα κέντρο αγορών όπου οι έμποροι εργάζονται. Τότε υπάρχει Εμπορικό Δίκαιο. Προέρχεται από το Νόμο του Ναυαρχείου. Κοιτάξτε τα σύμβολα στα δικαστήρια της πόλης που σχετίζονται με το ναυαρχείο.
Έτσι, όπου υπάρχει εμπόριο και χρήματα, υπάρχει επίσης “δικαιοσύνη” και “βλάβη”.
Πρέπει να καταλάβετε την πτώχευση πριν καταλάβετε τι κάνει το δικαστικό σώμα.
Έχουμε αποδεχτεί την αξίωση να δεχτούμε «κλήτευση», αλλά ΜΟΝΟ οι νεκροί μπορούν να κληθούν. Υπάρχει η υποχρέωση αποδοχής οποιασδήποτε ευθύνης έχει δημιουργηθεί.

Δημόσια λειτουργούμε σε πτώχευση και λαμβάνουμε παροχές.

 

Αναστολή Δικαιωμάτων και Διαφθορά
Cestui Que Vie Trust
Canon 2036 – ΒΑΤΙΚΑΝΟ

Ένα Cestui Que VieTrust, επίσης γνωστό αργότερα ως “Fide Commissary Trust ” και αργότερα πάλι ως ένα “Foreign Situs trust” και επίσης γνωστό ως μια μορφή “μυστικού trust είναι μια φανταστική έννοια είναι ένα προσωρινό διαδοχικό trust, που δημιουργήθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της Βασιλείας του Henry VIII της Αγγλίας μέσω του νόμου Cestui Que Vie του 1540 και που ανανεώθηκε από τον Charles II μέσω του νόμου Cestui Que Vie του 1666 όπου μια περιουσία μπορεί να επιρρεαστει προς όφελος ενός ή περισσότερων προσώπων που θεωρούνται χαμένα ή εγκαταλείφθηκαν σε “θάλασσα” και ως εκ τούτου υποτίθεται / θεωρείται “νεκρός” μετά από επτά (7) χρόνια. Προστέθηκαν και άλλα τεκμήρια βάσει των οποίων μπορεί να διαμορφωθεί ένα τέτοιο trust σε μεταγενέστερα καταστατικά να συμπεριλάβουν τους πτωχεύσαντες, ανηλίκους, τους ανίκανους, τις υποθήκες και τις ιδιωτικές εταιρείες.

Canon 2037

Ο αρχικός σκοπός και η λειτουργία ενός Cestui Qu (Vie) trast ήταν να σχηματίσουν ένα προσωρινό Estate κτήμα προς όφελος άλλου επειδή σε μερικές περιπτώσεις, η κατάσταση ή η κατάσταση της σχέσης δεν τους επέτρεψαν να διεκδικήσουν την καταστασή τους ως ζωντανοί, ότι είναι αρμόδιοι και μπορούν να παρίστανται ενώπιον αρμόδιας αρχής. Ως εκ τούτου, οποιοιδήποτε ισχυρισμοί, ιστορικό, καταστατικά ή επιχειρήματα που παρεκκλίνουν όσον αφορά την προέλευση και λειτουργία ενός Cestui Que (Vie) Trust όπως προβλέπεται από αυτούς τους κανόνες είναι ψευδείς και αυτόματα άκυρη. Ενα Cestui Que (VieTrust μπορεί να υπάρχει μόνο για εβδομήντα (70) χρόνια που είναι και η παραδοσιακή αποδεκτή ” ζωή ” προσδοκία ζωής του κτήματος (estate)

Canon 2039

Καθώς δημιουργούνται όλα τα trust Cestui Que (Vie) με βάση ένα ή περισσότερα τεκμήρια για τον αρχικό σκοπό και τη λειτουργία του, δεν μπορεί να δημιουργηθεί ένα τέτοιο trust εάν δεν υπάρχουν αυτά τα τεκμήρια που μπορούν να αποδειχθούν.

Canon 2042 

Το 1534, πριν από την 1η Πράξη Cestui Que Vie (1540), ο Henry VIII κήρυξε τον πρώτο Cestui Que Vie τύπου estate περιουσία με την Πράξη Supremecy που δημιουργήθηκε το estate Κτήμα του Στέμματος. Το 1604, εβδομήντα (70) χρόνια αργότερα, τροποποιήθηκε από τον James I της Αγγλίας το κτήμα ως Ένωση Στεφάνου (Union of Crowns). Μέχρι τον 18ο αιώνα, η Crown Κορώνα θεωρήθηκε ως εταιρεία. Ωστόσο, από την αρχή του 19ου αιώνα γύρω στο 1814 και μετά την πτώχευση της εταιρείας (1814/15), έγινε η πλήρως ιδιωτική Crown Corporation που ελέγχεται από τον ευρωπαϊκό ιδιωτικό τραπεζίτη και τις τραπεζικές οικογένειες.

