Μεγάλη Τζιηχάντ ετοιμάζεται διά τήν Ελλάδα. Όταν οί Αρχαίοι Έλληνες αναφέρονταν είς τόν Αντί.χριστον…

Μεγάλη Τζιηχάντ ετοιμάζεται διά τήν Ελλάδα. Όταν οί Αρχαίοι Έλληνες αναφέρονταν είς τόν Αντί.χριστον…

Μεγάλη Τζιηχάντ ετοιμάζεται διά τήν Ελλάδα. Όταν οί Αρχαίοι Έλληνες αναφέρονταν είς τόν Αντί.χριστον…

Ό Τριαδικός Θεός ήταν πάντοτε Παρών καί ενέπνεε τούς ευλαβείς καί διψώντες διά σοφή συνετή γνώση ανθρώπους από π.Χ….

Καίγονται τά δάση εισέρχονται τζιηχατιστές από τόν Έβρον καί αλλού, πληθαίνουν. Έτοιμοι οί Αλβανοί από βορρά καί Αλβανοί από τά Σκόπια…

Μάς παίρνουν τήν γήν, μάς παίρνουν τά ακίνητα, οί τράπεζες κλέβουν καί αδικούν σέ συνεργασία μέ τόν νόμον, τίς διοικήσεις, τίς διατάξεις, τίς κυβερνήσεις, τά κόμματα, τήν Ε.Ε.Ε…  Τά προϊόντα καί τά καύσιμα ακριβαίνουν, καθημερινώς πανάκριβες αναχαιτήσεις αεροπλάνων που πληρώνονται από τούς Έλληνες, εγκλεισμός, δηλητήρια εμβόλια καί τά λοιπά…

Η Πανηλεκτρονοποίηση προχωράει συνάμα υπό αντιπερισπασμόν κρίσεων καί τουρκοτεχνοκρίσεων ακάθεκτη…

Η σύνεση τών Αρχαίων Ελλήνων έλεγε νά μήν ανοικτεί η Κιβωτός τής Πανδώρας, άλλωστε δέν είναι τυχαίον ότι περιόριζαν τήν διάδοση τών εφευρέσεων καί είχαν τούς λόγους τούς όπου εμείς δέν βλέπουμε τώρα καθώς συμβαίνουν. Τό ΚιβώτΙον τής Παν.Δώρας είναι οί τωρυνές μηχανές τού Αντίχριστου καί είναι ώς επί τώ πλείστον Ηλεκτρονικές!…

Διατί πρόβαιναν σέ περιορισμόν τής εξέλιξης τής τεχνολογίας οί Αρχαίοι Έλληνες; Διότι αντιλαμβάνονταν ότι η τεχνολογία είναι η άλλη πλάστιγγα, η αντίθετη πλάστιγγα τής ελευθερίας τών ανθρώπων καί τής ποιότητος ζωής. Από πολύ παλαιά μίσησα τήν τεχνολογία διότι οίδα τής προσβολές τίς καί μέ έθιγε συνάμα αξιοπρεπικώς, μέ έκανε νά νοιώθω καραγκιόζης τής καί δέν είχα άδικον!…

Ποιότητα ζωής είναι νά χαίρεσαι τό θρόϊσμα τών φύλλων, τήν παιχνιδιάρικη σύγκρουση τών εντόμων επάνω σέ αναμέννη λάμπα τήν νύχτα, τό λακτάρισμα τών ιχθύων μέσα είς τήν σαγήνη καί τό ξεψάρισμα καί όμως ό ίδιος ό αλιέας μπορεί νά μήν τό ευεκτιμάει καί νά έχει θαμπωθεί από τήν χειραγώγηση νού τού κινητού τηλεφώνου-δαίμονα-ηλεκτρονικού φυλακιστή-θύτη-ελεγκτή-μάγου τού!…

Χάθηκε η σωφροσύνη, η σύνεση, η πρόνοια, ό σεβασμός σέ Θεόν καί σέ ανθρώπους καί αυτόν σημαίνει απώλεια τών αξεδιάλυτων κλάδων τής σοφίας!…

Η Ελλάδα-Κύπρος-Ελληνισμός περικυκλώνονται έκ τών έσωθεν καί έξωθεν, πλήθυνε η αμαρτία καί η αποστασία καί όπου κατοικεί η ασέβεια έλκεται ορδή δαιμόνων νά προλάβουν νά φέρουν τόν όλεθρον πριχού Μετανοήσουμε καί τούς είναι η ευκαιρία αργά…, τώρα όπου οί Κερκόπορτες είναι Πύλες τεράστιες καί οί Δούριοι Ίπποι υάλενοι καί επιδεικνύεται η ύπουλη ολέθρια πρόθεση τούς…

Εδώ δέν υπάρχουν κράτη, εδώ υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες όπου αντικατέστησαν επισήμως τά κράτη οί οποίες σιωπούν καί επιδεικνύουν κράτη μαριονέττες καί προωθούν τήν σφαγή μάς, εξάλειψη μάς, αντικατάστασης μάς…

Εδώ ή πολεμάμε μέ τό πνεύμα-προσευχή-ευσέβεια καί τήν πράξη-συνστράτευση-ομόνοια-ανόρθωση-ανιδιοτέλεια ή χανόμαστε μία εποχή γρηγορότερα…. Εδώ όμως γίναμε αντισυνειδήσεις ιδιώτες-idiots καί ό ιδιωτικός τομέας δέν ενώνεται ποτέ, ανταγωνίζεται τήν ίδια τήν συνεπιβίωση τού…

Παναγιώτης Δίας

Share this post