Μισοῦν τήν Ἑλλάδα…

Μισοῦν τήν Ἑλλάδα…

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, ΕΙΣΗΛΘΕ ΣΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΤΑΔΙΟ… 

Μισοῦν τά πάντα πού σχετίζονται μέ τήν Ἑλλάδα ! Μισοῦν τήν Ἱστορία της,τόν Πολιτισμό της,μισοῦν τίς Ἐπιστῆμες πού γέννησε,μισοῦν κυρίως τήν Γλῶσσα ! Καί ξέρετε γιατί περισσότερο τήν Γλῶσσα; Διότι ΟΛΑ ἐξαρτῶνται ἀπό αὐτήν ! Τά ΠΑΝΤΑ,ἀπό τήν Σκέψιν,τόν Δημιουργικό Νοῦ πού τήν ἐπεξεργάζεται καί μέσῳ αὐτῆς Γεννᾷ τίς Ἐπιστῆμες,τόν Πολιτισμό καί κυρίως πού ἀναβιβάζει τόν ἄνθρωπο στό Πνευματικό ἐπίπεδο τοῦ Ἀνθρώπου ! 

Μισοῦν τήν Ἑλλάδα,ἀλλά ὅσο μῖσος,ὅση κακία,ὅσα σατανικά σχέδια καί νά μεταχειριστοῦν δέν πρὄκειται νά ἐπιτύχουν ΤΙΠΟΤΑ ! Ὁ λόγος;

« Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἴνα δοξασθῇ ὁ Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου. Ἑλλάς γάρ μόνη ἀνθρωπογονεῖ, φυτόν οὐράνιον καί Βλάστημα θεῖον ἠκριβωμένον, λογισμόν ἀποτίκτουσα οἰκειούμενον ἐπιστήμην»

 
 
 
 Πρόσεξε, ἀγαπητό μου τέκνο, τήν γλώσσα ὅπως τήν πατρίδα σου. Μία λέξις μπορεῖ νά χαθῇ, ὅπως μία πόλις, ὅπως ἡ χώρα, ὅπως ἡ ψυχή…. Τί γίνεται ὅμως ὅταν ὁ λαός χάνει τήν γλῶσσα, τήν χώρα, τήν ψυχή του;…Μήν πιάνεις ξένη λέξιν στό στόμα σου…Ἕνας λαός πού ἔχει χάση τίς λέξεις του παύει νά εἶναι λαός
( Διαβᾶστε ὁλόκληρο τό θέμα ΕΔΩ)
Ἡ Πελασγική.

Share this post