Canon 2043

Από το 1581, υπήρξε μια δεύτερη σειρά του Cestui Que Vie Estates σχετικά με την περιουσία των “προσώπων” και των δικαιωμάτων που μετανάστευσαν στις United states Ηνωμένες Πολιτείες οι διοικητικες πράξεις περιλαμβανουν:

Το 1651 ο νόμος για τον διακανονισμό της Ιρλανδίας 1651-52 που εισήγαγε

Canon 2044

Από το 1591, υπήρξε μια τρίτη σειρά από το Cestui Que Vie Estates που αφορούσε την ιδιοκτησία της «ψυχής» και των εκκλησιαστικών δικαιωμάτων που μετανάστευσαν στις Ηνωμένες πολιτείες οι διοικητικές πράξεις περιλαμβάνουν:
(i) το 1661 η πράξη του διακανονισμού 1661-62 · και
(ii) Το 1871 ο νόμος του District of Columbia 1871, και
(iii) Το 1941 ο νόμος Lend Lease Act 1941.

Canon 2045

Απο το 1815 και την πτώχευση του Crown Στέμματος και της Τράπεζας της Αγγλίας –Bank of England -από τους Rothschilds, για πρώτη φορά, τα Cestui Que Vie Trusts του Ηνωμένου Βασιλείου έγιναν περιουσιακά στοιχεία που τοποθετήθηκαν σε ιδιωτικές τράπεζες και ουσιαστικά έγιναν “ιδιωτικές εταιρείες” ή “Fide Commissary Trusts” που διοικούνται από επιτρόπους (κηδεμόνες). Από 1835 και το νόμο Wills, αυτά τα ιδιωτικά καταπιστεύματα θεωρούνται επίσης “μυστικά”
Καταπιστεύματα “των οποίων η ύπαρξη δεν χρειάζεται να αποκαλυφθεί.

Canon2046 

Από το 1917/18 με τη θέσπιση του νόμου περί καταπακτών και της διαπραγμάτευσης με το νόμο Enemy Act στις Ηνωμένες Πολιτείες και μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου, οι πολίτες της Κοινοπολιτείας και των Ηνωμένων Πολιτειών μετατράπηκαν σε “εχθρούς του κράτους και “ εξωγήινοι ” που με τη σειρά τους μετατράπηκαν σε”Fide Commissary “ιδιωτικά μυστικά trust «ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ Σίτου» “Foreign Situs” (Private InternationalTrusts.

Canon 2047

Το 1931, η Roman Cult, γνωστή και ως Βατικανό, δημιούργησε την Τράπεζα Διεθνών διακανονισμών για τον έλεγχο της ιδιοκτησίας των συνδεδεμένων ιδιωτικών κεντρικών τραπεζών σε όλο τον κόσμο. Με τη σκόπιμη πτώχευση των περισσότερων χώρων, οι ιδιωτικές κεντρικές τράπεζες εγκαταστάθηκαν ως διαχειριστές και σε παγκόσμιο επίπεδο και το σύστημα Travelui Que Vie / Foreign Situs Trust εφαρμόστηκε από το 1933 και μετά.

Canon 2048

Από το 1933 (έτος πτώχευσης εφτά 7 Δυτικών χωρών από την FED), όταν ένα παιδί γεννιέται σε ένα κράτος ( Estate ) κάτω από το ρωμαϊκό δίκαιο , τρία (3) ιδρύματα Cestui Que (Vie) δημιουργούνται βάσει ορισμένων τεκμηρίων, ειδικά σχεδιασμένο να αρνείται στο παιδί για πάντα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα Δικαιώματα ως Ελεύθερο Πρόσωπο και οποιαδήποτε Δικαιώματα καθιστώντας το ως άνδρα και γυναίκα χειρότερο και υποδεέστερο από ένα πλάσμα ή ένα ζώο, με την διεκδίκηση και κατοχή της Ψυχής ή του Πνεύματός του.

Canon 2050

Από το 1933όταν γεννιέται ένα παιδί , οι εκτελεστές ή οι διαχειριστές του higher Estate, εν γνώσει τους και αποφασιστικά διεκδικούν το μωρό ως “chattel to the Estate” κινητή περιουσία του κράτους.

Στη συνέχεια, δημιουργείται συμβόλαιο για το σκλαβωμένο μωρό προς τιμήν της αρχαίας παράδοσης σφραγίζοντας με μελάνι το αποτύπωμα του ποδιού στο ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ γεννήσεως του μωρού την στιγμή της γέννησης , ή μια σταγόνα του αίματος του, την ίδια στιγμή που εξαπατούν τους γονείς να υπογράψουν και να προσυπογράψουν τις δόλιες νομικές έννοιες στο ΑΡΧΕΙΟ γέννησης. Αυτό το το πιστοποιητικο γέννησης ως promissory note τραπεζογραμμάτιο μετατρέπεται σε δολάριο που πωλείται στην τράπεζα ιδιωτικών αποθεματικών του Κράτους και στη συνέχεια μεταφέρεται σε ένα δεύτερο και ξεχωριστό Cestui Que (VieTrust ανά παιδί που ανήκει στην τράπεζα. Μόλις το τραπεζογραμματιο φτάσει στην ωρίμανση και η τράπεζα μην μπορώντας να «αρπάξει» το παιδί σκλάβο, μια ναυτική εμπράγματη ασφάλεια εκδίδεται για να «διασώσει» το χαμένο περιουσιακό στοιχείο (παιδι σκλαβος) η οποια εμπραγματη ασφαλεια αποτιμάται από μόνη της ως νόμισμα
εκδοθείσα εν σειρά αντι της εταιρείας 
Cestui Que (VieTrust.

Canon 2052 

Τα τρία (3) Cestui Que Vie Trusts αποτελούν συγκεκριμένη άρνηση των δικαιωμάτων στην πραγματική Ιδιοκτησία , την Προσωπική Ιδιοκτησία και την Εκκλησιαστική Ιδιοκτησία για τους περισσότερους άντρες και γυναίκες, αντιστοιχώντας ακριβώς στις τρεις μορφές δικαίου που διαθέτει η Galla των Δικηγορικών Συλλόγων των δικαστηρίων (Galla of the Bar Association Courts).

  • Η πρώτη μορφή Δικαίου είναι το εταιρικό εμπορικό δίκαιο αποτελεσματική λόγω του 1ου Travelui Que Vie Trust .
  • Η δεύτερη μορφή Δικαιου είναι το δίκαιο ναυτιλίας και εμπιστοσύνης TRUST είναι αποτελεσματική λόγω της 2ης Cestui Que Vie Trust .
  • Η τρίτη μορφή Δικάιου είναι ο νόμος Talmudic (ταλμουδικός νόμος) και Roman Cult είναι αποτελεσματικός λόγω της τρίτης Que Vie Trust της Βάπτισης.

Canon 2053

Το πιστοποιητικό γέννησης εκδίδεται βάσει του Ρωμαίκου Νόμου αντιπροσωπεύει το σύγχρονο ισοδύναμο των Πιστοποιητικών Εκκαθάρισης του 17ου αιώνα και χαρακτηριζει τον κάτοχο ως άπορο και ουσιαστικά Ρωμαίο Δούλο. Το Πιστοποιητικό Γέννησης δεν έχει άμεση σχέση με τις ιδιωτικές μυστικές εταιρείες που ελέγχονται από το δίκτυο ιδιωτικών τραπεζών, ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναγκάσει τη διοίκηση ενός κράτους ή ενός έθνους να αποκαλύψει την ύπαρξη αυτών των μυστικών TRUST.

Canon 2054 

Καθώς τα Truste Que Vie Trusts δημιουργούνται ως ιδιωτικά μυστικά καταπιστεύματα σε πολλαπλά τεκμήρια, συμπεριλαμβανομένης της συνεχιζόμενης πτώχευσης ορισμένων εθνικών κρατών, εξακολουθούν να αποτελούν το ιδιωτικό περιουσιακό στοιχείο των τραπεζών του Βατικανού ( Roman Cult Banks) και επομένως δεν μπορούν να διεκδικηθούν ή να χρησιμοποιηθούν απευθείας.

Canon 2055

Ενώ οι ιδιωτικές μυστικές καταπιστεύσεις των ιδιωτικών κεντρικών τραπεζών δεν μπορούν να είναι άμεσα απευθυντέες, εξακολουθούν να διαμορφώνονται βάσει ορισμένων τεκμηρίων του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της διεκδίκησης της κυριότητας του ονόματος, του σώματος , του νου και της ψυχής των νηπίων, των ανδρών και των γυναικών. Κάθε άνδρας και γυναίκα έχει το απόλυτο δικαίωμα να πλήξει και να απορρίψει τέτοιες ψευδείς υποθέσεις ως κάτοχος του δικού του τίτλου.

Canon 2056

Δεδομένου ότι οι ιδιωτικές μυστικές καταπιστεύσεις των ιδιωτικών κεντρικών τραπεζών δημιουργούνται με ψευδή στοιχεία και τεκμήρια, όταν ένας άντρας ή μια γυναίκα κάνει σαφές το γεγονός της ζωντανής γέννησής του “live Borne Record” και διεκδικήσει το δικό του όνομα, το σώμα , το μυαλό και την ψυχή του, ένα τέτοιo TRUST που βασίζεται σε ψευδή τεκμήρια παύει να έχει οποιαδήποτε περιουσία.

Canon 2057 

Οποιοσδήποτε διαχειριστής ή εκτελεστής αρνηθεί να διαλύσει αμέσως ένα Cestui Que (Vie) trust , για ένα Πρόσωπο που αποδεικνιει και καθιερώνει την υπαρξή του, το καθεστώς του και την ικανότητά του, είναι ένοχος για απάτη και τη θεμελιώδη παραβίαση των καθηκόντων καταπιστεύματος που απαιτούν την άμεση απομάκρυνση και την τιμωρία του.

Cestui Que Vie Act 1666

1666 CHAPTER 11 18 and 19 Cha 2

An Act for Redresse of Inconveniencies by want of Proofe of the Deceases of Persons beyond the Seas or absenting themselves, upon whose Lives Estates doe depend.

X1 Recital that Cestui que vies have gone beyond Sea, and that Reversioners cannot find out whether they are alive or dead.

Whereas diverse Lords of Mannours and others have granted Estates by Lease for one or more life or lives, or else for yeares determinable upon one or more life or lives And it hath often happened that such person or persons for whose life or lives such Estates have beene granted have gone beyond the Seas or soe absented themselves for many yeares that the Lessors and Reversioners cannot finde out whether such person or persons be alive or dead by reason whereof such Lessors and Reversioners have beene held out of possession of their Tenements for many yeares after all the lives upon which such Estates depend are dead in regard that the Lessors and Reversioners when they have brought Actions for the recovery of their Tenements have beene putt upon it to prove the death of their Tennants when it is almost impossible for them to discover the same, For remedy of which mischeife soe frequently happening to such Lessors or Reversioners.

Editorial Information

X1Abbreviations or contractions in the original form of this Act have been expanded into modern lettering in the text set out above and below.

Modifications etc. (not altering text)

C1Short title “The Cestui que Vie Act 1666” given by Statute Law Revision Act 1948 (c. 62)Sch. 2

C2Preamble omitted in part under authority of Statute Law Revision Act 1948 (c. 62)Sch. 1

C3Certain words of enactment repealed by Statute Law Revision Act 1888 (c. 3) and remainder omitted under authority of Statute Law Revision Act 1948 (c. 62)s. 3

[I.]Cestui que vie remaining beyond Sea for Seven Years together and no Proof of their Lives, Judge in Action to direct a Verdict as though Cestui que vie were dead.

If such person or persons for whose life or lives such Estates have beene or shall be granted as aforesaid shall remaine beyond the Seas or elsewhere absent themselves in this Realme by the space of seaven yeares together and noe sufficient and evident proofe be made of the lives of such person or persons respectively in any Action commenced for recovery of such Tenements by the Lessors or Reversioners in every such case the person or persons upon whose life or lives such Estate depended shall be accounted as naturally dead, And in every Action brought for the recovery of the said Tenements by the Lessors or Reversioners their Heires or Assignes, the Judges before whom such Action shall be brought shall direct the Jury to give their Verdict as if the person soe remaining beyond the Seas or otherwise absenting himselfe were dead.

IVIf the supposed dead Man prove to be alive, then the Title is revested. Action for mean Profits with Interest.

[X2Provided alwayes That if any person or [X3person or] persons shall be evicted out of any Lands or Tenements by vertue of this Act, and afterwards if such person or persons upon whose life or lives such Estate or Estates depend shall returne againe from beyond the Seas, or shall on proofe in any Action to be brought for recovery of the same [X3to] be made appeare to be liveing; or to have beene liveing at the time of the Eviction That then and from thenceforth the Tennant or Lessee who was outed of the same his or their Executors Administrators or Assignes shall or may reenter repossesse have hold and enjoy the said Lands or Tenements in his or their former Estate for and dureing the Life or Lives or soe long terme as the said person or persons upon whose Life or Lives the said Estate or Estates depend shall be liveing, and alsoe shall upon Action or Actions to be brought by him or them against the Lessors Reversioners or Tennants in possession or other persons respectively which since the time of the said Eviction received the Proffitts of the said Lands or Tenements recover for damages the full Proffitts of the said Lands or Tenements respectively with lawfull Interest for and from the time that he or they were outed of the said Lands or Tenements, and kepte or held out of the same by the said Lessors Reversioners Tennants or other persons who after the said Eviction received the Proffitts of the said Lands or Tenements or any of them respectively as well in the case when the said person or persons upon whose Life or Lives such Estate or Estates did depend are or shall be dead at the time of bringing of the said Action or Actions as if the said person or persons where then liveing.]

 

https://www.legislation.gov.uk/aep/Cha2/18-19/11

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Share this post